תנועת מלאי

חלון זה מיועד לשימוש מנהל חשבונות או רואה חשבון המעוניינים לבצע תיקונים חריגים במלאי. על מנת לבצע פעולות של תנועות מלאי (קליטת סחורה / מסירת סחורה / העברת בין מחסנים) והפקת מסמך עבור ביצוע פעולות אלה, יש להשתמש בלחצן אשף קליטת תנועות מלאי (F10).

תנועת מלאי

השדות בחלון זה מחולקים למספר אזורים:

בחלקו העליון של המסך, ישנם פרטי פעולת המלאי. יש לשים לב לשדות החובה ולשדה סיווג מסמך המקור, בו מוגדרת סוג הפעולה באופן הבא:

סיווג הסבר
העברה בין מחסנים / אחר העברת מוצרים בין מחסנים או ביצוע פעולה בתוך המלאי ללא תנועה.
תעודת משלוח הוצאת פריט מתוך המחסן והעברה לידי הלקוח.
חשבונית מס הוצאת פריט מתוך המחסן והעברה לידי הלקוח.
חשבונית זיכוי הכנסה לתוך המחסן מידי הלקוח.
רשומון יבוא הכנסה לתוך המחסן מידי הספק.
תעודת משלוח ספק הכנסה לתוך המחסן מידי הספק.
חשבונית ספק הכנסה לתוך המחסן מידי הספק.
הוראת ייצור פעולה פנים ארגונית. תוספת למחסן.
גריטה - מלאי מת הוצאת פריט מתוך המחסן בשל תקלה / בלאי וכו'.
החזרה לספק הוצאת פריט מהמחסן והחזרתו לספק.
תעודת החזרה הכנסה לתוך המחסן, מידי הלקוח.

בשדה אסמכתא, יש להכניס את מספר האסמכתא המדויק של הפעולה שסומנה בשדה "סיווג מסמך מקור" (לדוגמא: מספר החשבונית כאשר נבחר סיווג "חשבונית מס"). לאחר הכנסת מספר האסמכתא, תקשר המערכת באופן אוטומטי את הלקוח / ספק לפעולה זו ופרטיהם ירשמו על גבי טופס קליטת / הוצאת פריטים.

בחלקו התחתון של המסך מחולקים השדות לשלוש עמודות:
  • חובה - מהיכן הוצא המלאי.
  • זכות - להיכן נכנס המלאי.
  • פרטים - פרטי המלאי בתנועה זו.

לאחר עדכון השדות, בהתאם לתנועת המלאי, יש ללחוץ על לחצן שמור. פעולה זו תיצור שורת תנועת מלאי נוספת בטבלת תנועות המלאי.