דוח נפח פעילות לקוחות

מדידה ישירה של פעילות הלקוחות בפילוח אפשרי ע"פ כל שדה מרשומת הלקוח או ע"פ ציר הזמן. הדוח מפיק רשימת לקוחות מפורטת וגם טבלת סיכום.
הדוח יכול לרוץ על כלל הלקוחות או על רשימה ספציפית בעזרת אשף החיפוש... בעתיד הקרוב נוסיף גראף (slicing bars) לטבלת הסיכום.

לתשומת ליבך: הדוח אינו בוחן לידים או הזדמנויות מכירה, להייפר יש דוחות אחרים למדידת קמפיינים ושיוך פעילות לקוחות לפי הזדמנות מכירה.

הוראות הפעלה

ראשית עליכם למלא את הפרמטרים בראש העמוד:
שם השדה תיאור
החל מתאריך
ועד לתאריך
שדות חובה, חותכים את הפעילות ע"פ תאריך הפקת מסמך מקור או ביצוע עסקה.
בצע פילוח ע"פ השדה מאפשר לבחור כל שדה מידע בר פילוח מרשומת הלקוח (כולל שדות custom מיושמים). לדוגמה: "הליד הגיע דרך", "עיר", "מדינה", "מין" וכך הלאה.
ציר זמן השדה מחליף את הקודם בפילוח התוצאות ולכן לא ניתן להגדיר ציר זמן ושדה פילוח בו זמנית. להלן הערכים לבחירה:
  • ללא: השדה הקודם הוא הפעיל כרגע.
  • יום: תהיה שורה לכל יום בטבלת התוצאה.
  • שבוע: תהיה שורה לכל שבוע בטבלת התוצאה. שימו לב להגדרות המערכת האם השבוע מתחיל ביום ראשון או שני...
  • חודש: תהיה שורה לכל חודש בטבלת התוצאה.
  • רבעוני: תהיה שורה לכל רבעון בטבלת התוצאה.
המרה למטבע כברירת מחדל הדוח מוצג במטבע ניהול ספרים. אך ניתן לבקש המרה למט"ח כאשר השער הוא היציג ליום האחרון של הדוח (מהשדה "ועד לתאריך" לעיל).

כעת נסקור את לחצני ההפעלה, הממשק מאוד פשוט:
הפעל דוח על כל הלקוחות הדוח יפעל ע"פ כלל המסמכים והעסקאות בהייפר. כל לקוח בעל פעילות יכלל בתוצאה.
כאשר הנתונים מוכנים, שורות ריקות ללא פעילות נמחקות מטבלאות התוצאה.
הפעל דוח על רשימה מפולחת ראשית יופעל אשף החיפוש אשר יבנה רשימת לקוחות לבחינה. אח"כ המנוע של הדוח יחפש פעילות רק עבור הלקוחות מהרשימה הנ"ל.
כאשר הנתונים מוכנים, שורות ריקות ללא פעילות נמחקות מטבלאות התוצאה וזה אומר גם שמות של לקוחות ללא פעילות.
יצא נתונים שימו לב ללשונית הפתוחה בזמן הלחיצה על הלחצן הזה: ברירת המחדל היא לייצא רק את טבלת הסיכום.
אבל אם אתם נמצאים ברשימת הלקוחות, אזי הייפר תייצא את שתי הטבלאות (לקובץ אחד כמובן).
הוסף שדות לרשימת הלקוחות

