רשימת בנקים

דיאלוג המאפשר בחירה קלה של בנק וסניף, מתוך המאגר של הייפר. שימושי בעיקר לארגונים המחויבים במניעת הלבנת הון.
אם חסר לך סניף או שמצאת טעות במידע, אנא פנה ישירות לתמיכה של SYE בכתובת support.sye.co.il.
הדיאלוג פשוט מאוד ובנוי משני "עמודים" עוקבים, בראשון בוחרים בנק ובשני סניף.

השלב הראשון:
דיאלוג בחירת בנק
השלב השני:
דיאלוג בחירת סניף לאחר בחירת הבנק

הסבר קצר על הלחצנים בדיאלוג:
ביטול ביטול הפעולה - אינו מאפס או משנה את הנתונים הקיימים בטבלה (כגון פריט קבלה / משיכה).
חזור חזור לרשימת הבנקים - מרשימת הסניפים בלבד.
המשך המשך לרשימת הסניפים של הבנק עליו הסמן מצביע (אפשר גם קליק כפול או enter).
אישור בחירת הבנק והסניף והעתקת המידע לטבלה שממנה נפתח הדיאלוג.