חתימה אישית

באפשרות משתמשי המערכת ליצור חתימה אישית (יחידה) אשר תתווסף באופן אוטומטי לגוף ההודעה כדף HTML. חתימה זו יכולה להיות ייחודית לכל משתמש, או אחידה לכל הארגון.

חתימה אישית

החתימה תתווסף באופן אוטומטי בתחתית כל הודעה חדשה.

על מנת ליצור חתימה יש לכתוב בתיבת הטקסט את התוכן הרצוי ולעצבו בעזרת כלי העיצוב המופיעים בראש העמוד. פעולה זו מתאפשרת גם מכרטיס העובד, באמצעות לחיצה על לחצן חתימה אישית בדוא"ל, הנמצא בלשונית הרשאות.

שים לב - מומלץ להוסיף בראש החתימה האישית שתי שורות ריקות, על מנת ליצור הפרדה מתוכן ההודעה וכמו כן בכדי להימנע מהשפעת פורמט החתימה על פורמט כתיבת התוכן.

כלי העיצוב

מערכת הייפר מאפשרת עיצוב תבניות טקסט במספר אזורים במערכת באמצעות סרגל כלי העיצוב.

עיצוב תיבת טקסט

נסביר את לחצני סרגל זה, על מנת לייעל את השימוש במערכת:

בדיקת איות בדיקת איות של גוף ההודעה
הוספת תמונות ואפשרויות נוספות צלמית זו פותחת מגוון אפשרויות של הוספת תמונות וקישורים לגוף ההודעה:
 • צרף תמונה מקובץ מקומי- בחירת תמונה אשר תצורף לגוף ההודעה
 • לכידת תמונת המסך (מאחורי התוכנה)- בחירה באפשרות זו תפתח חלון המציג את תמונת המסך מאחורי חלון התוכנה. לחיצה ממושכת על לחצן העכבר השמאלי וגרירתו תאפשר את קביעת מסגרת צילום המסך.
 • צרף תמונה משרת אינטרנטי - רישום כתובת הURL של התמונה הרצויה בשרת.
 • הכנס קישור אינטרנטי - רישום כתובת הURL של עמוד האינטרנט הרצוי
 • התקן תמונת רקע מתוך קובץ - בחירת תמונה אשר תשמש כרקע להודעה. התמונה תוצג בחזרות למילוי הרקע.
 • התקן תמונת רקע מאתר אינטרנט - בחירת תמונה אשר תשמש כרקע להודעה. התמונה תוצג בחזרות למילוי הרקע.
 • Optimize Html NOW - ייעול קוד ה HTML של תוכן ההודעה.
 • Optimize Html on Save action - ייעול קוד ה HTML של תוכן ההודעה באופן אוטומטי לאחר כל שמירה.
 • Edit HTML code manually - עריכת קוד הHTML של ההודעה ידנית. קוד ה- HTML הינו הקוד שמיושם אך ורק בתוך תגית ה- BODY וללא תגית ה- HEAD ולכן עיצוב מסוגנן לצריך להתבצע בשיטת Inline Styling.
הוספת / עיצוב טבלה נפתח חלון בו יש להגדיר את הטבלה שאותה מעוניינים להוסיף לגוף ההודעה.
 • Number of Columns- מספר עמודות בטבלה
 • Number of Rows- מספר שורות בטבלה
 • Border Color- מהו צבע המסגרת של הטבלה
 • Background Color- מהו צבע הרקע של הטבלה
 • Header Color- מהו הצבע של הכותרת של הטבלה
 • Whole Table Width- כל רוחב הטבלה. המערכת מחשבת את רוחב הטבלה לעומת העמודות וגודל גוף ההודעה. ניתן לשנות את רוחב העמודה בשדה זה.
 • Fix Columns Width- שדה דו ערכי. כאשר בוחרים "Yes" כל העמודות רוחבן יהיה זהה. כאשר בוחרים "No" רוחב העמודת יהיה תלוי בטקסט.
העתק עיצוב טקסט יש לסמן טקסט שמעוניינים להעתיק את העיצוב שלו. לאחר סימון הטקסט יש ללחוץ על צלמית זו
הדבק עיצוב טקסט בסימון טקסט ולאחר מכן לחיצה על הצלמית, עיצוב הטקסט שהועתק בצלמית יודבק לטקסט המסומן
בטל את הפעולה האחרונה
בצע שנית
פועל על הפעולה האחרונה שנעשתה בתוך גוף ההודעה
צבע הגופן בחירת צבע הגופן של הטקסט בגוף ההודעה
צבע הרקע של הטקסט בחירת צבע הרקע של הטקסט בגוף ההודעה. רקע זה יבוא כהדגשה תחתונה
הכנס קו הפרדה בלחיצה על צלמית זו יתווסף קו הפרדה במיקום הסמן בגוף ההודעה
כיוון כתיבה בלחיצה על אחד מהצלמיות ניתן לבחור את כיוון הכתיבה
חלוקה למספור או לתבליטים בלחיצה על אחד מהצלמיות מערכת הייפר מוסיפה מספור או תבליטים לטקסט
הצמד טקסט בהתאם לצלמית, כלל הטקסט של גוף ההודעה או טקסט מסומן, יצמדו לכיוון זה של ההודעה
עיצוב טקסט בסימון טקסט ולאחר מכן לחיצה על כל אחת מהצלמיות, ישתנה עיצוב הטקסט בהתאם לפעולת הצלמית
בחירת גופן ישנן שתי תיבות בחירה המשפיעות על הגופן בגוף ההודעה. האחת בוחרת את סוג הגופן והשנייה את גודל הגופן

לאחר סיום העיצוב, יש ללחוץ על לחצן שמור. שים לב - לכל משתמש יכולה להיות חתימה אישית אחת בלבד.

מנהל המערכת
כאשר חתימה אישית שהוגדרה אינה מופיעה בהודעות דוא"ל חדשות, יתכנו המקרים הבאים:
 • לא הוגדרה/נוצרה חתימה אישית.
 • הייפר לא מצליחה להוריד מהשרת את החתימה הקיימת בגלל הרשאות כתיבה לדיסק. במקרה זה, יש להתקין את התוכנה בתיקיית המשתמש במקום בתיקיית Program Files.