ניהול עסקאות מטבע חוץ

מודול ניהול עסקאות מט"ח המתאים לנותני שירותי מטבע וגם למנהלי כספים (מעקב מול הבנק). המודול משתמש ב-FEED (ציטוטים) המחובר להייפר למטרת שיערוך בזמן אמת או לעתים קרובות.
המודול מותאם לדיווחים לרשות למניעת הלבנת הון בישראל ולחישובי רווח מהפרשי מטבע, כנדרש על ידי רשות המסים בישראל.
סוגי העסקאות הנתמכים הם:
 • עסקאות ספוט (Spot / Same Day / Tom Next) או המרה עתידית (FWD).
 • עסקאות החלף (Swap) – המרה מיידית לפי שער היום והמרה הפוכה עתידית בשער ידוע.
 • אופציות להמרת מטבע (Option Call / Put).
 • חוזי הפרשים (NDF) – ללא המרה: נתמך בעסקאות FWD / Swap / Option.
המודול יכול לתמוך גם בגידור נכסים אחרים, לרבות סחורות, מניות ואפילו מטבעות דיגיטליים. התלות העיקרית היא בספק הציטוטים להייפר.
מטעמי שמירה על הקניין הרוחני, מרבית העמודים של המודול חסומים לצפיה ציבורית. יש להיכנס למדריך דרך תוכנת הייפר או דרך הלחצן "כניסה למשתמש רשום".

פורטל ניהול עסקאות במטבע זר

פורטל הכניסה לעסקאות והתחלת עסקאות חדשות

בעמוד הפורטל ניתן להפעיל חיפושים ומהם להיכנס לעמוד "ניהול העסקה" (Back office) או ליצור עסקה חדשה באמצעות אחד משלושה חלונות יעודיים.
להלן ההסבר על הלחצנים הכלולים בעמוד (כל אחד כפוף למערכת ההרשאות):
חפש חיפוש מובנה של עסקאות באמצעות תיבת הטקסט (גם בלחיצה על Enter בתוך התיבה).
להלן תיאור הלוגיקה מאחורי החיפוש:
 • אם רשמת מספר שלם (integer) אזי הייפר תחפש גם עסקה במספר הנ"ל. מספור העסקאות במודול מתחיל מ-1 וללא כללים / הגבלות אחרות.
 • חיפוש טקסט גמיש בשם החשבון שעבורו הוזנה העסקה.
 • חיפוש טקסט מדויק (זהה) מול שדות המטבע. כלומר אם הזנת סימול מטבע בודד, תקבל את כל העסקאות באותו המטבע (ccy1 / ccy2).

החיפוש בלוגיקת OR בין התנאים הנ"ל, לאחר מכן מתבצע מיון על פי מספר העסקה (השדה 'Hyper Trade ID'), בסדר עולה.
עסקאות פתוחות חיפוש מובנה של עסקאות פתוחות. כאשר השדה 'Office Management Step' נמצא בטווח הערכים 1 עד 7.
לאחר מכן מתבצע מיון על פי מספר העסקה (השדה 'Hyper Trade ID'), בסדר עולה.
אשף חיפוש הפעלת אשף החיפוש לביצוע חתכים לפי צרכי המשתמש. האשף מאפשר לבצע הצלבות מול כלל הטבלאות בהייפר (למשל תראה עסקאות של לקוחות מהעיר X וכדומה).
צור חדש פותח תת תפריט עם 3 לחצנים ליצירת עסקאות חדשות.
New Spot פותח חלון להזנת עסקת ספוט (טווח קצר) או FWD (עתידית). הייפר מזהה את שילוב המקשים Ctrl+P לפתיחה מהירה של החלון.
New Option פותח חלון להזנת עסקת אופציה. הייפר מזהה את שילוב המקשים Ctrl+O לפתיחה מהירה של החלון.
New Swap פותח חלון להזנת עסקת החלף (swap). הייפר מזהה את שילוב המקשים Ctrl+W לפתיחה מהירה של החלון.

