משימה חדשה

חלון משימה חדשה משמש להגדרת מאפייני המשימה, תאריך היעד לביצוע ועבור מי המשימה מיועדת. בלחיצה על לחצן צור משימה חדשה יפתח חלון משימה בו יש להגדיר את מאפייני המשימה, תאריך היעד לביצוע ועבור מי המשימה מיועדת.

משימה חדשה

בחלון זה ישנן שתי לשוניות:
  • נושא
  • משוב ומידע

נושא

בלשונית זו יש לפרט את תוכן המשימה ולמלא את הפרטים בהתאם לשדות השונים. שדות "סניף" ו"מחלקה" יהיו זמינים בהתאם להגדרת השדה "משימה משותפת". ניתן לחסום שינויים שיבוצעו על ידי נמען המשימה באמצעות סימון תיבת הבחירה "חסום שינויים על ידי הנמען" הנמצאת בתחתית החלון.

שים לב להגדרת השדות הבאים:

שדה הסבר
מתחיל ב שדה חובה. מועד תחילת המשימה.
יעד לסיום / הגשה בהתאם לשדה זה, תוגדר דחיפות המשימה. במועד זה יצבע רקע המשימה באדום.
כרטיס לקוח / ספק כאשר המשימה נוגעת לכרטיס הייפר, ניתן לבחור בו בשדה זה.
עדיפות על מנת לסייע בקביעת סדרי העדיפויות לטיפול במשימה, ניתן לבחור בשדה זה את דחיפות הביצוע. עדיפות המשימה תסומן גם באופן ויזואלי בחלון המשימות, על ידי הסמלים: - עדיפות גבוהה, - עדיפות נמוכה.
משימה משותפת בשדה זה ניתן להגדיר האם המשימה הינה משימה אישית של המשתמש או משימה ציבורית, בה שותפים משתמשים אחרים מהארגון.
עבור המשתמש (נמען) כאשר המשימה מיודעת למשתמש אחר, יש לבחור אותו בשדה זה. באמצעות תיבת הבחירה חסום שינויים ע"י הנמען, יש להגדיר האם יוכל לבצע שינויים בנתוני המשימה.
סניף / מחלקה בהתאם לערך הנבחר בשדה "משימה משותפת" יהיו שדות אלו זמינים.

משוב ומידע

לשונית זו משמשת למעקב אחר ההתקדמות בביצוע המשימה ואחר השינויים והעדכונים שבוצעו בה. ישנם שני שדות הניתנים לעריכה:
שדה הסבר
מצב עדכון סטאטוס המשימה. בשדה בחירה זה ניתן להגדיר את מצב המשימה:
  • לא התחלתי - טרם בוצעה פעילות הנוגעת למשימה.
  • בביצוע - החלה פעילות הנוגעת לביצוע המשימה.
  • משימה הושלמה - המשימה בוצעה. סטאטוס זה יסגור את המשימה.
  • ממתין למישהו אחר - המשך הטיפול במשימה תלוי במישהו / משהו אחר. יש לפרט בשדה "משוב / הערות".
  • אני מסרב לבצע - אין בכוונת המשתמש לבצע משימה זו. סטאטוס זה יסגור את המשימה.
שים לב - בחירה בסטאטוסים "משימה הושלמה" או "אני מסרב לבצע" יהפכו את המשימה לסגורה מבחינת המערכת.
משוב / הערות לאחר עדכון סטאטוס, יש לרשום פרטים לגבי הסטאטוס החדש ואופן התקדמות המשימה בשדה זה.

כל יתר השדות בחלון זה הינם אוטומטיים.

לחצני פעולה

לאחר שמירת המשימה, יופיעו לחצני הפעולה הבאים:

כתוב דוא"ל אודות המשימה לחצן זה ייצור הודעת דוא"ל חדשה, המיועדת לנמען המשימה וכוללת את כל פרטיה.
קישורים פתיחת תיק הלקוח/ספק המקושר למשימה זו.
מחק מחיקת המשימה וביטולה.

מעקב ביצוע משימות

לאחר יצירת משימה, היא תתווסף לרשימת המשימות. כמו כן, כל עוד המשימה לא הגיעה לסיומה, היא תופיע ברשימת התזכורות בסרגל הראשי של תוכנת הייפר, המסומנת ב - .

לשונית זו משמשת למעקב אחר ההתקדמות בביצוע המשימה ואחר השינויים והעדכונים שבוצעו בה.