הזמן לקוחות לאתר האינטרנט

רקע.

לתוכנת הייפר ישנו פורטל אינטרנטי, זהו מנוע נפרד ועצמאי המאפשר ללקוחות הקצה לגלוש אליו, להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה, לצפות בנתונים שונים ואף לבצע פעולות בסיסיות (ע"פ הגדרותיו ופיתוחים מיוחדים).
בעמוד זה נסביר על מודול "זימון לקוחות לפורטל" שנועד לקלוט רשימת לקוחות ייעודית, ליצור להם סיסמאות גישה לפורטל ואז לשלוח להם הודעות דוא"ל בנושא.

מטרות מודול שליחת הזימונים.

 1. חילול ויצירת סיסמאות רנדומליות בכרטיסי הלקוחות בהייפר (שלהם חסרה סיסמת גישה לפורטל).
 2. שליחת הודעות דוא"ל בפורמט HTML, לרשימת לקוחות (מתוך ההייפר או מקובץ אקסל) והגשת הסיסמא שנוצרה עבורם, או שכבר הייתה קיימת להם בהייפר.
 3. שליחת הודעת דוא"ל בתפוצה לרשימת לקוחות ותיוק ההודעה בכרטיסי הלקוחות (ללא קשר או נגיעה לסיסמה ולפורטל).

מקרים אפשריים לשימוש.

 • כאשר החברה עבדה תקופה עם תוכנת הייפר ולאחריה החלה להפעיל את הפורטל האינטרנטי וכעת היא נדרשת לייצר ולשלוח סיסמאות ללקוחותיה.
 • כאשר החברה תידרש להשלים סיסמאות גישה לפורטל בכרטיסי לקוחות אשר להם אין סיסמה.
 • כאשר החברה תידרש לשלוח הודעת דוא"ל לרשימת תפוצה. תכתובת שתתויק בכרטיסי הלקוחות בניגוד למודול המקביל "שליחת מיילים בתפוצה".

הכנות והגדרות נדרשות לפני תהליך ההפקה.

 1. במידה ומוגדרים מספר סניפים בהייפר, וודא כי כרטיסי הלקוחות הרלוונטיים שויכו לסניף המתאים. במידה ומוגדר בהייפר רק סניף יחיד - לא נדרש לבצע פעולה כל שהיא בנושא זה.
 2. וודא שהוכנו תבניות אימייל לשליחה בשפות הרלוונטיות בהתאם לסניפים המוגדרים בתוכנת הייפר.
  לדוגמא, אם בהייפר מוגדרים 2 סניפים: ישראל וארה"ב, ושני הסניפים מיועדים לקבל דיוור מהמודול, וודא שקיימות שתי תבניות דוא"ל - האחת בעברית והשניה באנגלית (שפה עבור כל סניף / קהל יעד),
  להדרכה כיצד לבנות תבנית דוא"ל לחץ כאן.

עובדות על ההפקה.

 • הסיסמאות המופקות ע"י המודול הינם רנדומליות ונחשבות לחזקות. כל סיסמה תכלול 8 תווים ובניהם מספרים ואותיות.
 • הסיסמאות המופקות נשמרות מוצפנות בכרטיסי הלקוחות, כך שגם לנציגי החברה אין גישה אליהם ואין יכולת לראותם.
 • כל לקוח קצה יקבל את הודאת הדוא"ל על פי הגדרות השפה ותיבת הדוא"ל הרלוונטיות לסניף המוגדר לו בהייפר!
 • !!!! כאשר במידה ואין הגדרות אזיי הייפר תשתמש בהגדרות השרת הראשיות !!!!
 • באם הפעלת את "הזמן לקוחות לאתר האינטרנט", אזיי קודם כל הייפר תייצר / תשלים בכרטיסי הלקוחות את הסיסמאות (ותעדכן את מסד הנתונים), ולאחר מכן היא תשלח את התבנית "Invite_to_Website_Email".
 • בניגוד למודול שליחת אימיילים בתפוצה, במודול הנוכחי תוכנת SYE_ERP_Automation הפועלת על השרת, היא זו ששולחת בפועל את ההודעה ומתייקת כל הודעה לכרטיס הלקוח בהשוואה לכתובת האימייל.

רשימת השדות הנתמכים במיזוג התוכן:

להלן רשימת השדות שניתן למזג את ערכם אל תוך הודעת האדוא"ל.
יש להעתיק את הערך המופיע בטור הראשון ("סימול השדה...") כפי שמוצג עם הסוגריים המסולסלים.

שם התבנית (מפתח): Invite_to_Website_Email
סימול השדה במיזוג שם השדה בהייפר משמעות / הערות
{#Client_Full_Name}
שם הלקוח שם הלקוח בשפה המקומית (הייפר 'Client Full Name').
{#Password}
סיסמה לאתר שדה מערכת מיוחד עבור סיסמת הגישה לאתר
{#Client_Number}
מספר הלקוח מפתח הלקוח בהייפר
{#ID_Number}
מספר זהות / ח.פ. יכול להיות גם מספר דרכון במקרים מסויימים
{#1stPhone}
טלפון בעדיפות ראשונה