מגעים והתקשרויות - SMS

לשונית זו מציגה את הסטוריית הודעות הSMS שנשלחו לספק. באמצעות שדות הסינון בראש העמוד ניתן לבצע סינון של התוצאות.

בעמוד זה ישנם לחצני הפעולה הבאים:

  • סנן רשומות - סינון לפי ערכי שדות החיפוש בראש העמוד.
  • הצג הכל - תצוגת כלל תכתובות הSMS עם הספק.
  • הדפסה - לחצן זה מאפשר את הדפסת הטבלה, שליחתה בדוא"ל או שמירתה כקובץ PDF.
  • SMS חדש - שליחת SMS חדש לספק. לחיצה על לחצן זה תפתח חלון SMS חדש.

להסבר על שליחת הודעות SMS באמצעות תוכנת הייפר, לחץ כאן.