קליטת לידים וקריאות שירות ממקורות אינטרנטיים

הייפר מאפשרת לקלוט לידים ופניות לקוחות (קריאות שירות) מהאינטרנט ישירות אל תוך המערכת
משמע שניתן לשלח להייפר לידים מדפי נחיתה, Facebook, דפי צרו קשר, כתבות ופרסומות ובוטים.

מודול ה- Web Data Port מאפשר למנהל המערכת לייצר ולנהל "ערוצי קליטה" שונים בפרוטוקול
HTTP (Post/Get)
תוך שמירה על אבטחת מידע גבוהה.

Web Data Port Frame

מבוא

 1. מודול ה- Web Data Port הנו חלק אחד מתוך מערכת שלמה הנקראת "Hyper Web Application" להלן "HyperWeb".
  מערכת HyperWeb מאפשרת מספר ממשקי קליטה נוספים, השונים במהותם ובתפקידם אחד מהשני ועליהם תוכל ללמוד בהרחבה כאן.
 2. מערכת HyperWeb מותקנת בשרת יעודי נפרד להרחקת סיכונם (האקרים).
  ניתן להתקין אותה במספר שרתים (כל אחד עם דומיין אחר) בכדי להתמודד עם מהירות גלישה / Geo IP / התקפת DOS וכיו"ב.
 3. ההבדל העיקרי בין מודול ה- Web Data Port המדובר, לבין שאר ממשקי הקליטה הקיימים ב- HyperWeb, הוא הגמישות בקליטה.
  מנהל המערכת שולט בכל השדות (מה יקלט, מה חובה, מה יהיו ערכי ברירת מחדל, ואילו ערכים קבועים) ובלוגיקה של הקליטה (בדיקות כפילות).
  זהו הפתרון הטוב יותר, כאשר נדרש ליצר ממשק קליטת לידים באופן מהיר ודינאמי מבלי "לעצבן את השולח".

באמצעות מודול ה- web Data Port ניתן לקבוע איזה ערוץ אחראי על קליטת מידע אל המערכות הבאות:
 • מערכת הלקוחות - כאשר כל תשדורת מריצה סדרה שלמה של בדיקות, שבסופן נרשמת רשומת לקוח / ליד.
  אפשרות זו מתאימה עבור קליטה מדפי נחיתה, דפי צור קשר, Facebook, וקליטת תשדורות ממערכות צד שלישי כגון זאפייר (Zapier) ובוטים.
 • מערכת קריאות השירות - כאשר כל תשדורת יוצרת קריאת שירות חדשה.
  אפשרות זו מתאימה יותר עבור קליטת פניות ציבוריות / שאילתות של לקוחות מזדמנים.

הכנות מקדימות

 1. לשימוש בשרת הציבורי של הייפר:
  במידה וברשותך דומיין פרטי, יש לייצר sub domain ולהפנותו באמצעות רשומת CNAME אל הכתובת web.sye.co.il.
  פעולה זו הינה חד פעמית ותשמש בעתיד את כלל הספקים שתבחר לשלב במקביל.
  במידה ואין ברשותך דומיין פרטי, באפשרותנו לקבוע עבורך sub domain שלנו, תחת הדומיין sye.co.il.
  לשם כך צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.
 2. הכן שרת פרטי שלך:
  בהתאם למדריך ההתקנה של HyperWeb באפשרותך להשתמש בשרת פרטי שלך ולהגן עליו בשירות DOS לבחירתך.
  מבחינת עמוד ההדרכה הנוכחי, אין הבדל בין התקנה פרטית לציבורית.
  * אם יש לך היום שירות DOS מותקן, פנה לשירות הלקוחות שלנו ותקבל התקנה על שרת מאובטח.
 3. קבע מה המידע שברצונך לקלוט מאותו מקור השליחה (אילו פרמטרים/שדות) ובדוק האם במקרה ישנו ערוץ Data Port קיים שהוקם בעבר והוא מתאים לצרכיך.
  במידה וקיים ערוץ קודם המתאים לצרכיך, שלח אל ספק הלידים / מתכנת דף הנחיתה את שמות השדות הקיימים.
 4. קבע עבור ספק הלידים את השם המייחד אותו (שם ספק הלידים) אשר ייקלט אל השדה "הליד הגיע דרך".
  הוסף את הערך שקבעת אל רשימת הבחירה של השדה "הליד הגיע דרך" במאגר הלקוחות. למחמירים שבניכם ניתן להוסיף את שם ספק הלידים לאותו השדה גם במאגר הלידים השגויים.
  * בהייפר החדשה (גרסת 2020) עליך לפתוח Marketing Platform עבור כל ספק לידים.
 5. במידה ולא קיים ערוץ קליטה קודם המתאים לצרכיך, הקם ערוץ קליטה חדש (ע"פ ההדרכה בהמשך).


