ניהול עסקאות מטבע חוץ וחוזי גידור על סחורות

מודול ניהול עסקאות מט"ח המתאים לברוקרים וגם לארגון המנהל עסקאות מט"ח למטרות גידור. המודול משתמש ב-FEED (ציטוטים) המחובר להייפר למטרות שיערוך בזמן אמת או לעתים קרובות.
המודול מותאם לדיווחים לרשות למניעת הלבנת הון בישראל ולחישובי רווח מהפרשי מטבע, כנדרש על ידי רשות המסים בישראל.
סוגי העסקאות הנתמכים הם:
 • עסקאות ספוט (Spot).
 • עסקאות ערך היום (Same Day).
 • עסקאות פורוורד (FWD) - עסקת המרה עתידית.
 • עסקאות החלף (Swap) – המרה מיידית לפי שער היום והמרה הפוכה עתידית בשער ידוע.
 • עסקת גלגול לילה - Tomorrow Next.
 • עסקאות הפרשים (NDF) – ללא המרה.
 • אופציות לרכישת מטבע (כולל תמיכה ב-NDF)
המודול יכול לתמוך גם בגידור נכסים נוספים, לרבות סחורות, מניות ואפילו מטבעות דיגיטליים. התלות היחידה היא בחיבור לציטוטים איכותיים שמתאימים לדרישות הארגון.
נושא הציטוטים חורג מגבולות המדריך הזה ויש להתייעץ עם הצוות של SYE Software בעת הקמת המערכת.

מבוא - מושגי יסוד

אם אינך מכיר את התחום קרא את הפרק הזה בעיון, נסביר כאן את מושגי היסוד ואת סוגי העסקאות בעולם המט"ח.

 • FX: היינו קיצור למילים Foreign Exchange וכוונתו לעסקאות המרת מטבע אחד במטבע אחר.
 • פיפ (pip): תנודה של 0.0001 בשער המטבע. כאשר מדובר בערך הגבוה מ-1 נהוג לדבר בלשון רבים... למשל 3 "פיפס" / "pips".
  כאשר מדובר בשער מטבע שנמדד במאות, כמו USD/JPY, אזי פיפ 1 = תנודה של 0.01 בשער המטבע !
 • שער ציטוט (Feed): מחיר צמד מטבעות או נכס, בזמן אמת, שניתן לסגור בו עסקה.
 • נקודות ריבית: שינוי בשער העסקה הסופי בפיפסים! הנובע מפער בין ריביות צמד המטבעות. הריבית יכולה להיות גם חיובית, תלוי ביחס בין המטבעות.
 • תאריך רישום: מכונה גם "תאריך אסמכתה" / "יום העסקה". זהו תאריך קשירת העסקה בין הצדדים.
 • תאריך תזרים (ערך): תאריך מימוש העסקה וביצוע סליקת הכספים בפועל.
  לדוגמה:
  נקשרה עסקה להמרת שקלים בדולרים לתאריך עתידי. ביום התזרים, העביר הלקוח שקלים לחשבון הבנק של הברוקר והאחרון העביר דולרים לחשבון הבנק של הלקוח.
 • ביטחונות (Margin): סכום פיקדון אותו משאיר הלקוח אצל הברוקר עד ליום סליקת העסקה. ביטחונות נלקחים רק לעסקאות בטווח עתידי של מעל כמה ימים. ביום הסליקה סכום הביטחונות ישוקלל כחלק מיתרת הלקוח.
 • שווי העסקה: שווי העסקה נקוב במטבע הראשון ("סכום הקרן"), זה שנרכש בעסקת BUY או נמכר בעסקת SELL. בדוחות של הייפר, שווי העסקה ישערך לשקלים דרך שערים יציגים בלבד.

