רישום עסקה להמרת מטבעות

בעמוד זה נסביר איך למלא ולהשתמש בממשק הזנת עסקאות מט"ח בהייפר. פסקת הפתיחה תושלם בקרוב.

מילוי טופס חדש במצב סימולטור

תנאי הכרחי לכך שתהיה לך גישה לכל השדות בטופס הוא ש-"סטטוס הטיפול" ישאר במצב "סימולטור".
לאחר פתיחת עסקה (רישום בספרים) יכולות העריכה מוגבלות מאוד. לאחר סגירה או מחיקה של עסקה, לא ניתן לערוך את פרטיה כלל.
להזכירך, ניתן לקרוא אודות כל שדה בתיעוד הטבלאות (קישור מימין למטה). בעמוד זה נסקור את השדות העיקריים ואת אפשרויות העריכה לרבות התנהגות "מאחורי הקלעים".
שדה הסבר
סוג עסקה לבחירתך מספר סוגי עסקאות:
 • Spot / Same Day / Tomorrow / FWD: כולן המרות מטבע פשוטות, ההבדל ביניהן הוא רק מועד הביצוע (תזרים). כל עסקה כזאת תייצר פקודת יומן בודדה מסוג המרה.
 • Swap: עסקה בעלת שני מועדים. אחד קרוב והשני רחוק. העסקה תייצר שתי פקודות יומן, הופכיות בהמרת המטבעות ולפי תאריכי הביצוע (תזרים).
  יוצא מן הכלל הוא מצב שבו נחתם חוזה הפרשים (מכונה גם NDF או CFD) ואז הייפר תייצר פקודות רווח/הפסד בחשבון הלקוח.
 • Option Call/Put: עסקה מסוג אופציה. הלקוח או הדילר יבחרו האם ברצונם לממש את האופציה לפי המחיר בשוק.
  עסקה מסוג זה יוצרת פקודת יומן אחת לגביית הפרמיה (בעת פתיחת העסקה) ואפשרות לפקודת המרת מטבע במקרה והאופציה מומשה ("בתוך הכסף").
פקודה פקודת המסחר, בהתאם לסוג העסקה (קיים שוני כשמדובר באופציות והוא יוסבר בפרק נפרד בהמשך).
 • BUY: קניית המטבע ccy1 (מתקבל) באמצעות המטבע ccy2 (נמסר).
 • SELL: מכירת המטבע ccy1 (נמסר) בתמורה למטבע ccy2 (מתקבל).
חוזה הפרשים (NDF) האם הלקוח מבקש רק להתחשבן על רווח או הפסד, במקום להעביר מטבעות בפועל. דגל זה אפשרי רק בעסקאות מסוג Fwd, Swap ו-Option.
בסגירת העסקה, הייפר תוודא עם המשתמש את שער ההתחשבנות (יציג) ותיצור פקודת יומן על רווח או הפסד במטבע ccy2 (ניתן לבקש התחשבנות במטבע ccy1).
צמד מטבעות מקובל בהתאם לספק הציטוטים המחובר למערכת, ניתן לבחור צמד מטבעות.
מטבע 1
מטבע 2
צמד המטבעות לעסקה, מכונים בעגה המקצועית ccy1 ו-ccy2. אם בחרת צמד, אזי השדות הללו ימולאו אוטומטית ויהיו לקריאה בלבד.
אם לא בחרת צמד, אזי באפשרותך לבחור ידנית כל מטבע בנפרד.
שער חליפין שער החליפין לעסקה. הייפר תמלא את השער הרציף בעת בחירת המטבעות, אח"כ באפשרותך לדרוס את הערך בהתאם לחוזה שכרכת.
שער ריבית (בפיפס) שער הריבית (תוספת) כפי שניתן מהבנק או מתוכנת הציטוטים. הייפר כרגע אינה מתחברת למקורות מידע של ריבית.
הערך מוזן כמספר pips שלם ויכול להיות שלילי.
