דוגמאות ליישום תוכן HTML

הצילום הבא ממחיש כיצד קוד HTML הקיים ברשומה "1037_Login_Page_Header", מיושם ומופיע כטקסט מובנה בעמוד הכניסה לפורטל.


מזהי רשומות עבור תוכן למנוע פורטל האינטרנט

את התוכן לאתר יש לבנות בהתאם למזהים הבאים:

מזהה הסבר
Add_Service_Ticket_Title_[LanguageNumber] תת כותרת ליצירת קריאת שירות חדשה באתר.
Change_Site_Password_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן לעמוד עדכון סיסמה באתר.
Contact_Support_Popup_[LanguageNumber] טקסט לחלון קופץ של "הודעת שגיאה" עם הפניה למוקד התמיכה של החברה.
Create_Additional_TP_Account_[LanguageNumber] תוכן טקסט לעמוד פתיחת חשבון מסחר אמיתי נוסף.
Create_Real_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן לעמוד פתיחת חשבון אמיתי באתר.
Docs_Page_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן לעמוד העלאת מסמכים.
Footer_Links_[LanguageNumber] אלו קישורים המיועדים להופיע בתחתית העמוד.
לדוגמה: < a href="URL" > תנאי שימוש < /a>.
Forgot_Password_[LanguageNumber] כותרת ותוכן עמוד שחזור סיסמה לאתר.
Internal_Mail_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן עמוד דואר פנימי באתר.
Journal_Report_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן דוח כרטיס הנח"ש.
Login_Page_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן עמוד התחברות.
Logout_Page_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן עמוד התנתקות מהאתר.
Personal_Details_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן מקדים לעדכון פרטים אישיים באתר.
Portal_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן לעמוד ראשי (מצב חשבון ועסקאות).
Public_Service_Ticket_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן לעמוד צור קשר ללקוחות שאינם רשומים.
Real_Registration_Thanks_[LanguageNumber] דברי תודה לאחר פתיחת חשבון אמיתי.
Service_Ticket_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן לעמוד קריאות השירות.
X_Statements_Report_Header_[LanguageNumber] כותרת ותוכן לעמוד תצהירים. שחזור מסמכים רשמיים שהופקו דיגיטלית.


מזהי רשומות עבור מנועי פורטל הפועלים עבור חברות בתחום המסחר (שוק ההון):

מזהה הסבר
Closed_Trades_Report_Header_[LanguageNumber] כותרת לדוח עסקאות סגורות
Monetary_TP_History_Report_Header_[LanguageNumber] כותרת לדוח הפקדות ומשיכות לפלטפורמה
Open_Trades_Report_Header_[LanguageNumber] כותרת לדוח עסקאות פתוחות
TP_Account_Deposit_Page_[LanguageNumber] הוראות לעמוד הפקדה באשראי
TP_Account_Withdrawal_Page_[LanguageNumber] עמוד משיכה יחיד, היוצר קריאת שירות מסוג משיכה בהייפר
TP_Account_Deposit_3rd_Party עמוד הפקדה שני באשראי (מטעם סולק חיצוני).
עבור אתרי מסחר עצמאי או מסחר מנוהל, העובדים עם סולק אשראי חיצוני המספק טופס שלו (לאחר מילוי סכום בעמוד פורטל הייפר).

* לתשומת לבך: יש להחליף את [LanguageNumber] במספר קוד השפה הרלוונטי לעמוד.


מזהי רשומות עבור פורטל פתיחת חשבון הדמיה (DEMO) לשימוש חברות מסחר עצמאי / מנוהל:

מזהה הסבר
Create_Demo_Header כותרת ותוכן לעמוד פתיחת חשבון מסחר להדמיה
Demo_Registration_Thanks תוכן לעמוד דברי תודה לאחר פתיחת חשבון הדמיה
Create_Real_After_Demo_Header כותרת ותוכן לעמוד יצירת חשבון אמיתי לאחר חשבון הדמיה


מזהי רשומות עבור דוא"ל ממנוע הפורטל

מזהה הסבר
New_Client_Registration_on_Website מכתב המופק לאחר רישום לקוח באתר.
ניתן לכלול בהודעה את פרטי הלקוח הבאים (במידה ונמצאים בכרטיס הלקוח):
  • שם הלקוח בשפה המקומית. אם הוקלד שם באנגלית אזי זהו שם הלקוח שיוצג במכתב. {#Client_Full_Name} {#Eng_Client_Full_Name}
  • כתובת דוא"ל. {Email#}
  • סיסמת הכניסה. {Password#}
New_ServiceTicket_on_Website הודעת דוא"ל המופקת לאחר פתיחת קריאת שירות באתר.
ניתן לכלול בהודעה את הפרטי קריאת השירות הבאים:
  • שם מלא של הלקוח (יוצר קריאת השירות) {Client_Full_Name#}
  • מספר הקריאה {Ticket#}
  • נושא הפנייה {Subject#}
  • תוכן הפנייה {Content#}
Password_Change_Email הודעת דוא"ל המופקת לאחר ביצוע שינוי סיסמת כניסה לפורטל
Password_Recovery_Email הודעת דוא"ל המופקת בעבור שחזור סיסמה.
ההודעה תכלול את הפרטים הבאים (במידה והוכנסו):
  • שם הלקוח בשפה המקומית. אם הוקלד שם באנגלית אזי שם זה יוצג בהודעה. {#Client_Full_Name} {#Eng_Client_Full_Name}
  • כתובת דוא"ל. {Email#}
  • סיסמת הכניסה. {Password#}

התמונה הבאה ממחישה כיצד יש לשלב תגיות מידע בהודעות דוא"ל.