מחזור עסקים

מחזור עסקים הינו סך המכירות והתמורות בעבור מוצרים ו/או שירותים. דוח זה מרכז את כלל ערכי העסקאות והתקבולים עבור השירותים והמוצרים שסופקו ללקוח, בטווח התאריכים המבוקש.

מחזור עסקים

בחלון שיפתח לאחר הבחירה בדוח זה, יש למלא את טווח התאריכים (שדות חובה עבור פלט זה). כמו כן, יש למלא את פרטי הלקוח, סניף מבוקש ואופן חלוקת הדוח מבחינת פרקי הזמן הבאים: יומי / שבועי / חודשי / דו-חודשי / רבעוני.

פלט הדוח

פלט הדוח יוצג באופן הבא:

 • החלוקה הראשית בדוח הינה בהתאם לפרק הזמן שנבחר בשדה "חלוקת הדו"ח".
 • באם לא יירשם לקוח בשדה שם לקוח / מספר לקוח, יציג הדוח נתונים עבור כלל הלקוחות בטווח התאריכים המבוקש, באופן מרוכז (ללא חלוקה לפי לקוחות).
 • כל פרק זמן מוצג בשלוש טבלאות:
  1. סיכום חשבוניות מס וחשבוניות מס זיכוי.
  2. סיכום קבלות והחזרים כספיים בחלוקה לפי סוג התקבול (מזומן / כרטיס אשראי / העברה בנקאית / המחאה).
  3. סיכום קבלות והחזרים כספיים שבוצעו בכרטיסי אשראי, בחלוקה לפי מותגי האשראי השונים.
 • בשורות הקבלות, יוצגו בצבע אדום כמות הקבלות/החזרים בכל קטגוריה (עמודה) ואחוז קבלות אלה מסך כל הקבלות/ההחזרים.
 • בתחתית כל עמוד בפלט, ניתן לבחור ולבצע את הפעולות הבאות: מעבר בין עמודים, הדפסה, שליחה בדוא"ל, שמירה כקובץ PDF וביטול.

מחזור עסקים