טבלת ציטוטים חריגים

כל מודולי הדגימה מכילים מנוע לזיהוי ציטוטים בקפיצה חריגה = מעל אחוז מסויים המוגדר לכל סימבול בנפרד, בטבלה hyp_Trading System Symbols , מיד נסביר את השדות הרלוונטים.
בסיכום התהליך, כל אירוע חריגה נרשם בטבלה hyp_TPM Abnormal Feed Price .
שם השדה תיאור
Symbol Name שם המכשיר הפיננסי כפי שנרשם במערכת המסחר.
Tick Price Coefficient הגדרת מקדם מחיר. בעצם קליטת הציטוטים להייפר כל ציטוט מוכפל במקדם הזה. ערך ברירת מחדל 1 בכדי שלא לגרום לשינוי הקלט.
בעת הטמעת סימבול חדש, הייפר קולטת את ההגדרה מפלטפורמת המסחר ולכן מכן מאפשרת עריכה ידנית בלבד.
שימו לב: ההגדרה האם להשתמש בשדה מהייפר או לעקוב אחר הגדרות פלטפורמת המסחר, נמצאת בקובץ ה- INI בשדה "Get Tick Price Coefficient From Hyper".
Alert Feed Jump of x% אחוז הקפיצה שמעליה תירשם רשומה בטבלת החריגות. ערך ברירת מחדל 2 אומר שכל שינוי מעל 2 אחוז ידווח.
עריכת השדה ידנית בלבד. ניתן להזין שבר אחוז, למשל שינוי מעל 0.17 אחוז ידווח...

הסבר השדות בטבלה hyp_TPM Abnormal Feed Price

שם השדה תיאור
Event Date בכדי להקל על האחסון במסד הנתונים, מפתח הטבלה הינו תאריך הציטוט לפי שעון שרת המסחר.
Data Source סימול שרת המסחר בהייפר.
TP Tick Time זמן הציטוט בשעון שרת המסחר.
Symbol Name שם המכשיר הפיננסי כפי שנרשם בציטוט! (הייפר אינה רגישה לגודל אותיות בזיהוי מכשיר).
BID Price
ASK Price
צמד המחירים (ציטוט מגיע בזוג) אשר אחד מהם בהפרש חריג לעומת הקודם לו (ההשוואה היא bid מול prev bid ואז ask מול prev ask).
Prev BID Price
Prev ASK Price
צמד המחירים הקודם אשר בהשוואה אליו נמדדה החריגה.
% BID Change
% ASK Change
אחוזי השינוי בין הציטוטים. המספר יכול להיות שלילי ואז לשקף ירידה במחיר.
Type
Primary
Contract Size
העתקת ההגדרות מהטבלה hyp_Trading System Symbols כפי שהיו ידועות ליישום בזמן האירוע.
Tick Price Coefficient בהתאם להגדרה בקובץ ה- INI שהוסברה לעיל, השדה הזה מכיל גיבוי של מקדם המחיר כפי שנקלט משרת המסחר או מטבלת ההגדרות בזמן האתחול.
Event Time UTC