בחישוב השער הסופי, ערך השדה הזה יחולק ב-10000, למעט במטבעות JPY HUF בהם יחולק ב-100.
שער המרה סופי חיבור שני הערכים הקודמים (שער חליפין + ריבית). זהו השער עליו תחושב ההמרה. באופציה זהו ה-"Strike".
הוראה במטבע 1
או
הוראה במטבע 2
יש להזין ערך רק באחד מן השדות. הזנה בשדה אחד מאפסת את השני ואז גורמת לחישוב הטופס מחדש.
שינוי צמד המטבעות גורם לאיפוס הסכומים כצעד של זהירות.
תאריך רישום (אסמכתה) תאריך הרישום של העסקה בספרים, חייב להיות קטן או שווה לתאריך התזרים (סליקה), אחרת גורם לאיפוס התאריכים האחרים ברשומה.
תאריך תזרים (סליקה / ערך) המועד בו החשבון מחויב ומזוכה בגין ההמרה. עד לתאריך זה על הלקוח להעביר את המטבע הנמכר ובתאריך זה לקבל את המטבע הנרכש.
במקרה של "חוזה הפרשים" זהו התאריך בו תחול ההתחשבנות מול השער היציג, שלאחר פרסומו תיווצר פקודת יומן מסוג רווח/הפסד.
התאריך חייב להיות גדול (או שווה בעסקת same day) לתאריך הרישום.
תזרים מטבע 1 סכום חיובי מציין את זיכוי הלקוח בסכום הזה במטבע 1 בעסקה. סכום שלילי מציין את חיוב חשבון הלקוח.
השדה יהיה מלא גם בחוזה הפרשים, לצורך הוכחת החישוב. סימן הסכום (חיובי או שלילי) יהיה תמיד הפוך לסימן של השדה "תזרים מטבע 2".
תזרים מטבע 2 סכום חיובי מציין את זיכוי הלקוח בסכום הזה במטבע 2 בעסקה. סכום שלילי מציין את חיוב חשבון הלקוח.
השדה יהיה מלא גם בחוזה הפרשים, לצורך הוכחת החישוב. סימן הסכום (חיובי או שלילי) יהיה תמיד הפוך לסימן של השדה "תזרים מטבע 1".
תאריך תזרים (סליקה) שלב שני כל שדות "שלב שני" רלוונטיים לעסקה מסוג swap שבה מתרחשת המרה חוזרת, הפוכה, במועד עתידי.
ערך השדה הזה חייב להיות גדול מערך "תאריך תזרים" הראשון שמייצג את מועד ההמרה הראשונה.
שער ריבית (בפיפס) לשלב השני שער הבסיס ישאר זהה, אבל לשלב השני אמורה להיות ריבית המגלמת את אורך זמן העסקה.
ההסברים מהשדה "שער ריבית (בפיפס)" אודות אופן ההזנה והחישוב רלוונטיים גם לשדה הזה.
שער המרה סופי לשלב השני מורכב משער הבסיס (השדה "שער חליפין") ומחובר אליו "שער הריבית לשלב השני", שיכול להיות חיובי או שלילי.
תזרים מטבע 1 בשלב השני
תזרים מטבע 2 בשלב השני
ערכי השדות יהיו בסימן הפוך לשדות "תזרים מטבע 1" ו-2 בהתאמה.
מבחינה כמותית, יהיה ערך זהה במטבע שקבע את גודל העסקה (אחד מהשדות "הוראה במטבע 1" או 2), במטבע השני תחושב הכמות לפי "שער המרה סופי לשלב השני".
לדוגמה:
בעסקת swap על הצמד EUR/USD בה הוגדרה כמות "הוראה במטבע 1" בסך 100,000 (EUR)
ערך השדה "תזרים מטבע 1" יהיה 100,000 וערך השדה "תזרים מטבע 1 בשלב השני" יהיה
-100,000

