המחאות מודפסות (שטל"פ)

מתוך מערכת הייפר ניתן להדפיס המחאות לספקים, לקוחות או פרויקטים. בלשונית זו, מבוצע ניהול ההמחאות המודפסות. ניתן להציג את כלל ההמחאות שהודפסו בארגון ולהדפיס המחאות חדשות.

המחאות מודפסות (שטל

הפקת הדוח

בטבלה בעמוד זה מוצגות ההמחאות שהודפסו בארגון, בהתאם לערכים בשדות הסינון שבראש העמוד. המערכת מאפשרת לבצע את הסינון על פי השדות הבאים:

שדה הסבר
החל מ / עד ל - סכום ההמחאה סינון על פי סכום ההמחאה.
החל מ / עד ל - תאריך פירעון סינון על פי טווח תאריכי הפירעון של ההמחאות.
החל מ / עד ל - מספר המחאה במדפסת סינון והצגת פרטי ההמחאות על פי מספרן.
החל מ / עד ל - מועד הפקה סינון על פי מועד הפקת ההמחאות בארגון.
הופק על ידי / שלמו ל סינון על פי מפיק ההמחאה ו/או על פי שם המוטב.
חשבון עו"ש שממנו יפרע השיק סינון על פי מספר חשבון העו"ש.
לאחר מילוי הערכים הדרושים לחיפוש, יש ללחוץ על לחצן הפעל דוח (F5).

טבלת התוצאות

טבלת התוצאות מציגה את כלל ההמחאות שהודפסו בהתאם למסננים שהוגדרו בראש העמוד. לחיצה כפולה על המחאה תפתח את חלון הדפס המחאה, המציג את נתוני ההמחאה ומאפשר הדפסת העתק המחאה.

הפקת המחאה חדשה

לחיצה על לחצן צור חדש (F8), תפתח חלון "הדפס המחאה". בחלון זה יש לעדכן את כל פרטי ההמחאה ולהדפיסה. למידע נוסף אודות הפקת ההמחאה לחץ כאן.

מנהל מערכת

לפני תחילת עבודה על המחאות להדפסה יש לבצע מספר פעולות:

חשבון שטרות לפירעון

על מנת להדפיס המחאות חובה, יש צורך בחשבון שטרות לפירעון. גם אם מנהל החשבונות מחליט לנהל כל המחאה יוצאת בחשבון פנימי שונה, יש להגדיר חשבון המחאות לפירעון ראשי. ביסודות המערכת בלשונית Bookkeeping בשדה "חשבון שטרות לפירעון" יש לבחור חשבון פנימי בעל הגדרה של "קופת תשלומים בהמחאות".

הדפס למוטב בלבד

כאשר רוצים שבכל ההמחאות יופיע הכיתוב "למוטב בלבד" יש להגדיר זאת ביסודות המערכת בלשונית Bookkeeping בשדה "הדפס המחאות למוטב בלבד - כברירת מחדל". מדפיס ההמחאה יכול לשנות זאת באופן פרטני בחלון הדפס המחאה עבור כל המחאה שמודפסת.

תבנית המחאות להדפסה

על פי הבנק איתו עובדים יש להגדיר את ברירת המחדל של הדפסת המחאות. ביסודות המערכת בלשונית Bookkeeping בשדה "תבנית המחאות להדפסה (A4) - כברירת מחדל" יש לבחור האם הדפסת ההמחאה היא בצידו הימני או השמאלי של דף ההדפסה. מדפיס ההמחאה יכול לשנות זאת באופן פרטני בחלון הדפס המחאה עבור כל המחאה שמודפסת.

דפים להדפסה

יש לוודא עם בית הדפוס המספק את הדפים עבור ההמחאות, שהינן מותאמות לפורמט "הדפסת שיקים בחלונות" או "הדפסת שיקים בחשבשבת חלונות".