ניהול הקבצים ומבנה שמם


שמות הקבצים / המסמכים

לכל קובץ בתוכנה יש זהות ושם חד ערכי. אך למרות זאת בחרנו להציג את זהות הקובץ בשלושה אופנים שונים בהתאם למקום:
 1. בממשק התוכנה
  יוצג למשתמש ערך השדה "כותרת" (Caption) - זה הוא השם הוויזואלי המופיע בעץ ואותו קובע ועורך המשתמש כרצונו.
  כותרת הקובץ מכילה 100 תווים והיא מנוטרת אחר שינויים באמצעות מערכת רישום השינויים של הייפר.
 2. שם הקובץ בשרת
  הנו ערך השדה "Filename". לנתון זה אין למשתמש גישה והוא לידיעתו בלבד.
  מבנה "שם הקובץ" בשרת הוא   סיומת . מספר זיהוי _ מספר הישות  
  כאשר מספר הזיהוי הנו מספר חד ערכי בעל 6 ספרות, כלומר הייפר מאפשרת לשמור עד 999,999 קבצים בכל ישות!
  דוגמה לשם קובץ:
  500000_000011.pdf

 3. שם הקובץ בתיקיה המקומית
  הנו השם הוויזואלי הניתן לקובץ ע"י תוכנת הייפר במעמד ההורדה למחשב המשתמש.
  הייפר נותנת לקובץ שהורד שם המשלב את שתי השיטות לעיל, על מנת לשמור על מזהה חד ערכי ובמקביל לאפשר למנהל המערכת / המשתמש להבין באיזה קובץ מדובר כאשר הוא סוקר את הדיסק המקומי.
  מבנה השם בדיסק המקומי הוא:   סיומת . כותרת חלקית _ מספר זיהוי _ מספר הישות  
  לדוגמה:  
  25000021_11_סעיף 3.6 - מדיניות הססמאות בר.pdf
כל נתוני ופרטי הקבצים לרבות שמם נשמרים בטבלת "hyp_Entity Documents Tree".

נתיב שמירת הקובץ במחשב המשתמש

הייפר תמיד מורידה את הקבצים אל תיקיית המשתמש -> "מסמכים" -> "Hyper" -> שם מסד הנתונים.
לדוגמא:    
C:\Users\Yaniv\Documents\Hyper\DB_Name\...

* מפאת אבטחת מידע, הייפר תשמור את הקבצים שהורדו לתיקיית המשתמש לתקופה קצובה של מספר ימים ולאחריהם במידה ולא עודכן מועד שינוי הקובץ, היא תמחק את הקובץ מהמחשב המקומי בלבד.

הפעלת קבצים וסוגי קבצים נתמכים

הפעלת קובץ מתבצעת על ידי לחיצת עכבר כפולה (או לחצן ENTER) על שם הקובץ הרצוי בעץ.

כאשר משתמש מפעיל קובץ מהעץ, תוכנת הייפר מורידה ושומרת העתק של הקובץ במחשב המשתמש, ומורה למערכת ההפעלה להריץ את אותו הקובץ באמצעות פקודת הפעלה הנקראת Shell Command.
במידה ומערכת ההפעלה מכירה את סוג הקובץ המבוקש להפעלה, היא מורה לתוכנה הרלוונטית לפתוח את הקובץ שהורד ומרגע זה האחריות על שלמות הקובץ
נמצא בידייה של תוכנת העריכה / הצפיה הרלוונטית.

סוגי קבצים נתמכים וסימולם

כברירת מחדל תוכנת הייפר מכירה ומסמלת את סוגי הקבצים הבאים בסמלים (אייקונים) אחידים אשר אינם דורשים את התערבות המשתמש:
אייקון / סמל סיומות הקבצים תוכנה / מערכת


DOC, DOCX, DOCM
PPT, PPS, PPTX, PPTSX
XLS, XLSM, XLSX, CSV
Microsoft Office, Open Office
TXT, RTXT Notpad, Wordpad
AVI, WAV, MP3, MP4, Media Player
JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, WMF, EMF Picture Viewer / Paint
PDF PDF Reader / Browser
ZIP, RAR, ARJ Explorer, Winzip, Winrar, 7zip

במידה ואינך מוצא בטבלה לעיל את סימול הקובץ הנדרש להפעלה על ידי הייפר, באפשרות מנהל המערכת להגדיר סוגי קבצים וסמלים נוספים.
לשם כך יש לבצע את הבאים:
 • פתח את עמוד "הגדרות עץ מסמכים ותבניות".
 • בטבלה השמאלית "התאמה אישית של הטיפול בקבצים" הוסף שורה וקבע בה את ההגדרות לאותו סוג קובץ.
  שם טור/פונקציה הסבר
  סיומת (טיפוס) הקובץ סיומת שם הקובץ המיועד.
  שיטת הטיפול בקובץ הייפר מורה למערכת ההפעלה לפתוח את הקובץ הרצוי באמצעות פקודת הפעלה המאפשרת את פתיחת הקובץ במספר שיטות והן:
  Open File and Save Changes
  - מורה למערכת ההפעלה להפעיל את הקובץ הרצוי עם הרשאת שמירה לקובץ. (ברירת המחדל)
  Edit File and Save Changes
  - מורה למערכת ההפעלה להפעיל את הקובץ הרצוי עם הרשאות עריכה ושמירה לקובץ. (למקרים מיוחדים)
  just Open (Don't Save Changes)
  - מורה למערכת ההפעלה להפעיל את הקובץ הרצוי עם הרשאות קריאה בלבד.

שים לב - לאחר שהוספת או שינית את הגדרות המסמכים ביסודות המערכת, יש להורות למשתמשים הפעילים לצאת מתוכנת ההייפר ולהיכנס מחדש.

הגדרת סוג קובץ ואופן הטיפול בו