לפי שער המרה 1.1 וללא ריבית בשלב הראשון, אך עם ריבית
-55
פיפס בשלב השני...
ערך השדה "תזרים מטבע 2" יהיה
-110,000
וערך השדה "תזרים מטבע 2 בשלב השני" יהיה 109,450
שם חשבון לקוח / ספק נזילות דרך השדה הזה ניתן לפתוח דיאלוג חיפוש ובחירת לקוח או ספק נזילות. לאחר הבחירה השדה יכיל את השדה "שם מלא" מהרשומה הנבחרת.
מספר חשבון בהייפר מספר חשבון לקוח או ספק בהייפר. השדה לקריאה בלבד.
עסקת התכסות לאחר בחירת לקוח / ספק חדש, ערך השדה יקבע כ-"כן" אם בחרת בספק או "לא" אם בחרת לקוח.
עם זאת באפשרותך לקבוע ידנית את ערך השדה (לאחר בחירת החשבון בכדי למנוע דריסה).
אחוז דרישת בטחונות אחוז דרישת הביטחונות מהלקוח, מחושב תמיד לפי המטבע המשני (ccy2), בערך מוחלט.
סטטוס טיפול לכל רשומה יכולים להיות 5 מצבים:
 • סימולטור: מצב עריכה מלא. ניתן לשחק עם כלל השדות. מעבר לקיום הרשומה בטבלה אין לה כל השפעה במערכת.
  זהו מצב הטיפול הנכון לשלבי התמחיר והצעת העסקה ללקוח.
 • עסקה פתוחה: עסקה מאושרת שנכנסה לספרים. המצב הזה ימשך עד לסגירה אוטומטית או ידנית (תלוי בטיפוס העסקה).
 • עסקה סגורה: עסקה שהטיפול בה הסתיים, אם בהמרת מטבע בחשבון הלקוח או אולי בהתחשבנות על רווח/הפסד.
  אין קשר בין סגירת העסקה לבין בעיות תזרים עם הלקוח (נניח שלא העביר את המטבע להמרה).
 • סימולציה שנמחקה: שימוש בלחצן המחיקה בסטטוס "סימולטור" מעביר את הרשומה לסטטוס הזה.
 • עסקה אמיתית נמחקה: שימוש בלחצן המחיקה בסטטוס "עסקה פתוחה" או "סגורה" מעביר את הרשומה לסטטוס הזה.
תאריך פקיעת האופציה היום שבו על מקבל ההחלטה (הלקוח / הבנק לפי סוג האופציה) להודיע האם הוא מממש את האופציה או מוותר עליה.
מחיר האופציה
שיטת תמחור האופציה
תמחיר הפרמיה נקוב בערך מטבעי לפי שיטת התמחיר:
 • פיפס: הערך הנקוב יחולק ב-10000 (המטבעות JPY ו- HUF יחולקו ב-100 בלבד).
 • אחוז: הערך הנקוב יחולק ב-100.
מטבע הפרמיה מטבע הפרמיה יכול להיות אחד משני המטבעות שבעסקה. כמות (מחזור) המטבע שנבחר יוכפל בערך התמחיר כפי שתואר בצמד השדות לעיל.
פרמיה מחיר הפרמיה אותו הלקוח ישלם (כאשר הוא קונה אופציה) או יקבל (כאשר הוא מוכר אופציה). זהו שדה לקריאה בלבד.
תאריך תשלום הפרמיה תאריך תשלום האופציה נמצא בטווח שתאריך האסמכתא (אישור העסקה) ועד לשבוע ימים. בד"כ מדובר ב-2 ימים ממועד קשירת החוזה.
תוצאת האופציה
 • ממתין לפקיעה
 • וויתור
 • מימוש
 • נוק אאוט
הערות טקסט חופשי פנים ארגוני שניתן לערוך בכל עת. אינו מודפס ללקוח.

