כניסה והתחברות לתוכנת הייפר


כניסה והתחברות לתוכנת הייפר

חלון ההתחברות להייפר - תיאור רכיבים

אובייקט הסבר
צלמית מפתח פותח את חלון הורדת רישיון השימוש. בא לידי שימוש לאחר התקנה ראשונה של התוכנה, או כאשר נדרש להוריד רישיון שימוש מעודכן / חדש.
צלמית סימן שאלה פותח את ספר ההדרכה בעמוד זה
צלמית לב אדום מוריד משרתי SYE את יישומון ההתקנה והתמיכה "SYE_Setup.exe" ומפעיל אותו
שדה Company / Organization Name שדה בחירה המציג את שם רישיון השימוש המייצג את מסד הנתונים אליו המשתמש עומד להתחבר.
ניתן להוריד ולהתקין במחשב המשתמש מספר רישיונות שימוש שונים, במקרה כזה השדה יאפשר למשתמש לבחור לאיזה מסד נתונים להתחבר.
ניתן לפתוח את תוכנת הייפר מספר פעמים במקביל, ובכל אחת מהן להתחבר למסד נתונים שונה.
שדה Server IP מאפשר להגדיר ידנית את כתובת ה- IP של מסד הנתונים
שדה Username שם המשתמש לתוכנה (למסד הנתונים הנבחר)
שדה Password סיסמת הכניסה לתוכנה (למסד הנתונים הנבחר)
לחצן התחבר לחצן המבצע את ההתחברות
תיבת בחירה Remember Password מורה לתוכנת הייפר לשמור את סיסמת המשתמש במחשב המקומי (לא מומלץ)
אזור Status-bar והודעות השגיאה זהו חלקו התחתון של חלון ההתחברות ובו מוצגים:
* פס ההתקדמות
* הודעות שגיאה (כאשר מתרחשות)
* גרסת התוכנה


חלון ההתחברות להייפר - אופן ההפעלה

בהנחה שרישיון השימוש הורד למחשב המשתמש והשדה "Company / Organization Name" אינו ריק, בצע את הבאים:
 1. במידה וישנם מספר רישיונות מותקנים במחשב המשתמש, בחר בשדה Company / Organization Name את רישיון השימוש להתחברות.
 2. הזן את שם המשתמש לשדה Username
 3. הזן את הסיסמה לשדה Password
 4. לחץ על לחצן Login

במידה השדה "Company Organization Name" ריק, עליך להתקין את רישיון השימוש.
להנחיו והוראות כיצד להתקין את רישיון השימוש בפעם הראשונה לחץ כאן.

חלון ההתחברות להייפר - מה חשוב לדעת וכיצד הוא פועל.

 • שים לב שבחלון ההתחברות מופיעות מספר כוכביות. יש לוודא שהן ירוקות טרם לחיצה על לחצן ה- Logןn.
 • הייפר מתחברת לשרת בתקשורת TCP בפורט 5902. יש לוודא כי תקשורת זו אפשרית ממחשב המשתמש אל שרת הנתונים.
 • בזמן ההתחברות הייפר נתמכת ומעדכנת קבצים הנשמרים בדיסק המקומי בנתיב:
  C:\%USERNAME%\AppData\Local\SYE_Cache\

  במידה והייפר לא יכולה לשמור קבצים בתיקיה זו, או נחסמה בפניה אפשרות הגישה לתיקיה זו, אזי תהליך ההתחברות כולו ייכשל.
 • למרות שהשדה "Server IP" נועד לכוון את תוכנת הייפר למסד הנתונים הרלוונטי בשגרה תקינה לא נדרש למלא בשדה זה כלום.
  זאת מכיוון שלהייפר מערכת איתור כתובת IP פנימית של מסד הנתונים העוזרת והופכת למשתמש את תהליך החיבור לשקוף.
  שדה זה נדרש למילוי אך ורק אם התקשורת היוצאת לעולם (ממחשב המשתמש) חסומה ומותרת תקשורת רק לכתובת שרת הנתונים.
 • כאשר משתמש בוחר לשמור את סיסמתו בחלון ההתחברות, הסיסמה תשמר בקובץ 'Login.data' הנמצא בתיקיית ההתקנה של התוכנה.
 • רצף האירועים בביצוע התחברות (LOGIN) ע"פ הסדר הבא:

