הוסף נמענים

חלון זה משמש לבחירת הנמענים עבור הודעת הדוא"ל, מתוך כתובות הדוא"ל המעודכנות של הלקוחות, הספקים, הפרויקטים, משתמשי הייפר ואנשי הקשר הפרטיים.

הוסף נמענים

לחיצה על לחצן "הוסף נמענים" הנמצא בעמוד הודעת דוא"ל חדשה, תפתח את חלון הוסף נמענים המאפשר בחירת נמענים באופן פשוט ומהיר משלושה מקורות במערכת:

  1. בחירת נמענים מרשימת לקוחות / ספקים / פרוייקטים - בשדה חיפוש זה ניתן לרשום שם ספק / לקוח / פרוייקט וללחוץ על כפתור החיפוש בהתאמה. לחץ לחיצה כפולה על תוצאת החיפוש הרצויה. בחלון שייפתח, סמן את אנשי הקשר הרצויים ולחץ אישור. תיוק אוטומטי של ההודעה יתבצע בכרטיסי לקוחות וספקים שנבחרו.
  2. בחירת נמענים מתוך אנשי קשר פרטיים - בחירה מתוך רשימת אנשי קשר פרטיים שהוגדרו על ידי המשתמש או באמצעות חיפוש בשדה החיפוש.
    שים לב - יש להימנע מרישום לקוחות וספקים באנשי הקשר הפרטיים שכן התקשרות עם נמענים מתוייקת רק בכרטיסי לקוח / ספק.
  3. בחירת נמענים מתוך עמיתים לעבודה – בחירה מתוך רשימת עמיתים לעבודה שהוגדרו על ידי המשתמש או באמצעות חיפוש בשדה החיפוש. סימון עמית ולחיצה על הלחצן הימני של העכבר, תאפשר שליחת הודעה לתיבת הדוא"ל הפרטית של העמית (כפי שהוגדרה בשדה "תיבת דוא"ל פרטית" בכרטיס העובד). מתחת לרשימת "עמיתים לעבודה", ניתן לבחור בין שלוש אפשרויות תצוגה לרשימה זו: ע"פ סניף / ע"פ מחלקה / גם וגם.

רשימת נמענים - בצדו השמאלי של חלון זה, תוצג רשימת הנמענים שנבחרו. לחיצה על סיווג הנמען תאפשר בחירה מתוך רשימת סיווגים (TO, CC, BCC). ניתן לשנות את סוג הנמענים באופן גורף על ידי סימון מרובה של שורות ולחיצה על CTRL+R. כמו כן,