אנשי קשר פרטיים

מטעמי נוחות, הייפר מציעה למשתמשיה לנהל רשימת אנשי קשר פרטיים שאינם לקוחות או ספקים של הארגון.

אנשי קשר פרטיים

בטבלה זו ניתן למצוא את רשימת אנשי הקשר הפרטיים של המשתמש. אנשי קשר אלו אינם נכללים בכרטיסים במערכת הייפר ולפיכך לא ניתן לבצע עליהם פעולות שיתוף, תיוק ותיעוד. הטבלה מציגה את פרטי איש הקשר ואת פרטי ההתקשרות עמו. ניתן להוסיף שדות נוספים לטבלה זו בהתאם לצורך. לחיצה כפולה על שורת איש קשר תפתח את כרטיס איש קשר פרטי.

שים לב - יש להשתמש ברשימת אנשי הקשר הפרטיים לצרכים פרטיים בלבד ולא לצרכים עסקיים, שכן המערכת אינה מקיימת כל תיעוד של מגעים והתקשרויות עם אנשי קשר אלו.

בחלון זה נמצאים לחצני הפעולה הבאים:

הוסף איש קשר חדש הוספת איש קשר לרשימה. בחלון איש קשר פרטי שיפתח, יש למלא את הפרטים הרלוונטיים.
מחק את השורות המסומנות מחיקת איש הקשר. שים לב - לאחר המחיקה, לא ניתן לשחזר את איש הקשר.