התקנת יישומי הייפר בצד השרת


מבוא להתקנה

פרק זה מתאר ומסביר אודות רכיבי מערכת הייפר המותקנים ופועלים בצד השרת, בין אם מדובר בשרת המותקן ברשת הארגון
ובין אם בהתקנה בחוות השרתים / ענן, תוך התמקדות בשלושה רכיבים עיקריים והם:
* SYE Server
* Hyper Server Side Application
* SYE HTTP Server
סדר התקנת היישומים הוא כסדר תתי הפרקים המופיעים בתפריט הניווט (מימין).

מפאת שמירת סודיות, הגישה לחומר ההדרכה ניתנת ללקוחות רשומים בלבד.
במידה ואינך רואה את תתי העמודים בתפריט הניווט מימין, לחץ על "כניסה למשתמש רשום" והזן את שם המשתמש והסיסמה שהנופקו לך על ידינו.


תיאור רכיבי מערכת הייפר

להלן דיאגרמת רכיבי מערכת הייפר המיועדים להתקנה בצד השרת.
התקנת "מינימלית" תכלול את התקנת תוכנת מסד הנתונים (SYE Server) ואת היישום Hyper Server Side Application.
כל השאר היישומים בדיאגרמה הינם יישומים נוספים המשמשים בעיקר כממשקים למערכות צד שלישי (כגון PBX) ואינם חובה להתקנה.

איור 1 - דיאגרמת רכיבי התוכנה (כל קוביה מתארת יישום). דיאגרמת תיאור מרכיבי המערכת

תיאור פריסה והתקנה של רכיבי המערכת

עבור לקוחות הרוכשים את המערכת או משכירים אותה עם הרשאה להתקנה פרטית, להלן שתי אפשרויות פריסה והתקנה המומלצת על ידינו:

איור 2 - דיאגרמת פריסה והתקנה ברשת ארגונית.


איור 3 - דיאגרמת פריסה והתקנה ע"ג שרתים בחווה / בענן.
* לשיקול הלקוח באם להתקין שתי הזנות רשת (WAN feed) נפרדים בכדי להמנע מהפרעות "D.O.S" על הצד הימני של הדיאגרמה, או לעבוד עם הזנת רשת אחת לכל המכונות.