שדות לקריאה בלבד (ערכם מחושב על ידי המערכת)

להלן שדות הנחוצים לניהול העסקה וערכם מחושב אוטומטית על ידי המערכת.
שדה הסבר
מחיר שוק אחרון מחיר רציף ממערכת ה-feeds כל עוד העסקה פתוחה ונמצאת לפני יום התזרים שלה. ערך השדה משמש לחישוב רווח/הפסד זמני וביטחונות לעסקה.
ביום התזרים ("סליקה"/סגירה), העסקה תיסגר אל מול השער היציג בכדי ששדות הרווח/הפסד יהיו מחושבים לפי השיטה המקובלת ברשות המסים.
ולכן ערך שדה זה יאופס.
סה"כ רווח/הפסד מול השוק (מטבע 2) זהו הפרש השערים, בין "שער המרה סופי" לבין "מחיר שוק אחרון", בהכפלה בכמות "תזרים מטבע 1".
בזמן שהעסקה פתוחה או בסימולציה, הייפר תשתמש בשער רציף לחישוב מצב הרווח/הפסד בעסקה מידי פרק זמן שנקבע במודול (למשל בכל דקה).
ביום תזרים העסקה ("סליקה"/סגירה), הייפר תחשב רווח/הפסד סופי אל מול שערים יציגים בלבד. בעסקאות בעלות שני שלבים (כמו swap) השדה יכיל את הרווח/הפסד המצרפי משני השלבים.
סה"כ רווח/הפסד מול השוק ILS זהו ערך השדה הקודם, בהמרה למטבע ניהול הספרים (שקלים בישראל), לפי שער רציף או יציג בהתאמה.
ביטחונות במטבע 2 מכפלה פשוטה של "אחוז דרישת בטחונות" בשדה "תזרים מטבע 2". אם מדובר בעסקת swap אזי יילקח הערך מהשדה "תזרים מטבע 2 בשלב השני".
לאחר מכן נבחן השדה "רווח/הפסד מול השוק" ואם הוא בהפסד, אזי ההפסד מגדיל את דרישת הביטחונות (חיבור בערך מוחלט).
ביטחונות ILS זהו ערך השדה הקודם, בהמרה למטבע ניהול הספרים (שקלים בישראל), לפי שער רציף או יציג בהתאמה.
מועד הפתיחה שדה זה מושפע מהלחיצה הראשונה על "פתח עסקה". גם אם לאחר הפתיחה בוצעה עריכה של פרטיה, שדה זה מחזיק את מועד כניסתה הראשונה לספרים.
מועד סגירה מועד הלחיצה על "סגור עסקה". בעסקאות swap מדובר ברגע הסגירה של השלב השני ("הרגל הארוכה").
מועד סגירת שלב ראשון שדה זה רלוונטי רק לעסקאות swap בהן לוחצים על "סגור עסקה" פעמיים.
בפעם הראשונה בזמן סיכום השלב הראשון בעסקה ("הרגל הקצרה"), ירשם המועד בשדה זה ביחד עם חישובי הרווח בשדות הבאים.
שער יציג / סופי לשלב הראשון
סה"כ רווח/הפסד, במטבע 2, בשלב הראשון
סה"כ רווח/הפסד, בשלב הראשון,
שער יציג / סופי לשלב השני
סה"כ רווח/הפסד, במטבע 2, בשלב השני
סה"כ רווח/הפסד, בשלב השני,
מטבע התחשבנות בעסקת NDF/CFD בעת סגירת עסקה מסוג "חוזה הפרשים", הייפר שואלת באיזה מטבע (מבין הצמד) לבצע את פקודת היומן בחשבון הלקוח.

מטריצת מצבים לרישום אופציות במט"ח

בכדי למנוע בלבול (גם מול מערכות אחרות) להלן טבלת מצבים בניהול אופציות והערות לגבי אופן הזנתן בהייפר:
סוג עסקה פקודה פרמיה מקבל ההחלטה על מימוש תיאור הפעולה בהחלטה על מימוש
Option Call BUY הלקוח קונה פרמיה הלקוח הלקוח קונה מהבנק את מטבע 1 בתמורה למטבע 2 בשער החליפין שנקבע באופציה.
Option Call SELL הלקוח מוכר פרמיה הבנק הלקוח מוכר לבנק את מטבע 1 בתמורה למטבע 2 בשער החליפין שנקבע באופציה.
Option Put BUY הלקוח קונה פרמיה הלקוח הלקוח מוכר לבנק את מטבע 1 בתמורה למטבע 2 בשער החליפין שנקבע באופציה.
Option Put SELL הלקוח מוכר פרמיה הבנק הלקוח קונה מהבנק את מטבע 1 בתמורה למטבע 2 בשער החליפין שנקבע באופציה.
* השדה "שער חליפין" בהייפר משמש כשדה strike (זהו הכינוי בעגה המקצועית).