הסבר אודות השדות הטכניים

בטבלת "hyp_Web_Data_Port_Profile" (כותרות הפרופילים), כל רשומה מייצגת ערוץ אליו ניתן לפנות ולשדר ב- HTTP Get/Post.

להלן רשימת השדות ההגדרות ומשמעותם:
שם השדה תיאור והערות
Data Port Type מגדיר את מטרת ערוץ הקליטה ואת סוג הרשומה שתיווצר במסד הנתונים (להלן האפשרויות לפי סדר הבחירה בשדה):
 • קליטת ליד חדש לטבלת הלקוחות, בשיתוף פעולה עם מערכת הזדמנויות מכירה / טבלת Relationship בהתאם להגדרות ה-CRM בהייפר.
 • קליטה של פניית לקוח אל טבלת קריאות השירות. הממשק פתוח לכל פנייה, אין חובת הזדהות מוקדמת.
 • קליטת ליד חדש לטבלת הלקוחות ופתיחת חשבון מסחר באופן מיידי. האפשרות הזו מתאימה לפלח שוק מאוד מצומצם.
 • קליטת ליד חדש לטבלת הלקוחות ללא בדיקת כפילויות.
Input HTTP Form Name שם הטופס כפי שיופיע לאחר הדומיין. בערך זה אין להשתמש בתו נקודה, אחרת השרת יניח שמדובר בשם קובץ להורדה פשוטה.
יש לוודא שאין שני ערוצים שונים עם אותו השם (חד ערכי).
יש לוודא שהשם שניתן אינו מתנגש עם ה- Web API של הייפר, במקרה של התנגשות יתקבל עמוד HTML עצמאי (או הודעת 'Page does not exists') במקום תגובת Data port.
הדרך הטובה ביותר לבחור שם נכון, היא ליישם שם פשוט הבנוי מאותיות וספרות ביחד ולא ארוך במיוחד, רצוי קידומת כגון
"land_"
.
Redirect Browser (to URL) after POST כתובת להפניית הדפדפן לאחר קליטה מוצלחת (Response Code = 0).
שימושי כאשר דף הנחיתה מבצע post ישירות אל הייפר ואז ניתן להפנות את הגולש לעמוד תודה.
כאשר מבצעים הפניה לעמוד חיצוני - יש להזין נתיב מלא לדוגמה: http://domain/page name,
כאשר מבצעים הפניה לדף HTML הנמצא בתיקיית "HTTP" בשרת האוטומציה - יש להזין רק את שם הקובץ, לדוגמה: ThankYou.html.
Redirect Browser (to URL) after Processing Error כתובת להפניית הדפדפן לאחר תקלה, לרבות שדות חסרים (אך מצופה ממתכנת דף הנחיתה ליישם JS לשדות חובה).
שימושי כאשר דף הנחיתה מבצע post ישירות אל הייפר ואז ניתן להפנות את הגולש לעמוד גיבוי או הסבר במילוי.
לידיעתך, בזמן תקלה נרשם לוג שגיאות, ראה הסבר מורחב בפרק "תיעוד פניות ורישום לוגים" שלהלן.
External System Key Field עבור סנכרון מול מערכת חיצונית:
כאן יש להגדיר את שם השדה שתפקידו הוא לקלוט את המפתח הפרטי עבור אותה הרשומה שנשלחה מהמערכת החיצונית המתממשקת בפרופיל זה. השדה מאפשר סנכרון חוזר של נתונים (השלמה של שדות בודדים / עדכון כל הרשומה). קיומו של שדה זה מחליף את מנגנון בדיקת הכפילויות של הייפר, שכן האחריות היא על המערכת החיצונית.
Circle Between Agencies אם התשדורת של קליטת ליד הגיעה ללא הפניה לסניף מסוים או ללא איש מכירות (מכיוון שמשתמש הייפר = מכתיב גם את הסניף שלו), אזי ניתן לכתוב Round Robin בין הסניפים.
דוגמה על פי רשימת הסניפים בהייפר:
בכדי לחלק את הלידים שווה בשווה בין הסניף הראשון - לשלישי ואז לרביעי וחוזר חלילה, עליך למלא את הערך ;A1;A3;A4
פורמט המילוי הוא האות A ולאחריה מספר הסניף (החל מאחד) ואז "נקודה-פסיק" להפרדה. שים לב, שעליך לסיים בתו "נקודה פסיק".
Parameter 1 פרמטר בטקסט חופשי לפי המשימה בשדה Data Port Type.
כרגע אין לו שימוש למעט סימול פלטפורמת מסחר ליצירת חשבון חדש (תרחיש 3 בשדה "Data Port Type" לעיל).
iFrame with Captcha מאפשר בחירה של אחד משלושה מצבי התנהגות של מודול ה- Web Data Port עבור אותו ערוץ הקליטה:
 1. None (only HTTP input)
  - מאפשר קליטה במצב API (משידורי POST/GET) ללא יישום מערכת הגנה.
 2. Generate HTML mini form
  - מייצר טופס קליטה פשוט וקטן. נועד עבור יישום של טפסי HTML בתוך iFrame ללא הגנה. (פונקציה זו טרם זמינה).
 3. Generate HTML mini form with Captcha
  - מייצר טופס קליטה פשוט וקטן עם אובייקט Captcha להגנה בסיסית בפני הטרדות. (פונקציה זו טרם זמינה).
 4. עבור המקרים 2, 3 המודול יגיש גם את קבצי ה- CSS המוטמעים בתיקיית המנוע בשרת.

