קבלות והחזרים מפורט

דוח זה מרכז את כלל התקבולים השונים של הארגון מלקוחותיו ואת ההחזרים הכספיים שבוצעו. בחלון שיפתח יש להגדיר את חיתוכי המידע המבוקש. פלט הדוח יציג את המידע בהתאם לטווח התאריכים, פרטי הסניף ופרטי הלקוח שהוגדרו.

קבלות והחזרים מפורט

דוח זה לוקח את המידע מטבלאות receipt_items ו Refund_items בהתאם לתאריכים שנקבעו בשדות הסינון.

פלט הדוח

פלט הדוח יוצג באופן הבא:

  • באם לא הוגדר שם לקוח, יחולק הפלט לטבלאות לפי שם ומספר הלקוח, בסדר עולה.
  • כל פעולת תשלום / החזר מוצגת בשורה נפרדת.
  • הדוח אינו מציג שורת סיכום עבור כל לקוח.
  • החזרים כספיים יצבעו ברקע אדום.
  • בתחתית כל עמוד בפלט, ניתן לבחור ולבצע את הפעולות הבאות: מעבר בין עמודים, הדפסה, שליחה בדוא"ל, שמירה כקובץ PDF וביטול.

קבלות והחזרים מפורט

לאחר סגירת הדוח, תציע התוכנה באופן אוטומטי את העתקת הדוח למחסנית (שמירת הדוח להדבקה בקובץ אקסל). אם המשתמש מעוניין בפעולה זו, יש ללחוץ על כן ולאחר מכן "להדביק" את הדוח בגיליון אקסל חדש.