הגדרת מדדי מחירים ופיקוח על שעריהם

בהייפר קיימים מודולים בודדים הדורשים הצמדה או השוואה למדד מחירים כלשהו. עמוד זה מספק כלים לקביעת רשימת המדדים של הייפר (בחלוקה למדינות) וניהול רשימת השערים.
הייפר תומכת בהזנה ידנית וגם יבוא אוטומטי משרת SYE וגם ניתן "לדחוף" אליה שערים באמצעות web api.

הלשונית "הגדרות" - קביעת רשימת המדדים וסדרם


לחצני הפעולה נמצאים מעל הטבלה, כל פעולה נשמרת מיידית למסד הנתונים:
הוספה ידנית פותח דיאלוג הזנת כותרת מדד ושיוך למדינה. בתנאי שהכותרת לא קיימת כבר ברשימה (טקסט זהה לחלוטין), הייפר תיצור רשומה חדשה בטווח המספור 1-999.
בכדי להזין את הייפר בשערי מדד דרך API, יש קודם להגדיר אותו באמצעות הלחצן הזה.
הוספה מאת SYE הוספת מדד מתוך רשימת המדדים של SYE - דבר שמבטיח סנכרון שערים אוטומטי כולל היסטוריה משנת 2000 (בהתאם למדד יתכנו שינויים).
מספור המדדים של SYE מתחיל ב- 1000 ומעלה. החברה מפתחת ומתחזקת את הממשקים לרשויות הרלוונטיות כך שניתן לסמוך על סנכרון השערים.
שנה שם שינוי כותרת המדד (ניתן גם לתקן אותיות גדולות/קטנות). הלחצן פותח דיאלוג עם שדה הכותרת בלבד.
מחק מחיקת המדד (עליו עומד הסמן בטבלה) כולל מאגר השערים שלו.
שמור את סדר הרשומות באמצעות כלי המיון והזזת השורות בטבלה ניתן לסדר את המדדים, בסדר בו תרצו שהמשתמשים יראו אותם. הרי השדות בחירת המדד כולם מסוג Select (drop down list).
לאחר שינוי סדר השורות פשוט לחצו כאן וזהו.

הלשונית "נתונים" - ניהול מאגר השערים

מדד המיובא מ- SYE אמור להכיל את השער האחרון בסמוך למועד פרסומו (תלוי בממשק היבוא של SYE מול הרשות הרלוונטית).
כל עריכה ידנית מתועדת ביומן השינויים של הייפר !


כעת נסקור את לחצני הפעולה:
סנן רשומות לאחר שבחרת את המדד עליו תרצה לעבוד ואת טווח התאריכים (לא חובה), לחצן זה מבצע שאילתה ממסד הנתונים שלך.
* במקרה שהיו שינויים מעריכה (ידנית) שעדיין לא נשמרו, יופיע דיאלוג המציע לך לשמור אותם.
סנכרן שערים של המדד הנבחר הלחצן מבצע סנכרון שערים מול השרת של SYE.
פעולה זו דורסת את כל טבלת השערים של המדד ולכן אם בוצעו תיקונים ידניים (לא אמור לקרות) - הם ימחקו !
איפוס איפוס טבלת השערים. נוח כאשר רוצים פשוט להזין / להדביק שערים ואחכ ללחוץ על שמירה.
הדבק מהמחסנית עבור מדדים המנוהלים ידנית, הלחצן מאפשר הדבקה של טבלה במבנה זהה לזה שמופיע על המסך.
שים לב: רק שתי העמודות הראשונות הינן חובה! הייפר אינה עושה שימוש בעמודות "אחוז שינוי" ו- "מדד עבור חודש".
שמור שומר את הרשומות שבטבלה. רשומות בעלות תאריכי פרסום אחרים מאלו שבטבלה - לא יעודכנו.
במקרה שערכת שאילתה גדולה ומתוכה תיקנת רק רשומה אחת (או בודדות), בלחיצה על שמירה רק הרשומות הללו יעודכנו במסד הנתונים.
כל עריכה ידנית מתועדת ביומן השינויים של הייפר !
מחק את השורות המסומנות הלחצן מוחק את הרשומות המסומנות בטבלה, גם מהמסך וגם ממסד הנתונים.
אין קשר ללחצן "שמור", כלומר אישור המחיקה הנו סופי ורק מנהל המערכת יכול לשחזר.