מגעים והתקשרויות - EMail

לשונית זו מציגה את הסטוריית התכתבויות הדוא"ל בין הספק לבין הארגון. באמצעות שדות הסינון בראש העמוד ניתן לבצע סינון של התוצאות.

בעמוד זה ישנם לחצני הפעולה הבאים:

  • סנן רשומות - סינון לפי ערכי שדות החיפוש בראש העמוד.
  • הצג הכל - תצוגת כלל תכתובות הדוא"ל עם הספק.
  • הדפסה - לחצן זה מאפשר את הדפסת הטבלה, שליחתה בדוא"ל או שמירתה כקובץ PDF.
  • דוא"ל חדש - כתיבת דוא"ל חדש לספק. לחיצה על לחצן זה תפנה לתוכנת הדוא"ל של הייפר.

לחיצה כפולה על כל אחת מהודעות הדוא"ל, תפתח אותה ותאפשר ביצוע של כל פעולות הדוא"ל לרבות המשך התכתבות, הדפסה, יצירת משימות וקריאות שירות הנוגעות להודעה זו ועוד.