עמלות מאושרות לתשלום

בטבלה זו מוצגות כל העמלות המאושרות לתשלום לספק. בכל שורת עמלה ניתן לראות את מספר ההזמנה בגינה ניתנה העמלה לספק, גובה העמלה וסיווג העמלה (הסיבה למתן העמלה).

עמלות מאושרות לתשלום

על מנת לדווח על מתן עמלה לספק יש לפעול באופן הבא:

 1. יש להוסיף שורה חדשה לטבלה באמצעות לחיצה על Ctrl+Enter או על ידי לחיצה על לחצן העכבר הימני ובחירה באפשרות הוספת שורה.
 2. יש למלא את שדות החובה המסומנים בכוכב:
  • מספר הזמנה - לבחירה מתוך רשימת ההזמנות בחלון "בחר הזמנה" שיפתח. באמצעות לחצן חשבוניות עסקה לחיוב ניתן לבחור ישירות מתוך רשימת ההזמנות הנמצאות בסטאטוס "מאושרת עקרונית".
  • סה"כ לתשלום בש"ח - סה"כ עלות ההזמנה שנבחרה, אך ניתן לשנותו ידנית. משדה זה נגזרת העמלה.
  • סיווג העמלה - יש לבחור מהרשימה הנתונה מדוע ניתנה העמלה לספק: עמלת תיווך / שכר עבודה / סיבה אחרת.
  • אחוז עמלה - אחוז העמלה מתוך שווי ההזמנה (שדה סה"כ לתשלום בש"ח). ברירת המחדל הינה ערך שדה "עמלת תיווך באחוזים" שהוגדרה בלשונית תקנות. ניתן לשנות את ערך שדה זה.
 3. שדה "עמלה לתשלום" יחושב באופן אוטומטי על פי ערכי השדות "סהכ לתשלום בשח" ו"אחוז עמלה".
 4. מלא את שדות חיוב העמלה - מספר חשבונית / המחאה, תאריך פירעון, הערות ידניות.
 5. לסיום, יש לבצע שמירה באמצעות לחצן שמור. שים לב - שמירת הנתונים אינה מבוצעת באופן אוטומטי.

שים לב - נתונים אלה אינם משפיעים על אזורים ונתונים אחרים בתוכנה, אלא מעודכנים לצרכי מידע ומעקב בלבד.