חיפוש דואר אלקטרוני

לחיצה על כפתור זה תפתח את חלון "חפש דואר נכנס". החיפוש מתאפשר לפי הקריטריונים בשדות הבאים:

חיפוש דואר אלקטרוני

  •  לחיצה כפולה על ההודעה.
  •  חפש טקסט בנושא ובגוף ההודעה – חיפוש לפי טקסט המופיע בנושא או בגוף ההודעה
  •  מאת – שם השולח / כתובת הדוא"ל.
  •  קבצים מצורפים – סימון האם ישנם קבצים מצורפים להודעת הדואר הרצויה
  •  חלק משם הקובץ או הסיומת - מאפשר מציאת הודעה על פי כתיבה של חלק משם הקובץ או על פי הסיומת. יש לבחור "כן" בשדה קבצים מצורפים.
  •  תיבת דואר – בחירת תיבת הדואר אליה נשלחה ההודעה
  •  חפש ב – בחירה מרשימה בין טבלאות ההווה / פריטים שנמחקו / הכל.
  •  על פי דגל סימון – בחירה מרשימה: הכל / ללא סימון / מדוגל / לא נקרא.
שים לב - חיפוש הודעה לפי הקריטריונים המבוקשים, מבוצע עבור תיבת הדוא"ל המסומנת בלבד (נכנס / נשלח). על מנת לצאת ממצב חיפוש פעיל (לחצן "חיפוש דואר אלקטרוני" צבוע בסגול), יש להכנס בשנית לחלון החיפוש בתיבת הדואר בה בוצע החיפוש (דואר נכנס / יוצא) וללחוץ על לחצן "ביטול".