טבלת התוצאות של הדוח

להלן הסבר כלל השדות, על מטמיע המערכת להתאים את מבנה הטבלה לצרכי הארגון, להחביא שדות מיותרים ולתקן כותרות ככל שנדרש.
שם השדה תיאור
שדה פילוח ע"פ הגדרות הדוח, כאן יופיע ערך הפילוח (למשל "עיר") או תאריך תחילת הטווח (היום הראשון בשבוע או בחודש... ע"פ ציר הזמן המבוקש).
מונה לקוחות כמה לקוחות משתתפים בשורה.
מונה לקוחות חדשים כמה לקוחות מתוך השדה הקודם נוצרו בטווח התאריכים של הדוח.
מחזור פעילות פיננסית השדה הזה מונה מחזור פעילות מתוך 3 מודולים:
  • בהלוואות, מונה את הקרן בלבד וחותך לפי התאריך בו החוזה נשלח ללקוח לחתימה.
  • בעסקאות מט"ח, מונה את Volume USD בעסקאות המרה שבוצעו בפועל (ללא swap Leg2) וחותך לפי
  • בעסקאות קריפטו, מונה את Volume USD בעסקאות BUY ו- SELL בלבד (שימו לב ללא הפקדות/משיכות/לימיט) וחותך לפי
רווח מפעילות פיננסית בהמשך לכתוב לעיל, עבור עסקאות מט"ח וקריפטו בלבד, מונה את הרווחים מהעסקאות.
כמות חשבוניות
מחזור חשבוניות מס
צמד שדות עם כמות מסמכים וסך הכל לתשלום - לפני מע"מ. החיתוך לפי תאריך הפקת המקור.
כמות חשבוניות זיכוי
מחזור חשבוניות זיכוי
צמד שדות עם כמות מסמכים וסך הכל לזיכוי - לפני מע"מ. החיתוך לפי תאריך הפקת המקור.
כמות קבלות
מחזור תקבולים
צמד שדות עם כמות מסמכים וסך כל התקבולים. החיתוך לפי תאריך הפקת המקור.
רק למען הבהירות בחברות פיננסיות הטופס משמש להפקדות (גם נקרא "הפקדה" בכותרת).
כמות החזרים
מחזור החזרים / משיכות
צמד שדות עם כמות מסמכים וסך כל ההחזרים (כסף עובר אל הלקוח). החיתוך לפי תאריך הפקת המקור.
רק למען הבהירות בחברות פיננסיות הטופס משמש למשיכות (גם נקרא "משיכה" בכותרת).
כמות תעודות משלוח
ערך תעודות משלוח
צמד שדות עם כמות מסמכים וסך הכל לתשלום (ערך הטובין) - לפני מע"מ. החיתוך לפי תאריך הפקת המקור.
תעודת משלוח אינה יוצרת פקודת יומן. כל נושא החיוב מטופל על ידי מערכת המעקב של הייפר עד להפקת חשבונית מס.
כמות ת. החזרה
ערך ת. החזרה
צמד שדות עם כמות מסמכים וסך הכל לזיכוי (ערך הטובין) - לפני מע"מ. החיתוך לפי תאריך הפקת המקור.
תעודת החזרה אינה יוצרת פקודת יומן, אבל יכולה להוביל להפקת חשבונית זיכוי.
כמות הצעות מחיר
ערך הצעות מחיר
צמד שדות עם כמות מסמכים וסך הכל לתשלום - לפני מע"מ. החיתוך לפי ____ לבדוק בקוד.
כמות הזמנות לייצור
ערך הזמנות לייצור
צמד שדות עם כמות מסמכים וסך הכל לתשלום - לפני מע"מ. החיתוך לפי "תאריך אישור לייצור".
הכנסות נטו [סך ערך חשבוניות המס] בשורה זו מינוס [סך ערך חשבוניות הזיכוי]
תזרים מזומנים [סך התקבולים] בשורה זו מינוס [סך המשיכות]
ממוצע הכנסות ללקוח [הכנסות נטו] חלקי [מונה לקוחות]
ממוצע תזרים ללקוח [תזרים מזומנים] חלקי [מונה לקוחות]

לתשומת ליבך: שאילתת המסמכים בטבלה הינה על מסמכים הנמצאים בתוקף (בהייפר ניתן לבטל מסמכי מקור בתנאים נדירים יחסית).