בכל פרופיל יש להגדיר את רשימת השדות/פרמטרים לקליטה (לפחות שדה אחד) באופן הבא:
שם השדה תיאור והערות
External Field Name שם השדה במערכת החיצונית (כפי שייקלט מה- HTTP post).
Hyper Table Name בהתאם לסוג הקליטה שנבחרה בשדה Data Port Type, תתאפשר בחירה של טבלאות יעד נוספות. ברירת המחדל תמיד תהיה הטבלה הראשית בפרופיל (למשל לקוחות / קריאות שירות).
אם השדה מופיע באדום (לקריאה בלבד), אזי אין אפשרות לבחור טבלה אחרת.
Hyper Field Name שם שדה הקלט בהייפר, בהתאם לטבלה שנבחרה בשורה.
Default Value קובע ערך ברירת מחדל לשדה:
 • בשורה שבה לא מוגדר "External Field Name", זהו יהיה הערך שתמיד יקלט בהייפר.
  לדוגמה: שם ספק הלידים ו/או מדיה, כי הפרופיל הזה הוקצה רק עבורו ו/או עבור אתר מסויים.
 • בשורה שבה כן מוגדר "External Field Name", זהו יהיה הערך שיקלט בהייפר במידה וה- http post מכיל מחרוזת ריקה בשדה הזה.
Mandatory הכרזה כי זהו שדה חובה לקליטה ב- http post:
שורה שבה השדה הזה מקבל את הערך Yes חייבת שיהיה מוגדר בה גם השדה "External Field Name" !
בעת קליטת תשדורת http post, אם השדה אינו קיים או מגיע כמחרוזת ריקה, אזי המערכת תדחה את הרשומה כולה והמשתמש יקבל הודעת שגיאה או ינותב לעמוד תקלה.
אבל במידה והגדרנו גם "Default Value", אזי הייפר תיישם את ערך ברירת המחדל והקליטה תמשיך !