 • צירופי המקשים לעיל מזוהים מכל מקום בהייפר, כל עוד שעמוד הפורטל פתוח ברקע. לדוגמה: אפשר באמצע עריכה של תיק לקוח לפתוח חלון ספוט בעזרת Ctrl+P.
 • דאבל קליק על עסקה בטבלת התוצאות יפתח תמיד את עמוד ניהול העסקה.
 • הטבלה מציגה צלמיות מימין למספר העסקה. בד"כ לסימון עסקה חדשה / עריכה / שכתוב. אם תעביר את העכבר מעל הצלמית, יופיע חלון רמז עם ההסבר שלה.
  עסקאות שהכסף מיועד לחו"ל ועדיין לא נבחר בנק (הערך abroad), צבועות ברקע ירוק לכל השורה וגם להן יש חלון רמז.

להלן רשימת הצלמיות האפשריות לתצוגה בטבלה (רשימת העסקאות בפורטל):

 • עסקה חדשה שנכנסה לספרים (דרך אירוע הוספה ולא בחיפוש שביצע המשתמש).
 • אירוע עריכת עסקה על שורה שהופיעה בחיפוש של המשתמש.
 • על פי שדה דגל "שכתוב עסקה". האייקון הזה מופיע בעדיפות עליונה על גבי אחרים. לאחר שצוות הבק אופיס מתחיל טיפול הדגל הזה מאופס והאייקון נעלם.
 • שדה דגל "לקוח חשוב מאוד"... יש לך עסק עם מלך - תן שירות בהתאם
 • סימון לצוות הבק אופיס, כאשר לאותו הלקוח יש יותר מעסקה אחת, פתוחה לטיפול (סטטוס 1 עד 7) ותאריך התזרים קטן/שווה להיום.

מבוא - מושגי יסוד

אם אינך מכיר את התחום קרא את הפרק הזה בעיון, נסביר כאן את מושגי היסוד ואת סוגי העסקאות בעולם המט"ח.

 • FX: היינו קיצור למילים Foreign Exchange וכוונתו לעסקאות המרת מטבע אחד במטבע אחר.
 • פיפ (pip): תנודה של 0.0001 בשער המטבע. כאשר מדובר בערך הגבוה מ-1 נהוג לדבר בלשון רבים... למשל 3 "פיפס" / "pips".
  כאשר מדובר בשער מטבע שנמדד במאות, כמו USD/JPY, אזי פיפ 1 = תנודה של 0.01 בשער המטבע !
 • שער ציטוט (Feed): מחיר צמד מטבעות או נכס, בזמן אמת, שניתן לסגור בו עסקה.
 • נקודות ריבית: שינוי בשער העסקה הסופי בפיפסים! הנובע מפער בין ריביות צמד המטבעות. הריבית יכולה להיות גם חיובית, תלוי ביחס בין המטבעות.
 • תאריך רישום: מכונה גם "תאריך אסמכתה" / "יום העסקה". זהו תאריך קשירת העסקה בין הצדדים.
 • תאריך תזרים (ערך): תאריך מימוש העסקה וביצוע סליקת הכספים בפועל.
  לדוגמה:
  נקשרה עסקה להמרת שקלים בדולרים לתאריך עתידי. ביום התזרים, העביר הלקוח שקלים לחשבון הבנק של הברוקר והאחרון העביר דולרים לחשבון הבנק של הלקוח.
 • ביטחונות (Margin): סכום פיקדון אותו משאיר הלקוח אצל הברוקר עד ליום סליקת העסקה. ביטחונות נלקחים רק לעסקאות בטווח עתידי של מעל כמה ימים. ביום הסליקה סכום הביטחונות ישוקלל כחלק מיתרת הלקוח.
 • שווי העסקה: שווי העסקה נקוב במטבע הראשון ("סכום הקרן"), זה שנרכש בעסקת BUY או נמכר בעסקת SELL. בדוחות של הייפר, שווי העסקה ישערך לשקלים דרך שערים יציגים בלבד.


