חשבונאות

לשונית החשבונאות בכרטיס הספק מרכזת את המידע, התקנות והתנאים החשבונאיים של הספק מול הארגון.

חשבונאות

עמוד זה מחולק לתתי הלשוניות הבאות:

 • תקנות - הגדרת כל התקנות החשבונאיות מול הספק, כפי שיוסבר בסעיף הבא.
 • עמלות מאושרות לתשלום - עדכון עמלות הספק המאושרות לתשלום על ידי הארגון. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
 • קליטת חשבוניות ספק - קליטת חשבוניות ספקים והפיכתן לפקודות יומן במערכת. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.

תקנות

לשונית זו כוללת את כל ההגדרות החשבונאיות לרבות: תנאי התשלום והאשראי של הספק, מידע להנח"ש, קביעת אחוזי עמלות ואנשי קשר. בתחתית עמוד זה מפורטים כלל השדות ומשמעותם. נדגיש מספר שדות עיקריים:

שדה הסבר
הפק מסמכים בינ"ל כברירת מחדל בבחירה ב"כן" בשדה זה, יופקו מסמכי ספק זה בשפה האנגלית.
תנאי תשלום ברירת מחדל בהתאם לתנאי התשלום שיוגדרו בשדה זה, יהיו זמינים שדות חודשי אשראי" ו"ימי אשראי".
אחוז ניכוי מס במקור באם ספק זה מחויב בניכוי מס במקור, יש לעדכן את אחוז ניכוי המס בסעיף זה. כמו כן, את תוקף תעודת "ניכוי מס במקור" ואת פרטי תיק הניכויים בשדות "מספר תיק ניכויים", "סוג תיק במס הכנסה" ו-"סיווג עיסוק / סוג הניכוי".

ערכיהם של שני השדות הבאים חשובים לצרכי דיווח לרשויות המס (ולצרכי נ.מ.ב):
 • סוג תיק במס הכנסה
  שדה הסבר
  1 עצמאי.
  2 חברה.
  3 עוסק מורשה.
  5 חברות בינלאומיות (דיווח השמות באנגלית).
 • סיווג עיסוק / סכום הניכוי
  שדה הסבר
  01 מקבלי ריבית והפרשי הצמדה, תשלומים בעד דמי השאלה, תשלומים תמורת מכירת נייר ערך זר.
  02 מקבלי עמלות ביטוח.
  03 מקבלי שכר סופרים, אמנים, בוחנים, מרצים, מעניקי שרותי משרד וספורטאים שאינם שכירים, דירקטורים.
  06 מקבלי תשלומים בעד שירותים או נכסים/תשלומים בעד עבודות בנייה והובלה/ תשלומים בעד עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה/תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים/ תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית.
  07 תשלומים לתושב חוץ לפי סעיף 170 לפקודה כשהמס נוכה והועבר לפקיד השומה ע"י המנכה. הסכומים יירשמו במטבע ישראלי בשערים זהים לשערים לפיהם נרשמו בספרים.
  08 תשלומים לתושב חוץ לפי סעיף 170 לפקודה כשהמס נוכה והועבר לפקיד השומה ע"י הבנק. הסכומים יירשמו במטבע ישראלי בשערים זהים לשערים לפיהם נרשמו בספרים.
  בסוגי ניכוי 08-07 יש לפרט בשורה נפרדת לגבי כל מקבל: תשלום ממנו נוכה 25%, תשלום בניכוי נמוך מ- 25% ותשלום ללא ניכוי מס. מספר הזיהוי לתושב החוץ המדווח בקוד 07 או 08: יש לציין 999999999 בשדה מספר תעודת הזיהוי.
  11 תשלום שלא כדין מקופת גמל.
  12 החזר תשלום למעביד מקופת גמל לפיצויים.
  13 תשלומים בעד שכירות מקרקעין שניתן לתבוע כהוצאה.
  14 תשלום מקרן השתלמות לעצמאי.
  15 תשלומים מהשתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות ופעילות נושאת פרסים.
  18 תשלום דיבידנד- יש להגדיר חשבון פנימי מסוג דיבידנד כדי שדוח זה יהיה מדויק. למידע אודות הגדת חשבונות פנימיים לחץ כאן.