תהליך קליטת לקוח מתעניין

להלן תיאור התהליך בפרופיל שבו Data Port Type = Import New Client Lead. קיימים 3 תתי תהליכים שיובהרו בסעיפים הבאים:

 1. עצם הפניה נרשמת בטבלה SYE_Website Usage Log כפי שהגיעה. שים לב, השדה "Description and Details" מוגבל בכמות התוים שלו ויתכן כי חלק מנתוני השידור לא ישמרו.
 2. מתבצעת העתקת שדות לרשומת hyp_Clients חדשה ובהתאמה גם לטבלה hyp_Contact Persons וגם לטבלה hyp_Clients Record Extention
  בכל טבלה מתבצעת בדיקת שדות הכרחיים כפי שהוגדרו בפרופיל. אם חסר שדה, אזי יחזור קוד שגיאה 7 והדפדפן יופנה לעמוד error (אם מיושם).
  לדוגמה: חוסר של שדה בטבלה הראשונה יעצור את הקליטה והמערכת לא תמשיך לטבלה הבאה או לסעיפים הבאים.
 3. במידה ונשלחו ב- HTTP post שדות עודפים (כאלו שלא נקלטו בהייפר), אזי תיווצר רשומה בטבלה hyp_ERP Automation Log ובה ירשמו השדות הנוספים בכדי שלא יאבד המידע שנשלח.
 4. בדיקת שפת הקלט. אם נקלטו מחרוזות בשפה שהייפר אינה מוגדרת אליה (בחירה של מנהל המערכת), אזי יחזור קוד שגיאה 9 והדפדפן יופנה לעמוד error (אם מיושם).
 5. אם הוגדר External System Key Field ואם נשלח ערך מפתח בין מערכות:

  הייפר מנסה לבצע סנכרון פרטים ברשומת הלקוח, רשומת ההרחבה ובאיש קשר הראשון.
  אם המפתח (בין המערכות) אינו קיים בהייפר עדיין, תהליך הקליטה ימשיך על פי הסעיפים הבאים.
  אם קיימת רשומת לקוח, יבוצע עדכון לשדות שנשלחו ללא בדיקות לוגיות כמו בקליטה ראשונה, לבסוף יוחזר קוד 2 והתהליך יעצר כאן (אין צורך לשלוח דואל / התראות).
 6. בדיקת אורך לשדות הטלפון ו/או תקינות מספר טלפון וכתובת דוא"ל (לרבות בחינת קיום ל-DNS).
  אם כל שדות ההתקשרות נכשלו בבדיקה, אזי יחזור קוד שגיאה 8 והדפדפן יופנה לעמוד error (אם מיושם).
 7. בדיקת שידור כפול. לא ניתן לשלוח פנייה זהה (דרך אותו הפרופיל) במשך שעה. להלן רשימת השדות המשתתפים בבדיקה:
  'Profile Number','1st Phone','2nd Phone','3rd Phone','Email'
  במקרה והתגלה שידור כפול, תוחזר הודעת שגיאה מספר 6.
  שים לב: בכוונת תחילה בחרנו לבצע בדיקת כפילות לפי פרופיל. אם לקוח מגיב ונרשם לשני עמודי נחיתה שונים שלך - רצוי שתדע שהוא הגיב לשני הפרסומים.
  באמצעות הפרדת בדיקת הכפילות, הייפר תייצר רשומת relationship נפרדת לפנייה השנייה ואילך. או הזדמנות מכירה בהתאם להגדרות.
 8. חישוב שדות לפני קליטה:
  1. אם לא הועבר שדה שם לקוח, המערכת תרשום: "No Name From Web".
  2. המערכת תתעד את השדה "מועד היצירה" של הליד, אשר יבוצע לפי אזור הזמן בהתאם לסניף שהוגדר בחלון "הגדרות תהליכים בצד השרת וממשק Web API".
  3. במידה ושודר שם איש המכירות ב- HTTP post, הייפר תשייך אותו ללקוח ובנוסף תשייך את הלקוח לסניף של איש המכירות.
   במקרה זה לא תתבצע הקצאה בין סניפים (כפי שיוסבר בהמשך).
 9. כעת מתבצעת בדיקת כפילויות מול טבלת הלקוחות בלבד (בטבלאות Normal ו- Archive) מול שלושת שדות טלפון וכתובת הדוא"ל וללא הצלבה מול אנשי הקשר.
 10. במקרה שאין כפילות (הרשומה נקלטת כליד חדש)

