אשף קליטת תנועות מלאי

אשף זה מאפשר קליטת תנועות מלאי. באמצעות האשף ניתן להפיק מסמך הוצאת / הכנסת / העברת פריטים (טובין). קליטת תנועות מלאי מתבצעת בשני שלבים:

  1. עדכון פרטי הפעולה.
  2. עדכון פרטי המוצרים.

עדכון פרטי הפעולה

בשלב הראשון, יש למלא את שדות פרטי הפעולה. שדות החובה מסומנים בכוכב. כמו כן, יש למלא בצידו השמאלי של המסך את שדות עמודות החובה והזכות בהתאם לפעולה (יציאה ממחסן / כניסה למחסן). כאשר התקבלה סחורה חדשה (שלא הגיעה ממחסן אחר), ניתן לעדכן את שדות עמודת הזכות בלבד.

אשף תנועות מלאי - פרטי פעולה

בשדה סיווג מסמך מקור, יש לבחור את הפעולה המתבצעת מתוך הרשימה:

סיווג הסבר
העברה בין מחסנים / אחר העברת מוצרים בין מחסנים או ביצוע פעולה בתוך המלאי ללא תנועה.
תעודת משלוח הוצאת פריט מתוך המחסן והעברה לידי הלקוח.
חשבונית מס הוצאת פריט מתוך המחסן והעברה לידי הלקוח.
חשבונית זיכוי הכנסה לתוך המחסן מידי הלקוח.
רשומון יבוא הכנסה לתוך המחסן מידי הספק.
תעודת משלוח ספק הכנסה לתוך המחסן מידי הספק.
חשבונית ספק הכנסה לתוך המחסן מידי הספק.
הוראת ייצור פעולה פנים ארגונית. תוספת למחסן.
גריטה - מלאי מת הוצאת פריט מתוך המחסן בשל תקלה / בלאי וכו'.
החזרה לספק הוצאה מתוך המחסן לידי הספק.
תעודת החזרה הכנסה לתוך המחסן, מידי הלקוח.

להמשך הפעולה, לאחר עדכון השדות הרלוונטיים, יש ללחוץ על לחצן המשך (F6). לביטול לחץ על ביטול (F2).

עדכון פרטי המוצרים

בשלב השני, טרם הפקת מסמך תנועת המלאי, יש למלא את פרטי המוצרים בתנועת מלאי זו.

אשף תנועות מלאי - פרטי פעולה

באמצעות לחצן חפש מוצר להוספה (F5), הנמצא בתחתית המסך, יש לבחור מאשף חיפוש המוצרים שיפתח את המוצר / הפריט הרצוי. ניתן להוסיף מספר מוצרים לרשימה. לאחר בחירת המוצר יש למלא את שדה "כמות" בטבלה. לסיום יש ללחוץ על שמור.

פעולה זו תפתח תצוגה מקדימה של מסמך הוצאת / הכנסת / העברת פריטים (טובין). בתחתית מסך זה ישנם לחצני פעולה המאפשרים הדפסה / שליחה בדוא"ל / שמירה של הטופס.