סקירת לחצני הפעולה האפשריים בממשק

בכדי למנוע בלבול, הייפר מסתירה לחצנים שאינם רלוונטיים לסטטוס הטיפול ולמצב מילוי הטופס. בטבלה הבאה נסקור את כלל הלחצנים שיכולים להופיע בממשק:
ביטול יציאה מהטופס מבלי לשמור שינויים.
שמור שמירת העדכונים ברשומת העסקה.
שמור וסגור שמירה (כמו בלחצן הקודם) ואז יציאה מהטופס.
הדפס חוזה הדמיית חוזה עסקה לדוגמה במצב סימולטור או הדפסה של חוזה עסקה פתוחה (בד"כ נשלח אוטומטית ללקוח מאחורי הקלעים בעת פתיחת עסקה).
פתח עסקה הלחצן זמין במצב סימולטור בלבד ומכניס את העסקה לספרים (יצירת חוזה ופקודות יומן).
סגור עסקה הלחצן זמין לעסקאות בסטטוס פתוח. עסקאות פשוטות כגון spot נסגרות אוטומטית לפי תאריך התזרים שלהן. אך עסקאות כגון אופציה ממתינות לסגירה ידנית.
ערוך את העסקה בכדי לשנות עסקה לאחר שנפתחה, השתמש בלחצן הזה.
שכפל עסקה להתכסות ניתן לשימוש באופן חד פעמי לכל עסקה פתוחה.
מחק עסקה מחיקת עסקה או סימולציה. לאחר המחיקה הרשומה נשארת בטבלה hyp_Foreign Exchange Trades לתיעוד (בסטטוס "מבוטל").
אם נפתחה העסקה, קודם למחיקה, אזי גם פקודות היומן מבוטלות.

הדפסה - סוגי Static Text ל-FOOTER

Static Text ID הסבר
ACC_Freign_Exch_1037 לכל העסקאות מסוג Spot, Same Day, Tomorrow, FWD.
ACC_Freign_Exch_NDF_1037 לכל העסקאות מסוג Spot, Same Day, Tomorrow, FWD במקרה שהשדה NDF / CFD Trade = TRUE
ACC_Freign_Exch_SWAP_Buy_1037 עסקת SWAP קניה
ACC_Freign_Exch_SWAP_Sell_1037 עסקת SWAP מכירה
ACC_Freign_Exch_SWAP_Sell_NDF_1037
ACC_Freign_Exch_SWAP_Buy_NDF_1037
עסקת SWAP קניה / מכירה במקרה שהשדה NDF / CFD Trade = TRUE
ACC_Freign_Exch_OpCall_Buy_1037
ACC_Freign_Exch_OpCall_Sell_1037
עסקת Option Call קניה / מכירה
ACC_Freign_Exch_OpCall_KnIn_Buy_1037
ACC_Freign_Exch_OpCall_KnIn_Sell_1037
ACC_Freign_Exch_OpCall_KnOut_Buy_1037
ACC_Freign_Exch_OpCall_KnOut_Sell_1037
עסקת Option Call קניה / מכירב מסוג Knock In / Knock Out
ACC_Freign_Exch_OpPut_Buy_1037
ACC_Freign_Exch_OpPut_Sell_1037
עסקת Option Put קניה / מכירה
ACC_Freign_Exch_OpPut_KnIn_Buy_1037
ACC_Freign_Exch_OpPut_KnIn_Sell_1037
ACC_Freign_Exch_OpPut_KnOut_Buy_1037
ACC_Freign_Exch_OpPut_KnOut_Sell_1037
עסקת Option Put קניה / מכירב מסוג Knock In / Knock Out
ACC_Freign_Exch_OpPut_NDF......
ACC_Freign_Exch_OpCall_NDF......
עסקת אופציה שהיא גם NDF מקבלת קידומת _NDF