  1. לחיצת ידיים עם שרת SYE ראשי ב- TCP.
   אם אין מספיק רישיונות שימוש פנויים (כמוגדר ברישיון השימוש) או שנמצא חוסר התאמה בין מפתחות ההצפנה - תהליך ההתחברות ייכשל כבר בשלב זה ותופיע הודעת שגיאה אדומה.
  2. קריאה של טבלת SYE_Bulletin Board (המכילה הודעות דחופות מיוצר התוכנה המיועדות לכלל המשתמשים) וגם טבלת SYE_License לאיתור בעיות בתשלום על המנוי.
   אם יש צורך, יופיעו חלונות קופצים עם הודעות שונות כבר בשלב זה.
   שלב זה מתבצעת מול מסד הנתונים הראשי של sye (מסד תפעולי) ועדיין לא מול מסד הנתונים של הלקוח !
  3. בדיקת הפרש שעות - אם קיים הפרש בין השעון במחשב המקומי לשרת בזמן (UTC) מעל שעה וחצי, אזיי המערכת מתנתקת מהשרת של הייפר, מנסה לכוון את השעון המקומי של המשתמש ואז להתחבר מחדש.
   במקרה כזה תתקבל הודעה 'Setting System Clock (from pool.ntp.org servers).' בשורת הסטטוס
  4. שאילתה ראשונה מול מסד הנתונים של הלקוח - בה נבחנים מספר דברים:
   * הפרטים של המשתמש (יוזר וסיסמה).
   * האם בכלל מוגדרים משתמשים במערכת (אחרת היא תיפתח במצב "התקנה ראשונית").
   * האם יש עדכון גרסה (במצב זה היא תאתחל את עצמה באמצעות היישום Appl_Self_Upgrade.exe) המותקן באותה התיקיה לצד תוכנת הייפר.
   * האם למשתמש מותר להתחבר (נבחן השדה 'Suspended from Login').
   * מאילו כתובות IP מותר למשתמשים להתחבר (קיימת רשימה כללית כזאת בטבלה global וגם רשימה פרטנית אצל המשתמש).
   * האם סוג הישות (השדה Entity Type) מאפשר חיבור ליישום הלקוח של הייפר.
  5. אם למשתמש מוגדר השדה 'Allow to Login only on working hours' אזי תתבצע שאילתה נוספת על טבלאות משמרות העבודה והכניסה עלולה להיחסם בהתאם לשעות העבודה המותרות.
   הנתונים נבחנים לפי אזור הזמן של הסניף, אליו משויך המשתמש !
  6. האם יש צורך לעדכן את ססמת המשתמש (לפי ההגדרה הראשית Force users to change password) אל מול השדה 'Last Password Change' ברשומה של המשתמש.
  7. לאחר אישור המשתמש לשימוש ביישום הייפר, מתחיל תהליך קריאת כל ההגדרות מהשרת (fundamentals) באופן גלוי לעיני המשתמש, הטמעת מערכת התרגום והגדרת השדות, תסריטים ועוד.
  8. לאחר תהליך יישום ההגדרות הגלוי, המערכת עוברת לפעילות ברקע באופן מפוצל:
   * מצד אחד נפתח עמוד הבית של הייפר.
   * מצד שני (ברקע) מתבצע: ניקיון קבצים ישנים של דוא"ל (בני יותר מ-8 ימים) ואח"כ מתבצע סנכרון והורדה של קבצי תמונות המוצרים והקטגוריות (מתוך עץ התפריטים).
   כאשר אם ללקוח יש כמות גדולה של תמונות במערכת המוצרים, יתכן מצב שלא ניתן יהיה לסגור ולצאת מתוכנת הייפר, כל עוד לא הסתיים תהליך הורדת התמונות והקבצים למחשב המשתמש.
   משתמש אשר ינסה לסגור את תוכנת הייפר בעודה מורידה תמונות וקבצים מהשרת, יקבל שורה אדומה המציגה הודעת שגיאה על פעילות המתרחשת ברקע.