דוחות

לחצן דוחות מאפשר הנפקת דוחות על פי סיווג וקריטריונים מותאמי משתמש.

קבלת הפלט מתאפשרת לפי האפשרויות הבאות:

כותרות מסמכים ברצף הנפק דוח על פי כותרות המסמכים, על פי תאריכים מבוקשים וביצוע סינון לפי: תאריכים, סניפים, חשבונית מס, קבלות, חשבונית מ זיכוי והחזר כספי.
קבלות והחזרים מפורט פירוט הקבלות וההחזרים לפי תאריכים וסניפים.
מחזור עסקים דוח מחזור העסקים הכולל בטווח התאריכים הנדרש ובחלוקה יומית / שבועית / חודשית / דו-חודשית / רבעונית.
השוואת חיובים ומשלוחים להזמנות שיוצרו דוח ריכוז השוואת חיובים ומשלוחים להזמננות שיוצרו בטווח התאריכים הנדרש.
הדמיית כרטסת על פי מסמכי מקור דוח הדמיית כרטסת לקוח הכולל את כלל פעולות החובה והזכות של הלקוח וסיכומן.
כל אחד מהדו"חות הנ"ל ניתן לשמירה כקובץ PDF / הדפסה / שליחה בדוא"ל, לנוחות המשתמש.