עסקת ספוט (Spot)

ההמרה מתבצעת לפי השער הנוכחי, אבל סליקת הכספים (ההמרה בפועל) מתבצעת תוך שני ימי עסקים מיום קשירת העסקה.
בעולם המקצועי של המרות המט"ח, עסקת ספוט מהווה ברירת מחדל לביצוע המרה. הסיבה ההיסטורית לכך, נבעה מהזמן שלקח להעביר כספים בין בנקים.

לדוגמה:
ביום שני, לקוח מבקש לרכוש 100,000 USD תמורת ILS לערך ספוט בשער של 3.6 המשמעות היא שביום רביעי הלקוח יקבל לחשבונו 100,000 USD בתמורה לחיוב בגובה 360,000 ILS,
גם אם ביום רביעי, שער החליפין בין שני המטבעות כבר יהיה שונה.

עסקת ערך היום (Same Day)

המרת מט"ח בערך יום ההמרה. ביחס לעסקת ספוט, העסקה מוקדמת לאותו יום העסקים ותהיה בעלת שער זהה או יקרה יותר !
מסיבות היסטוריות בעולם המט"ח, עסקת ספוט מהווה ברירת מחדל. השער הסופי של עסקה, ערך היום, ישכלל בתוכו גם את פער הריביות בין המטבעות עבור הקדמת העסקה. קצת בניגוד להיגיון הראשוני, הלקוח משלם ריבית על הקדמת העסקה.

בהמשך לדוגמה מעסקת ספוט:
לקוח מבצע ביום שני עסקת מט"ח לערך היום, על מנת שיקבל את התמורה בגין ההמרה לאותו היום.
פער הריביות בין הדולר לשקל משקף שינוי של 2 פיפס בשער העסקה, לפיכך השער הסופי יהיה 3.6002 , הלקוח יקבל לחשבונו 100,000 USD בתמורה לחיוב בגובה 360,020 ILS.

עסקאות פורוורד (FWD)

כאשר לארגון יש התחייבויות במטבע חוץ, לתאריכים עתידיים וידועים מראש, ניתן לגדר את הסיכון בתנודות שערי המטח באמצעות עסקת FWD.
בדומה לעסקת ספוט, שער העסקה מקובע ביום הביצוע ועליו יתווסף הפרש ריבית בהתאם לתקופת העסקה (כמו לקחת הלוואה על המטבע הנרכש ביחס להלוואה על המטבע הנמכר).
העסקה מצריכה השארת בטחונות בחשבון עד ליום הפקיעה. חישוב הביטחונות ייעשה בהתאם לצמד המטבעות, קניה או מכירה ותקופת העסקה (יפורט בהמשך העמוד).

בהמשך לדוגמה מעסקת ספוט:
יבואן בגדים רוצה להפיץ קטלוג לקולקציה הקרובה ולכן צריך לקבע את שער הדולר, אל מול תשלום צפוי ליצרני הבגדים בעוד 3 חודשים.
היבואן מבקש לבצע עסקת FWD לקניית 100,000 USD בתמורה לשקלים, בעוד 3 חודשים. שער הדולר/שקל ביום הביצוע היינו 3.6 והפרשי הריבית ליום הם 0.06 פיפס.
בחישוב גס להדגמה בלבד, נכפיל 0.06 ב-90 ימים ונקבל שהפרש הריבית בשער הוא 5.4 פיפס.
לכן השער הסופי שיקבע לעסקה יהיה 3.60054 ובמועד הסליקה הלקוח יקבל לחשבונו 100,000 USD בתמורה לחיוב בגובה 360,054 ILS.
במועד קשירת העסקה נקבע כי על הלקוח להעביר 30,000 ILS בתור בטחונות לעסקה. לכן ביום הסליקה יישאר ללקוח להעביר את היתרה בסך 330,054 ILS בלבד.

