אשף הקצאה

כלי זה מיועד למנהלי השיווק של החברה ולמנהלי המכירות, האחראים על תחום הקצאת הלידים והלקוחות של הארגון בין סוכני המכירות ומנהלי תיקי הלקוחות. מטרת כלי זה הינה הקצאת לידים חדשים ולקוחות קיימים בין נציגי החברה, למטרת שיווק מחדש. באמצעות אשף ההקצאה ניתן לבצע בקלות וביעילות את חלוקת הלידים והלקוחות בין מנהלי תיקי לקוחות, אנשי מכירות, נותני שירות ועוד (שיוגדרו בשדות Spare Agent בכרטיס הלקוח).

אשף ההקצאה זמין בעמוד הלקוחות של התוכנה והינו פעיל לאחר ביצוע חיפוש והצגת תוצאותיו בטבלת הלקוחות. הקצאת הלידים תעשה עבור התוצאות המוצגות בטבלה זו בלבד.

בניית טבלת ההקצאה

על מנת לבנות את טבלת ההקצאה יש לבצע חיפוש וסינון בעמוד הלקוחות הראשי, בכדי להציג את כל הלידים / לקוחות שברצוננו להקצות ולחלק בין חברי הצוות בארגון. ניתן להיעזר באשף החיפוש על מנת לבצע סינון ממוקד ומותאם לצרכי המשתמש. לאחר הצגת תוצאות החיפוש, יש ללחוץ על לחצן אשף הקצאה.

הלקוחות / לידים הנבחרים יוצגו בטבלת "אשף הקצאה" (שדות המידע של טבלה זו מוצגים בתחתית עמוד זה). מתוך רשימת הלקוחות המוצגת, ניתן לבחור ולמחוק כל רשומה שלא מעוניינים לבצע עבורה הקצאה. שים לב - מחיקת רשומה בעמוד זה אינה מבצעת מחיקת לקוח, אלא רק מחיקה מרשימת ההקצאה.

עבור הלקוחות המוצגים בטבלה ניתן לבצע כעת חלוקה על פי שדות סוכן מכירות ב.מ. / מנהל תיק לקוחות ב.מ. / שדות ה Agent שהוגדרו בכרטיס הלקוח. בהתאם לשינויים שיוגדרו בשדות באשף זה, יעודכנו גם ערכי השדות בכרטיסי הלקוחות בעמוד תקנות מכירה של הלקוח.

אשף הקצאה

חלוקת לידים / לקוחות

החלוקה מתאפשרת בשתי דרכים:

 1. חלוקה ידנית
 2. חלוקה אוטומטית

אשף זה אינו מיועד למטרת שינוי סוכן או מנהל תיק של לקוחות קיימים להמשך עבודה שוטפת, שכן ביצוע שינויים אלו וסימון תיבת הבחירה - אפס סטאטוס לקוח ל"חדש" בכל מקרה, מאפס את חלק משדות מעקב ההתקשרות בכרטיס הלקוח באופן הבא:

סוג לקוח שדות שמתאפסים שדות שמתאפסים לאחר סימון: אפס סטאטוס לקוח ל"חדש" בכל מקרה
לקוח אמיתי
 • מועד שיחת הטלפון הבאה
 • שיחת הטלפון הבאה על ידי
 • מועד שיחת הטלפון הבאה
 • שיחת הטלפון הבאה על ידי
לקוח חדש
 • מועד שיחת הטלפון הבאה
 • שיחת הטלפון הבאה על ידי
 • תקציר האירועים האחרונים
 • מועד שיחת טלפון אחרונה
 • מועד שיחת הטלפון הבאה
 • שיחת הטלפון הבאה על ידי
 • מועד המגע האחרון
 • מועד הפגישה האחרונה
 • מועד הפגישה הראשונה
עם זאת, כל הפרטים בלשונית "מגעים והתקשרויות" בכרטיס הלקוח נשמרים ומוצגים למשתמש.

חלוקה ידנית

ניתן לבצע חלוקה ידנית באופן פשוט על ידי בחירת סוכן המכירות / מנהל תיק לקוח הרצוי מתוך רשימת העובדים המוצגת בשדות אלו. כמו כן, ניתן לבצע זאת באופן מרוכז למספר לקוחות מסומנים, על ידי לחיצה על לחצן החלפת ערך השדה בשורות המסומנות, הנמצא בתחתית העמוד. לאחר הלחיצה ייפתח חלון בו יש לבחור בשם השדה לשינוי ובערך החדש מתוך רשימת העובדים. בחירה מרובה של לקוחות מבוצעת באמצעות לחיצה ממושכת על לחצן העכבר השמאלי וגרירתו לאורך השורות הרצויות, או לחלופין באמצעות שימוש במקש Shift.

אשף הקצאה

לאחר עדכון השדות יש ללחוץ על לחצן שמור, בתחתית העמוד.

חלוקה אוטומטית

לחיצה על לחצן חלוקת לידים אוטומטית, תפתח חלון חדש:

אשף הקצאה

בחלון זה ניתן לבצע חלוקה אוטומטית של הלידים באופן הבא:

 1. בשדות הבחירה שבראש החלון (שם השדה, Agency, קבוצת הרשאה), ניתן להגדיר את מאפייני המשתמשים שאותם מעוניינים להוסיף לרשימת הסוכנים לחלוקה. יש ללחוץ על לחצן הוסף את המשתמשים לרשימה. פעולה זו תוסיף לטבלה את כלל העובדים בקריטריונים שנבחרו.

  כמו כן, ניתן להוסיף משתמשים באופן ידני, על ידי הוספת שורות לטבלה (Ctrl+Enter) ובחירה מתוך רשימת העובדים בשדה "שם הסוכן". מחיקת סוכנים מתאפשרת על ידי מחיקת השורה בעזרת לחצן העכבר הימני או איפוס כולל באמצעות לחצן האיפוס שבראש העמוד.

 2. בעת יצירת רשימת הסוכנים, המערכת מעדכנת באופן אוטומטי ושווה את שדה "אחוז הקצאה כמותית" בין הסוכנים. ניתן לשנות חלוקה זאת, כל עוד סך אחוזי החלוקה מסתכם ב- 100%.
 3. מחיקת שיוך סוכנים אחרים - בתחתית העמוד ישנה תיבת בחירה. סימונה ימחק שיוך סוכנים קודמים ללקוחות (במידה וישנם). אי סימון התיבה, ישאיר ללקוחות אלו את הסוכנים הקיימים ולא יקצה להם סוכן חדש.
 4. לאחר בחירת הסוכנים וביצוע הקצאה לפי אחוזים יש ללחוץ על לחצן המשך. התוכנה תציג בטבלה את הלקוחות והסוכנים שהוקצו להם. על מנת לאשר חלוקה זו, יש ללחוץ על לחצן שמור בתחתית העמוד. שמות הסוכנים החדשים יעודכנו בכרטיסי הלקוחות.

אפס סניף לקוח ע"פ נציג המכירות - באמצעות תיבת בחירה זו הנמצאת בתחתית העמוד, ניתן להגדיר את סניף הלקוח בהתאם לסניף נציג המכירות אליו משוייך.