  1. אם בפרופיל הוגדרה חלוקה בין סניפים ('Circle Between Agencies') היא מתבצעת כעת.
   שימו לב: אם הועבר איש מכירות או שדה סניף ב- HTTP post או אם הלקוח כבר קיים בהייפר, אזי לא תתבצע חלוקה בין סניפים !
  2. ממוספרת רשומת לקוח חדשה בטבלת הלקוחות. ניתן שטווח המספור יהיה הטווח הגבוה במידה והוגדר השדה 'Number Clients in High Range' בטבלה Global (בחלון הגדרות התוכנה).
   כמו כן נשמרים הנתונים בטבלאות אנשי הקשר ו/או טבלאות ה- CRM (במידה ונתקבלו כאלו).
   אם ארעה תקלה בשמירה, אזי יחזור קוד שגיאה 4 והדפדפן יופנה לעמוד error (אם מיושם).
   אחרת הלקוח "משוחרר", מוחזר קוד 0 (משמע תקין) והדפדפן מופנה לעמוד "תודה" (במידה ומיושם).
  3. מופעל אירוע התראה WebApi_New_Client_Reg שיכול לשלוח דוא"ל ו/או מסרון ו/או ליצור משימה בהייפר.
   על מנת להוסיף התראה, עליך להיות בעל הרשאת גישה למודול Alerts by Events.
  4. במידה והוגדרה אחת מהתבניות הבאות במודול "Text Components for Modules":
   במידה והוגדרה תבנית שליחת דוא"ל בשם "Email_to_New_Client_Lead" וללקוח קימת כתובת דוא"ל - אזי היא תשלח ללקוח.
   במידה והוגדרה תבנית שליחת מסרון בשם "SMS_to_New_Client_Lead" וללקוח קיים מספר סלולרי שאורכו עולה על 4 ספרות בשדה טלפון 1 - אזי היא תשלח ללקוח.
   שים לב, יתכן שישלחו ללקוח שתי ההודעות הנ"ל.
   על מנת ליצור ולערוך את התבניות, עליך להיות בעל הרשאת גישה למודול Text Components for Modules.
 11. במקרה וקיימת רשומת לקוח בעלת פרט מזהה משותף אחד (לפחות)

  1. אם רשומת הלקוח היא בסטטוס "לא מעוניין" (Handling Status = 3), אזי יקרו הדברים הבאים:

   תוכן רשומת הלקוח הקיימת תועתק אל הטבלה 'hyp_Bad Client Leads' ורשומת הלקוח החדשה תדרוס אותה בטבלה 'hyp_Clients'.

