SMS חדש

מערכת הייפר מאפשרת למשתמש לשלוח הודעות SMS. המערכת מתחברת למערכת שליחת SMS באמצעות API מהשרת. חיבור זה מתבצע לחברת גולדמן תקשורת. על מנת להפעיל אפשרות זו, על המשתמש לפנות לחברת גולדמן תקשורת ולרכוש חבילת GSMS עבור תוכנת הייפר.

מנהל מערכת - להגדרת אפשרות זו, ראה הערות באזור מנהל המערכת.

לחיצה על לחצן SMS חדש תפתח את חלון SMS חדש. בחלון זה ניתן להגדיר את זהות השולח, פרטי הנמענים ולכתוב את ההודעה.

SMS חדש SMS

סדר פעולות

על מנת לשלוח הודעת SMS באמצעות תוכנת הייפר, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחר נמענים על ידי לחצן "הוסף נמענים"
 2. צור קובץ אקסל עם פרטי הלקוח בהתאם לשדות בטבלה. אם ברצונך לטעון את הקובץ, שמור אותו כקובץ CSV - Comma Delimited. לחילופין, ניתן להעתיק את השדות מקובץ אקסל על ידי ctrl+c והדבקתם בטבלה על ידי Ctrl+v.
 3. טען את פרטי הנמענים לטבלה באמצעות לחצן "טען מקובץ csv" / הדבק את השדות שהועתקו מקובץ אקסל / מלא את שדות פרטי הנמענים ושדות ה data באופן ידני.
 4. רשום את תוכן ההודעה תוך שימוש בשדות ה data שנבחרו. לדוגמא: אם הנך מעוניין לשלוח לחברי המועדון הודעה על מבצע לרגל החגים, יש לעשות זאת באופן הבא:
  • Data Field #1 = שם לקוח
  • Data Field #2 = שם מועדון לקוחות
  • Data Field #3 = אחוז הנחה למועדון (במספר)
  תוכן ההודעה: {#1} שנה טובה! לרגל החגים, אנו מזמינים את כל חברי {#2} ליהנות מהטבה מיוחדת של {#3} אחוזי הנחה על כל הזמנה.
 5. מלא את השדות הבאים:
  שדה הסבר
  נשלח ממספר הטלפון בשדה בחירה זה יש לבחור מספר טלפון, אשר יופיע כמוען אצל מקבל ההודעה. כברירת מחדל יופיע מספר הטלפון של הארגון, כפי שהוגדר ביסודות המערכת, בענף Agencies, בשדה "ברירת מחדל למספר שממנו SMS נשלח". אם לא הוגדר מספר זה, יופיע מספר הטלפון אשר הוגדר בכרטיס העובד. לא תינתן שליחת הודעות ללא מספר טלפון המוגדר בשדה זה.
  טקסט הודעה כאן יש לרשום את טקסט ההודעה - עד 200 תווים.
 6. לסיום לחץ על לחצן שלח הודעה (F6).
לאחר שליחתה, תופיע ההודעה ברשימת הודעות הSMS שנשלחו ללקוח.

בחלון זה מופיעים לחצני הפעולה הבאים:

הוסף נמענים בחירת נמענים מתוך רשימת לקוחות/ספקים, רשימת אנשי קשר פרטיים ורשימת עמיתים לעבודה.
טען מקובץ .csv טעינת השדות מקובץ .csv. על המשתמש ליצור קובץ אקסל לפי השדות בטבלה ולשמור אותו כקובץ CSV - Comma Delimited. לחילופין, ניתן להעתיק את השדות מקובץ אקסל (ctrl+c) ולהדביקם בטבלה (ctrl+v). כפי שנעשה בשליחת דוא"ל לרשימת תפוצה, גם כאן ישנם שדות Data Field אשר בתוכם ניתן לכתוב את המידע המשתנה בין ההודעות השונות וליצור הודעה אישית לכל נמען. דוגמא: אם בשדה Data Field #1 רשום שם הלקוח, בהודעת הטקסט יש לרשום במקום שמו {#1}.
שמור לקובץ .csv שמירת ההודעה כקובץ .csv
הוסף לקוחות משאילתה הוספת קבוצת לקוחות באופן מרוכז באמצעות מסננים מוגדרים.
הוסף ספקים משאילתה הוספת קבוצת ספקים באופן מרוכז באמצעות מסננים מוגדרים.
ביטול ביטול הפעולה.
שלח הודעה שליחת ההודעה.

מנהל המערכת

הגדרת מערכת SMS

מערכת הייפר מתחברת למערכת שליחת SMS באמצעות API לשרתי חברת גולדמן תקשורת בע"מ. משתמש המעוניין להפעיל אפשרות זו, מתבקש לפנות לחברת גולדמן תקשורת ולרכוש חבילת GSMS עבור תוכנת הייפר.

לאחר רכישת חבילת SMS, יקבל המשתמש Username ו- Password שאותם יגדיר בהייפר באופן הבא:
 1.  כניסה ליסודות המערכת , לענף Automation Log & Web Services.
 2.  לחיצה על לחצן Create New, הנמצא בתחתית העמוד.
 3.  בשדה Hyper Service ID - יש להקליד את הערך "goldman.co.il" (ללא המרכאות הכפולות).
 4.  בשדה Username - יש להקליד את שם המשתמש.
 5.  בשדה Password - יש להקליד את הסיסמה.
 6.  לחיצה על לחצן Save לשמירה.