בתחתית העמוד ישנם שני לחצני פעולה:

מזג כרטיס ספק אחר (עם כל המסמכים שלו) אל תוך הכרטיס הנוכחי מיזוג שני כרטיסי ספק לכרטיס ספק אחד. בחירה באפשרות זו תפתח חלון חיפוש ספק. לאחר בחירת הספק אותו מעוניינים למזג לכרטיס זה, תבקש המערכת את אישור המשתמש למיזוג הכרטיסים. פעולה זו תמזג את כרטיס הספק הנבחר, לרבות הרשומות והמסמכים, אל תוך ספק זה. פרטי הספק ישמרו בלשונית "אנשי קשר נוספים" ושם הספק שמוזג ישמר בעמודי הפעילויות שביצע במקור. שים לב - אך ורק שדות הקיימים בטבלת אנשי הקשר יתווספו, ללא שדות נוספים (Spare Fields).

פעולת המיזוג ניתנת לביצוע גם מתוך כלי חיפוש כרטיסי לקוחות כפולים (לשונית "חיפוש כרטיסי ספקים כפולים"), הנמצא בתפריט יסודות המערכת.

בנוסף, המערכת לוקחת את כל הטבלאות ותתי הטבלאות ומוסיפה אותן אל כרטיס המקור: תיעוד המגעים וההתקשרויות יצורף לתיעוד הכרטיס המקורי וכמו כן, כל הפקודות והטפסים שהופקו יצורפו גם הם. פרטי מבצע הפעולות המקורי יישמר.

למידע אודות פעולות המערכת בעת ביצוע מיזוג כרטיסים, לחץ כאן.

דו"ח ניכוי מס במקור 856 הפקת דו"ח ניכוי מס במקור עבור תקופה.

עמלות מאושרות לתשלום

בטבלה זו מוצגות כל העמלות המאושרות לתשלום לספק. בכל שורת עמלה ניתן לראות את מספר ההזמנה בגינה ניתנה העמלה לספק, גובה העמלה וסיווג העמלה (הסיבה למתן העמלה).

עמלות מאושרות לתשלום

על מנת לדווח על מתן עמלה לספק יש לפעול באופן הבא:

 1. יש להוסיף שורה חדשה לטבלה באמצעות לחיצה על Ctrl+Enter או על ידי לחיצה על לחצן העכבר הימני.
 2. יש למלא את שדות החובה המסומנים בכוכב:
  • מספר הזמנה - לבחירה מתוך רשימת ההזמנות בחלון "בחר הזמנה" שיפתח. באמצעות לחצן חשבוניות עסקה לחיוב ניתן לבחור ישירות מתוך רשימת ההזמנות הנמצאות בסטאטוס "מאושרת עקרונית".
  • סה"כ לתשלום בש"ח - סה"כ עלות ההזמנה שנבחרה, אך ניתן לשנותו ידנית. משדה זה נגזרת העמלה.
  • סיווג העמלה - יש לבחור מהרשימה הנתונה מדוע ניתנה העמלה לספק: עמלת תיווך / שכר עבודה / סיבה אחרת.
  • אחוז עמלה - אחוז העמלה מתוך שווי ההזמנה (שדה סה"כ לתשלום בש"ח). ברירת המחדל הינה ערך שדה "עמלת תיווך באחוזים" שהוגדרה בלשונית תקנות. ניתן לשנות את ערך שדה זה.
 3. מילוי שדות חיוב העמלה - מספר חשבונית / המחאה, תאריך פירעון, הערות ידניות.
 4. שמירה.

שים לב - נתונים אלה אינם משפיעים על אזורים ונתונים אחרים בתוכנה, אלא מעודכנים לצרכי מידע ומעקב בלבד.

קליטת חשבונית ספק

כלי זה מאפשר קליטת חשבוניות ספקים, הפיכתן לפקודות יומן וביצוע תשלומים עבור חשבוניות אלה. כלי זה זמין למשתמש גם במודול הנהלת החשבונות. למעבר למדריך קליטת חשבונית ספק לחץ כאן.