הפיכת דוא"ל למשימה / קריאת שירות

תוכנת הדוא"ל של מערכת הייפר מאפשרת המשך טיפול בהודעות בתוך הארגון, כקריאות שירות למחלקות הרלוונטיות בארגון או כמשימות הנוגעות ללקוחות / ספקים / קריאות שירות בתוכנה.

סימון הודעה ולחיצה על כפתור "צור משימה חדשה" תפתח שתי אפשרויות: משימה חדשה או קריאת שירות חדשה.

משימה חדשה

בחירה ב"משימה חדשה" תפתח את חלון "צור משימה חדשה". לפרטים אודות משימות, ראה עמוד משימות.

לשונית נושא

מכילה את השדות הבאים:
  •  תוכן המשימה – לתוכן המשימה יועתק באופן אוטומטי תוכן הודעת הדוא"ל וכמו כן, בשדה זהניתן למלא את פרטי המשימה ולבצע עריכת טקסט.
  •  מתחיל ב – מועד ההתחלה.
  •  יעד לסיום / הגשה – מועד הסיום הנדרש.
  •  עדיפות – קביעת עדיפות המשימה, המשפיעה גם על מיקומה ברשימת המשימות.
  •  משימה משותפת – קביעת היקף המשתתפים המשויכים למשימה בארגון. בחירת הערכים משפיעה על זמינות שדות סניף / מחלקה בהתאם.
  •  עבור המשתמש – מנהל המשימה.
  •  סניף – בחירת הסניף.
  •  מחלקה – בחירת המחלקה.

לשונית משוב ומידע

משמשת למעקב אחר ההתקדמות בביצוע המשימה ומכילה את השדות הבאים:
  •  מצב – עדכון מצב המשימה בתהליך ביצועה.
  •  משוב / הערות – טקסט חופשי לפירוט.

קריאת שירות

פתיחת קריאת שירות בעקבות הודעת דוא"ל. הודעת דוא"ל ניתנת להעברה ללשונית קריאות שירות ולתחילת ניהול מעקב טיפול בה בהתאם.

לפרטים אודות קריאות שירות, ראה עמוד קריאות שירות.