   שים לב שהיסטוריית ההתקשרויות (בטבלה 'hyp_Relationship') נשמרת בתיק הלקוח ללא שינוי ונוספת לה רשומת הערה חדשה המודיעה על חידוש הלקוח שתכיל את הטקסט "ליד מחודש בעקבות פניה אינטרנטית"!
   בכרטיס הלקוח נחתם השדה "Website Last Token" עם הערך "Renewed", עבור הייפר הישנה (וורודה) ובחדשה הערך ייושם בשדה "Lead Status".
   במידה ונתקבלו שדות עבור אנשי קשר הם מוספים אל איש קשר חדש.
   במידה ונתקבלו שדות עבור טבלת Client Record Extension, הרשומה הקודמת (אם הייתה) תתאפס ותידרס עם הנתונים החדשים בלבד.
   במידה ותיק הלקוח היה מאוחסן בארכיון של הייפר, הוא יועבר לאחסון הרגיל
  2. אם רשומת הלקוח (הקיימת) והיא בסטטוס לקוח אמיתי או ליד בתהליך שיווק, אזי תוכן התשדורת של הליד החדש תשמר בטבלה 'hyp_Bad Client Leads' כגיבוי נאמן למקור.
   וגם נוצרת רשומת relationship חדשה על עצם הפניה החוזרת של הלקוח (ובה יוצג המידע מהשדות שנשלחו עד כמה שנכנס).
   וגם נרשמת הוראת התקשרות מיידית או נוצרת רשומת הזדמנות מכירה, בהתאם להגדרות של הייפר.
   וגם מופעל מנגנון השלמת מידע חסר (שאינו קיים) ברשומת הלקוח הקיימת, אך הוא מוגבל לשדות הבאים בלבד:
   '1st Phone','2nd Phone','3rd Phone','Email','Lead Supplier'

   וגם מעודכן השדה "Website Token" בערך "HOT Lead", עבור הייפר הישנה (וורודה) ובחדשה הערך ייושם בשדה "Lead Status".
   וגם מוסיף רשומת איש קשר ללקוח הקיים במידה ונתקבלה בתשדורת.
   וגם במידה ונתקבל מידע עבור שדות "Client Record Extension" שדות אלו יתווספו אל הרשומה הקיימת רק אם הם ריקים והרשומה ההיסטורית תישמר כמעודכנת.
  3. מופעל אירוע התראה Real_Client_Try_Reg_Again שיכול לשלוח דוא"ל ו/או מסרון ו/או ליצור משימה בהייפר. מדובר בהתראה על לקוח קיים שנרשם שוב !
   על מנת להוסיף התראה, עליך להיות בעל הרשאת גישה למודול Alerts by Events.


תהליך קליטת קריאת שירות (ציבורית)

להלן תיאור התהליך בפרופיל שבו
Data Port Type = Import Service Ticket
:

 1. עצם הפניה נרשמת בטבלה SYE_Website Usage Log כפי שהגיעה ועד מגבלת התווים בטבלה.
 2. מתבצעת העתקת שדות לרשומת hyp_Service Ticket חדשה, כאשר Ticket Source = 1 = Public Website.
 3. במידה ונשלחו ב- HTTP post שדות עודפים (כאלו שלא נקלטו בהייפר), אזי תיווצר רשומה בטבלה hyp_ERP Automation Log ובה ירשמו השדות הנוספים בכדי שלא יאבד המידע שנשלח.
 4. בדיקת שדות הכרחיים כפי שהוגדרו בפרופיל. אם חסר שדה, אזי יחזור קוד שגיאה 7 והדפדפן יופנה לעמוד error (אם מיושם).
  תגובה זהה תתקבל אם אחד משני השדות הבאים מגיע ריק: 'Complainer Name' וגם 'Subject / Complain'.
 5. בדיקת שפת הקלט. אם נקלטו מחרוזות בשפה שהייפר אינה מוגדרת אליה (בחירה של מנהל המערכת), אזי יחזור קוד שגיאה 9 והדפדפן יופנה לעמוד error (אם מיושם).
 6. אם הוגדר External System Key Field ואם נשלח ערך מפתח בין מערכות:

