הזמנת רכש

לשונית זו מציגה את הזמנות הרכש שבוצעו מול הספק. מסמך זה הינו מסמך רשמי של הארגון המעיד על ביצוע הזמנת סחורה מול הספק ומקבל מספר סידורי ייחודי מהמערכת בעת הנפקתו.

הזמנת רכש במערכת ניהול לקוחות

לשונית זו משמשת לביצוע הפעולות הבאות:

 • יצירת הזמנה חדשה
 • טעינת מסמך הזמנת רכש קיים
שים לב - לשונית הזמנת רכש אינה זמינה עבור ספק המוגדר כמתווך לקוחות.

במרכז העמוד מוצגים פרטי הזמנת הרכש, כפי שיוסבר בהמשך. כמו כן, מעל טבלה זו ניתן להגדיר את נמען הקבלה ואת שפת המסמך (עבור הגדרת המסמך כבינ"ל, יוצג המסמך בשפה האנגלית). מרכז העמוד מחולק לשתי לשוניות:

פריטי ההזמנה

בלשונית זו יופיעו פריטי ההזמנה החדשה ותיאורם או פריטי הזמנת הרכש שנטענה. ערכי השדות נלקחים מהגדרות המוצר וחלקם ניתנים לעריכה בעת יצירת הזמנת רכש חדשה. כמו כן, בתחתית העמוד יופיעו שדות תנאי ופרטי התשלום. הסברים על שדות אלו מצורפים בטבלאות בתחתית עמוד הדרכה זה.

הערות

בלשונית זו ניתן לרשום הערות עבור סעיף הערות שבטופס הזמנת הרכש.

יצירת הזמנת רכש חדשה

הזמנת רכש חדשה מבוצעת באופן הבא:
 1.  לחץ על לחצן צור חדש. לחצן זה יאפס את טבלת פריטי ההזמנה.
 2.  לחץ על לחצן הוסף פריט. מרשימת הפריטים המשויכים לספק, בחר את הפריט הרצוי. על מנת לבחור מספר פריטים יש ללחוץ שוב על לחצן זה.
  שים לב - אם פריט / מוצר אינו משויך לספק בכרטיס המוצר, הוא לא יופיע ברשימה ולא ניתן יהיה לבחור בו.
 3.  בלשונית הערות יש לרשום הערות הנוגעות להזמנת הרכש ואשר תופענה על טופס ההזמנה.
 4.  בתחתית העמוד יש למלא את תנאי ואופן התשלום עבור הפריטים.
 5.  הגדר עבור מי מיועדת הזמנת הרכש, בשדות "איש קשר" ו- "פנייה אל" הנמצאים מעל טבלת פרטי הזמנת הרכש. אם נבחר איש קשר ובשדה "פנייה אל" נבחר "לאיש קשר", תופנה הזמנת הרכש אליו. אם נבחר פנייה אל חברה, יירשם איש הקשר תחת "נא למסור לידי" על גבי הזמנת הרכש.
 6.  לחץ על לחצן תצוגה מקדימה על מנת לראות את טופס ההזמנה טרם הפקתה.
 7.  לחץ על הפק מקור.

טעינת מסמך הזמנת רכש

באמצעות לחצן טען מסמך קיים, המשתמש יכול לפתוח מסמך הזמנת רכש שהופק בעבר על ידי התוכנה. המערכת תציג טבלה המכילה את כל הזמנות הרכש שהופקו. בחירה במסמך הרצוי תציג את פרטיו ותאפשר את ביצוע הפעולות הבאות:

הפק נאמן למקור באמצעות לחצן זה יכול המשתמש להדפיס עותק נאמן למקור. המערכת תוסיף את הכיתוב "נאמן למקור" בראש המסמך.
דפדוף לחצני "הרשומה הקודמת / הבאה" מאפשרים למשתמש לדפדף בין הזמנות הרכש שהופקו על ידי המערכת לפי סדר הפקתן.