השוואת מסמכי מקור לפקודות יומן

זהו כלי גיבוי לתיקון תקלות בתקשורת (נדיר) ובעיקר בזמן הטמעה או כתיבה עצמאית של מודולים המייצרים מסמכים ופקודות יומן בהייפר.
אנו מדריכים כאן על שני שלבים: הראשון רק דוח השוואה (קריאה בלבד) והשני הוא תיקון אוטומטי של פקודות היומן (שינוי במסד הנתונים).

הפעלת הדוח

בחלק העליון של המסך, עליך למלא טווח תאריכים של רישום הפקודות בספרים ולבחור מודול אחד עליו תבוצע הבחינה (מודול אחד בכל הרצה).
כעת לחץ על הפעל דוח והתוצאות יופיעו בטבלה התחתונה. קליק כפול (או Enter) על שורה פותח דיאלוג Drill down עם כל השדות של שתי הפקודות.

להלן סקירה של השדות לפי צילום המסך לעיל (מנהל המערכת יכול לשנות את העיצוב):
שם השדה תיאור
מספר פקודה
תיאור
תאריך רישום (אסמכתא)
סיווג / מסמך מקור
אסמכתא
תאריך תזרים (ערך)
ששת השדות הראשונים בצילום המסך כמו גם הארבעה בתחתית (מועדי יצירה וביטול) מגיעים מטבלת פקודות היומן.
התראה זהו הטור שמסביר את הפער בין הפקודה הרשומה בספרים (אם קיימת) לבין הפקודה התיאורטית אשר חושבה כעת על ידי הדוח.
  • שערי המרה שונים: התיקון הנדרש הוא רק בשערי ההמרה (כלומר הסכום/שווי במטבע ניהול ספרים עלול להשתנות).
  • התאמה רק בחשבונות ובסכומים: הפקודה הקיימת זהה לחדשה בכל החשבונות המשתתפים (עפ סדרם) וגם בסכומים וגם במטבעות.
    השוני יכול להיות בכל שדה אחר לרבות שערים, תאריכים וטקסט חופשי.
  • אותו מסמך אבל סכומים שונים: הפקודה הקיימת זהה לחדשה בכל החשבונות המשתתפים (עפ סדרם) וגם בשדות הקישור למסמך המקור. אבל קיים הבדל בסכומים/מטבעות.
  • חסרה פקודת יומן: לא נמצאה פקודת יומן המתאימה למסמך המקור. במקרה הזה הייפר תיצור פקודת יומן חדשה בספרים.
  • מסמך חסר: נמצאה פקודת יומן שהדוח לא מצליח לקשר למסמך מקור. במקרה הזה הייפר תבטל את רישום פקודת היומן (אין מחיקה בפועל).
סכום כל הפקודה ILS אם קיימת פקודת יומן, אזי הסכום יועתק ממנה (מצב קיים). אחרת יועתק לכאן הסכום מהפקודה התיאורטית החדשה.
תיאור
תאריך רישום (אסמכתא)
סיווג / מסמך מקור
אסמכתא
תאריך תזרים (ערך)
חמשת השדות מתוך הפקודה התיאורטית שחושבה בהפקת הדוח.

מפרט טכני של פקודות היומן

בטבלה הבאה תמצאו את פרטי השאילתה לאיתור פקודות יומן של כל מסמך מקור. בבסיס הייפר מבקשת את כל המסמכים ופקודות היומן לפי טווח התאריכים של הדוח.
אחכ נכנסים לדקויות המפורטות כאן. לאחר השאילתה רצה לולאה המחשבת "ציון התאמה" לכל פקודה מול כל מסמך.
מודול נבחר בדוח סיווג / מסמך מקור Internal Entry Type הערות נוספות
Tax Invoice 1 חשבונית מס N חשבונית פשוטה תירשם בפקודת יומן אחת אבל אם בוצע פיצול סעיפים לחשבונות הכנסה שונים, אזי תירשם פקודת יומן מורכבת.
Deposit Form 2 קבלה N כל שורה בקבלה וכל תשלום מתוך עסקת תשלומים = פקודת יומן נפרדת.
יוצאים מן הכלל נכסים ללא כוונה למימוש כגון שטר ביטחון / המחאת זכות.
Credit Invoice 3 חשבונית זיכוי N חשבונית פשוטה תירשם בפקודת יומן אחת אבל אם בוצע פיצול סעיפים לחשבונות הכנסה שונים, אזי תירשם פקודת יומן מורכבת.
Withdrawal Form 4 משיכה / החזר כספי N כל שורה במשיכה וכל תשלום מתוך עסקת תשלומים = פקודת יומן נפרדת.
יוצאים מן הכלל נכסים ללא כוונה למימוש כגון שטר ביטחון / המחאת זכות.
Extended F/X List 12 המרת מטבע פנימית C לכל עסקת המרה המתועדת בטבלה, תירשם פקודת יומן אחת.
Crypto Broker Module 12 המרת מטבע פנימית E פקודת יומן ראשונה היא ההמרה של הלקוח (לפי שער לקוח).
במקרה של התכסות: פקודה שנייה המרת מטבע בחשבון ספק הנזילות, לפי שער השוק בעסקה.
Crypto Broker Module 0 לא ידוע 3 העברת נכס זהה בין חשבונות: הפקדות ומשיכות שהלקוח מבצע בין הארנק שלו לבין הארנק החם שלנו.
TPM Commands 0 לא ידוע
1 חשבונית מס
3 חשבונית זיכוי
C מדובר בטבלה אליה מעתיקים פקודות כספיות מפלטפורמת מסחר חיצונית להייפר. בשאילתה אנחנו מביאים רק פקודות Deposit/Withdraw.
סטטוס היצוע חייב להיות "בוצע בהצלחה" וטווח התאריכים נזגר מהשדה 'DateTime UTC'.
רק עמלות מתורגמות לסיווג "חשבונית" בפקודת היומן (במוסדות כספיים רשום עמלה במקום חשבונית). כל השאר נשארים בסיווג אפס (לא ידוע).

מנגנון תיקון אוטומטי

עליך לסמן תיבות בטור הימני של הפקודות אותן תרצה לתקן ואז ללחוץ על תקן פקודות יומן .

בהתאם לטור "התראה" לעיל, כל פקודה אשר הוצלבה בהצלחה רק תעבור עדכון (מספר הפקודה ישמר), זה נכון להתראות הבאות:
"שערי המרה שונים" / "תאמה רק בחשבונות ובסכומים" / "אותו מסמך אבל סכומים שונים".

במקרה של "חסרה פקודת יומן" תיווצר פקודה חדשה בהמשך למספור הקיים של הייפר.

במקרה של "מסמך חסר" הפקודה תירשם כמבוטלת על ידי המשתמש המפעיל ובזמן הלחיצה על הלחצן הנ"ל.