  הייפר מנסה לבצע סנכרון פרטים בקריאת שירות קיימת.
  אם הצליחה, יוחזר קוד 2 והתהליך יעצר כאן (אין צורך לשלוח דואל / התראות).
  אם המפתח (בין המערכות) אינו קיים בהייפר עדיין, תהליך הקליטה ימשיך על פי הסעיפים הבאים.
 7. בדיקת שידור כפול. לא ניתן לשלוח פנייה זהה (דרך אותו הפרופיל) במשך שעה. להלן רשימת השדות המשתתפים בבדיקה:
  'Profile Number','Complainer Name','Return to Phone','Return to Email','Subject / Complain'
 8. מספור קריאת שירות חדשה בהייפר.
  אם ארעה תקלה בשמירה, אזי יחזור קוד שגיאה 4 והדפדפן יופנה לעמוד error (אם מיושם).
  אחרת הלקוח "משוחרר", מוחזר קוד 0 (אפס = תקין) והדפדפן מופנה לעמוד "תודה" (אם מיושם).
  נדגיש שהלקוח לא מקבל דוא"ל או מסרון על כך שפתח קריאת שירות !
 9. מופעל אירוע התראה WebApi_Public_Service_Ticket שיכול לשלוח דוא"ל ו/או מסרון ו/או ליצור משימה בהייפר.
  על מנת להוסיף התראה, עליך להיות בעל הרשאת גישה למודול Alerts by Events .


רשימת התגובות האפשריות (Response Codes)

עבור כל תשדורת המתקבלת בצד השרת חוזרת תגובה טקסטואלית ב- JSON הניתנת לפענוח.
להלן רשימת התגובות האפשריות:

Response Code Message in English משמעות ומה צריך לעשות
000 OK הכל תקין. קליטה הושלמה בהצלחה.
001 OK and Already Exist. Sales team has been notified השידור נמצא תקין, אך נמצאה כפילות מול מסד הנתונים (ע"פ שדות טלפון או אימייל).
התנהגות המודול תהיה לפי המתואר בתיאור התהליכים למעלה.
002 OK and Already Exist. Database was modified by External System Key Field. בוצע עדכון של רשומה קיימת, על פי שדה מפתח מערכת חיצונית.
הודעה זו רלוונטית רק בעת סנכרון מול מערכת חיצונית עם מפתח מוגדר
003 API function does not exists. אין פונקציה כזאת. למעשה לא נמצא פרופיל עם מחרוזת כזאת בשדה Input HTTP Form Name.
004 Database Error on server side. הטרנזקציה מול מסד הנתונים של הייפר נכשלה. יש לפנות לשירות.
005 Technical Error on server side. כרגע לא מוטמע. שמור לעתיד.
006 Duplicated HTTP Post. האוטומציה זיהתה שידור של ליד בעל נתונים זהים בפעם השניה או יותר באותה השעה (ע"פ טלפון או אימייל).
במצב זה הליד בכלל לא יעבור למסד הנתונים ויעצור עוד בשלב קליטת השידור.
007 Please fill up all the required fields. חסר שדה הכרחי ברשומה שהוגשה. שדה הכרחי הוא כזה שסומן בפרופיל כ- Mandatory או שנדרש על פי הטבלה (למשל פרט התקשרות עבור ליד).
008 Client Lead Rejected: because it is missing any phone or email fields. הליד הועבר לטבלת Bad Leads ונחשב פיקטיבי בגלל היעדר שדה התקשרות: טלפון או דוא"ל.
009 Please fill in the fields in the Acceptable Languages. (Acceptable Language List) נקלטו מחרוזות בשפה שאינה ברשימת השפות המותרות לקליטה בהייפר (עצם ההגבלה ורשימת השפות נקבעת על ידי מנהל המערכת).

דוגמאות קוד ופרוטוקול התקשורת

Posted HTTP Form (please ignore all spaces char in the following example):
DOMAIN/Input HTTP Form Name? LastName=Cramer & FirstName=John & Email=john@gmail.com & 1stPhone=13101234567 & lead_source=Facebook123456 & aff_num=10100

For successful registration, the following message will be received:
{"ResponseCode":"000","ResponseMsgEng":"OK"}

If any error occurs, the following message format will be received:
{"ResponseCode":"007","ResponseMsgEng":"please fill up all the required fields"}