עסקת המרת מטבע (Spot / Same Day / Tom Next):

עסקה למועד קרוב (עד 2 ימי עסקים, לפי הטיפוס המדוייק). השער ניתן ממערכת המסחר של הבנק או מקור כגון בלומברג כולל בתוכו גם את הריבית.
לדוגמה:
ביום שני, לקוח מבקש לרכוש 100,000 USD תמורת ILS לערך ספוט בשער של 3.6 המשמעות היא שביום רביעי הלקוח יקבל לחשבונו 100,000 USD בתמורה לחיוב בגובה 360,000 ILS,
גם אם ביום רביעי, שער החליפין בין שני המטבעות כבר יהיה שונה.
הלקוח אמור להעביר את השקלים אל הברוקר עד לרביעי בבוקר ובכל מקרה לפני קבלת התמורה (דולרים).

עסקת המרה עתידית (FWD)

כאשר לארגון יש התחייבויות במטבע חוץ, לתאריכים עתידיים וידועים מראש, ניתן לגדר את הסיכון בתנודות שערי המטח באמצעות עסקת FWD.
בדומה לעסקת ספוט, שער העסקה מקובע ביום הביצוע ועליו יתווסף הפרש ריבית בהתאם לתקופת העסקה (כמו לקחת הלוואה על המטבע הנרכש ביחס להלוואה על המטבע הנמכר).
העסקה מצריכה השארת בטחונות בחשבון עד ליום הפקיעה. חישוב הביטחונות ייעשה בהתאם לצמד המטבעות, קניה או מכירה ותקופת העסקה.

בהמשך לדוגמה מעסקת ספוט:
יבואן בגדים רוצה להפיץ קטלוג לקולקציה הקרובה ולכן צריך לקבע את שער הדולר, אל מול תשלום צפוי ליצרני הבגדים בעוד 3 חודשים.
היבואן מבקש לבצע עסקת FWD לקניית 100,000 USD בתמורה לשקלים, בעוד 3 חודשים. שער הדולר/שקל ביום הביצוע היינו 3.6 והפרשי הריבית ליום הם 0.06 פיפס.
בחישוב גס להדגמה בלבד, נכפיל 0.06 ב-90 ימים ונקבל שהפרש הריבית בשער הוא 5.4 פיפס.
לכן השער הסופי שיקבע לעסקה יהיה 3.60054 ובמועד הסליקה הלקוח יקבל לחשבונו 100,000 USD בתמורה לחיוב בגובה 360,054 ILS.
במועד קשירת העסקה נקבע כי על הלקוח להעביר 30,000 ILS בתור בטחונות לעסקה. לכן ביום הסליקה יישאר ללקוח להעביר את היתרה בסך 330,054 ILS בלבד.

עסקת החלף (Swap)

היינה צמד עסקאות, הופכיות, על אותו צמד מטבעות ובאותו שער בסיס. העסקה הראשונה תהיה מיידית (Spot או Same Day) והשנייה תהיה FWD לתאריך רחוק.
הברוקר רשאי להחליט לבקש מהלקוח ביטחונות, כמו בעסקת FWD רגילה.

אופציות להמרת מטבע (Option Call / Put).

