מגעים והתקשרויות - תיאום פגישה

בלשונית זו מוצגות כלל הפגישות שתואמו עם הספק וכמו כן כל המידע הנוגע לכל אחת מהפגישות. לחיצה כפולה על שורת פגישה פותחת את כרטיס הפגישה ומאפשרת ביצוע עדכונים ושינויים. להסבר מפורט אודות תיאום פגישות בהייפר, ראה עמוד יומן פגישות אישי.

תיאום פגישה

שים לב - עמוד זה הינו עמוד מידע בלבד המציג את כלל הפגישות ומאפשר לפתוח ולערוך פגישות קיימות בהתאם להרשאות. מעמוד זה לא ניתן ליצור פגישות חדשות.