יישומון שעון נוכחות

יישומון שעון הנוכחות הנו תוכנה המיועדת לפעול על מחשב ייעודי ומטרתו לאפשר ביצוע רישום
של כניסה ויציאת עובדים ממקום עבודתם.
יישומון זה עובד ומקושר לרישיון שימוש בתוכנת הייפר ואינו יכול לעבוד כתוכנה עצמאית ללא תלות בהייפר.

התקנת יישומון הנוכחות

על מנת להתקין יישומון זה יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. מתוך אשף ההתקנות, בחר בתפריט השמאלי בלשונית "Hyper CRM & ERP".
  2. בטבלת בחירת האפליקציות להתקנה, סמן את: Attendance Clock ולחץ על לחצן "Continue".
  3. אשר את תנאי השימוש על ידי לחיצה על לחצן "I Read and Accept the terms above".
  4. בשלב האחרון, יש לבחור בנתיב ההתקנה (אנו ממליצים להתקין בתיקיית המשתמש) וללחוץ על "Download & Install".
  5. חד פעמי, העתק אל תיקיית ההתקנה את קובץ הרישיון של הלקוח (*.lic).

הגדרות יישומון הנוכחות

בפעם הראשונה להפעלת שעון הנוכחות, יפתח חלון הגדרות אותו יש להגדיר באופן הבא:

הגדרות תוכנת דיווח הנוכחות

שדה הסבר
Clock Name שם תחנת דיווח הנוכחות. השם שתגדיר, יופיע בכרטיס העובד בלשונית נוכחות בשדה "מזהה שעון הכניסה".
Clock UserName שם המשתמש המזהה את יישומון השעון בבסיס הנתונים. באפשרותך לקבוע איזה שם משתמש שתרצה בכל שפה (עד 40 תווים).
Delay In Seconds
Agency סניף הארגון. יש לרשום את מספר הסניף, כפי שהוגדר ביסודות המערכת של הייפר בעמוד Agencies. לשדה זה משמעות בקביעת אזור הזמן של שעון הנוכחות אשר יקבע בהתאם לסניף.
Jewish Holidays חגים יהודיים. שדה דו ערכי בו יש להגדיר האם השעון וימי העבודה הנם בהתאם ללוח השנה היהודי.
Server IP אם השרת פועל בתוך הרשת הארגונית, יש להגדירו בשדה זה.
בסיום ההגדרה, יש ללחוץ על לחצן האישור - OK (F6).

דיווח נוכחות

בפתיחת תוכנת הדיווח יופיע חלון הזיהוי והדיווח:

שעון נוכחות לתוכנת הייפר

בחלון זה יש לעדכן זמני כניסה ויציאה באופן הבא:

  1. הקלד תעודת זהות (כפי שמעודכנת בכרטיס העובד בהייפר) ולחץ על Enter.
  2. לאחר הופעת שם העובד במרכז החלון, יש ללחוץ על אחד מהלחצנים כניסה / יציאה. לאחר הלחיצה החלון יתאפס.
  3. ניתן לראות את דיווחי הכניסה והיציאה באמצעות הקשת תעודת הזהות של העובד ולחיצה על Enter.
    הדיווחים מ-72 השעות האחרונות יופיעו בטבלה בתחתית העמוד.