עסקת החלף (Swap)

היינה צמד עסקאות, הופכיות, על אותו צמד מטבעות ובאותו שער בסיס. העסקה הראשונה תהיה מיידית (Spot או Same Day) והשנייה תהיה FWD לתאריך רחוק.
הברוקר רשאי להחליט לבקש מהלקוח ביטחונות, כמו בעסקת FWD רגילה.
בהמשך לדוגמאות מעסקאות Same Day וגם FWD לעיל:
לקוח קושר היום עסקת Swap למכירת 100,000 USD שברשותו, בשער בסיס של 3.6, בתמורה לשקלים ואז קניית הדולרים בחזרה בעוד 3 חודשים (הלקוח מצפה ששער הדולר/שקל יעלה).
בפועל נרשמות 2 עסקאות:
 • עסקת SameDay למכירת 100,000 USD בתמורה ל- 359,980 ILS (שימו לב ש-2 פיפס הופחתו מהשער דולר/שקל).
 • עסקת FWD לרכישת 100,000 USD בתמורה ל- 360,054 ILS (ראו חישוב ריבית בדוגמה של FWD לעיל).
והיה והלקוח צדק, אזי בעוד 3 חודשים, הדולרים שלו יהיו שווים יותר...

עסקת גלגול לילה - Tomorrow Next
(Tom. Next)  

בדיוק כמו Swap רק בהבדל בזמני הביצוע, למטרת גלגול עסקה שאמורה להיסלק היום / מחר.
צמד עסקאות, הופכיות, על אותו צמד מטבעות ובאותו שער בסיס. העסקה הראשונה תהיה מיידית (Same Day) להלילה והשנייה תהיה למחרת.

חוזה הפרשי מטבע - Non-Deliverable Forward

זוהי עסקה שבה מחשבים רווח/הפסד על שערי ההמרה בלבד ולא מעבירים מטבעות בין הלקוח לברוקר.
בדומה לעולם ה-CFD, קושרים הצדדים עסקה ומחליטים מראש על שער המרה ("מחיר פתיחה"), תאריך הפקיעה ומהו המקור לשער הסגירה (למשל "יציג בנק ישראל").
הברוקר רשאי להחליט לבקש מהלקוח ביטחונות, כמו בעסקת FWD רגילה.
ביום הפקיעה מחשבים את ההפרש בין שער הסגירה (לדוגמה יציג בנק ישראל) אל מול שער העסקה. הצד המפסיד מעביר לצד המרוויח את ההפרש בין השערים, במטבע המשני ובקיזוז הביטחונות (אם היו).

להלן דוגמה הנשענת על הדוגמאות מהסעיפים הקודמים:
לקוח קושר היום עסקת NDF לרכישת 100,000 USD, בשער בסיס של 3.6, בתמורה לשקלים. תאריך הפקיעה נקבע לעוד 3 חודשים (הלקוח מצפה ששער הדולר/שקל יעלה).
הברוקר קובע לו ריבית של 54 פיפס דולר/שקל   וביטחונות בסך 11,000 ILS.
ביום הסליקה השער היציג היה 3.5 שקל לכל דולר... ולכן החישוב יהיה כך:
OpenValue = 100000 * 3.60054 = 360054 (ILS)
CloseValue = 100000 * 3.5 = 350000 (ILS)
Trade P/L = 350000 - 360054 = -10054 (ILS)
ClientReturn = 11000 + (-10054) = 946 (ILS)
תוצאת העסקה היא שהלקוח הפסיד 10054 שקלים והברוקר יחזיר לחשבון הלקוח 946 שקלים שהם היתרה מהביטחונות אותם הלקוח הפקיד.

עסקת החלף במצב חוזה הפרשים (Swap NDF)

מדובר בצמד עסקאות NDF להמרת מטבע, כאשר הרווח/הפסד מחושב מול שער יציג (או מקור מוסכם אחר) במועד הביצוע.
בחשבון הלקוח יופיע רק סכום רווח או הפסד כתוצאה מהפרשי השערים.
עסקה מסוג זה חייבת ליצור שתי פקודות יומן ושני אירועי מס. הראשון ב-"רגל הקצרה" והשני ב-"רגל הארוכה".