עסקת אופציה היא סוג של פוליסת ביטוח מול שער מטח שנוגד את האינטרס של הלקוח. צד אחד משלם פרמיה לצד השני.
לעסקת אופציה יש ארבעה מצבים הקובעים מי מוכר למי את הפרמיה והאם העסקה תהיה long או short על המטבע הראשי בצמד. טבלת מצבים נמצאת בעמוד ההדרכה על חלון הרישום.
 • Buy Option: הלקוח קונה חוזה מהברוקר לביצוע עסקת המרת מטבע, בשער המרה ותאריך תזרים מוסכמים מראש ובתנאים נוספים.
  הלקוח משלם לברוקר פרמיה עבור החוזה. כסף זה לא יוחזר ללקוח.
  בתאריך הפקיעה (בד"כ יומיים לפני תאריך התזרים) של האופציה, יבחן החוזה והיה והתקיימו תנאיו ("האופציה בתוך הכסף") - הלקוח מחליט האם לממש את העסקה והאם לבצע את ההמרה.
 • Sell Option: הלקוח מוכר חוזה לברוקר לביצוע עסקת המרת מטבע, בשער המרה ותאריך תזרים מוסכמים מראש ובתנאים נוספים.
  הלקוח מקבל תשלום פרמיה מהברוקר עבור החוזה. כסף זה לא יוחזר לברוקר.
  בתאריך הפקיעה (בד"כ יומיים לפני תאריך התזרים) של האופציה, יבחן החוזה והיה והתקיימו תנאיו ("האופציה בתוך הכסף") - הברוקר מחליט האם לממש את העסקה והאם לבצע את ההמרה.
 • Exotic Option: סט תנאים נוספים לקיום חוזה ההמרה. למשל תנאים לכניסת החוזה לתוקף (knock in) ותנאים לביטול החוזה (knock out) ובלבד שארעו לפני תאריך הפקיעה !

חוזה הפרשים - Non-Deliverable Forward

זוהי עסקה שבה מחשבים רווח/הפסד על שערי ההמרה בלבד ולא מעבירים מטבעות בין הלקוח לברוקר.
בדומה לעולם ה-CFD, קושרים הצדדים עסקה ומחליטים מראש על שער המרה ("מחיר פתיחה"), תאריך הפקיעה ומהו המקור לשער הסגירה (למשל "יציג בנק ישראל").
הברוקר רשאי להחליט לבקש מהלקוח ביטחונות, כמו בעסקת FWD רגילה.
ביום הפקיעה מחשבים את ההפרש בין שער הסגירה (לדוגמה יציג בנק ישראל) אל מול שער העסקה. הצד המפסיד מעביר לצד המרוויח את ההפרש בין השערים, במטבע המשני ובקיזוז הביטחונות (אם היו).

להלן דוגמה הנשענת על הדוגמאות מהסעיפים הקודמים:
לקוח קושר היום עסקת NDF לרכישת 100,000 USD, בשער בסיס של 3.6, בתמורה לשקלים. תאריך הפקיעה נקבע לעוד 3 חודשים (הלקוח מצפה ששער הדולר/שקל יעלה).
הברוקר קובע לו ריבית של 54 פיפס דולר/שקל   וביטחונות בסך 11,000 ILS.
ביום הסליקה השער היציג היה 3.5 שקל לכל דולר... ולכן החישוב יהיה כך:
OpenValue = 100000 * 3.60054 = 360054 (ILS)
CloseValue = 100000 * 3.5 = 350000 (ILS)
Trade P/L = 350000 - 360054 = -10054 (ILS)
ClientReturn = 11000 + (-10054) = 946 (ILS)
תוצאת העסקה היא שהלקוח הפסיד 10054 שקלים והברוקר יחזיר לחשבון הלקוח 946 שקלים שהם היתרה מהביטחונות אותם הלקוח הפקיד.

עסקת החלף במצב חוזה הפרשים (Swap NDF)

מדובר בצמד עסקאות NDF להמרת מטבע, כאשר הרווח/הפסד מחושב מול שער יציג (או שער מוסכם אחר) במועד הביצוע.
בחשבון הלקוח יופיע רק סכום רווח או הפסד כתוצאה מהפרשי השערים.
עסקה מסוג זה חייבת ליצור שתי פקודות יומן ושני אירועי מס. הראשון ב-"רגל הקצרה" והשני ב-"רגל הארוכה".

אופציות במצב חוזה הפרשים (Option NDF)

אותם הכללים שתוארו לעיל בנושא אופציות, רק ללא החלפת מטבעות בין הצדדים. במועד הפקיעה והיה והוחלט לממש את האופציה, יחושב הרווח מול השער היציג (או שער מוסכם אחר).