תנועות מלאי

בארגונים המנהלים מלאי ומחסנים, ישנו צורך הכרחי במעקב אחר תנועות המלאי בין המחסנים ובין האזורים השונים הקיימים במחסנים אלה.

תנועות מלאי

לשונית "תנועות מלאי" במודול הנהלת חשבונות, מאפשרת למשתמשי הייפר לנהל את מלאי הארגון במחסנים / חנויות המוגדרים במערכת. ניהול המלאי מאפשר למנהלי המחסנים והרכש לבצע מעקב אחר הכמויות הקיימות ולהתריע על הצורך ברכישת או ייצור כמויות נוספות. כמו כן, תיעוד הפעולות במחסן מקל על ניהול פעולות ספירת המלאי התקופתיות.

המערכת מאפשרת ביצוע חיפוש על פי מסננים שונים הניתנים להגדרה על פי צרכי המשתמש ודרישות הארגון. טבלת תוצאות החיפוש תציג את תנועות המלאי שבוצעו ואת כל המידע הרלוונטי הנוגע לפעולות אלה. מתחת לטבלה זו, יוצג מידע נוסף על תנועת המלאי המסומנת בטבלה (ניתן להוסיף ולערוך שדות בהתאם לצרכי המשתמש).

בחלון זה מספר לחצני פעולה:

חפש חיפוש תנועות מלאי לפי שם / שדות מזהים בלבד. התוכנה מחזירה תוצאות עבור תנועות מלאי שבוצעו ב - 30 הימים האחרונים. פעולות שבוצעו במועד מוקדם יותר, נשמרות בארכיון ולפיכך ניתן לראותן רק כאשר יוגדר כך במאפייני המסנן.
אשף חיפוש חיפוש תנועות מלאי לפי מסננים שנבנו על ידי המשתמש / מנהל המערכת.
תנועת מלאי חדשה (F8) לחצן זה יפתח את חלון תנועת מלאי המאפשר יצירת תנועת מלאי חדשה. למידע נוסף, לחץ כאן.
אשף קליטת תנועות מלאי (F10). לחצן זה יפתח את חלון האשף, בו ניתן לקלוט תנועות מלאי. באמצעות לחצן זה ניתן להפיק מסמך הוצאת / הכנסת / העברת פריטים (טובין). למידע נוסף, לחץ כאן.

מנהל מערכת

הגדרת מסננים

על מנת להקל על מציאת תנועות מלאי, יש ליצור מסננים מתאימים. מומלץ להגדיר במסננים חיפוש הכולל גם את הארכיון על מנת להציג תוצאות מעבר ל-30 הימים האחרונים.

הגדרת מחסנים

על מנת להשתמש באשף ניהול מלאי, יש להגדיר תחילה את המחסנים במערכת. הגדרת המחסנים מתבצעת ביסודות המערכת, בענף Stockrooms.