מחזור עסקים על פי סניפים

מחזור עסקים הינו סך המכירות והתמורות בעבור מוצרים ו/או שירותים. דוח זה מאפשר לראות את כלל העסקאות עם לקוחות, בטווח התאריכים הנבחר ובחלוקה על פי סניפים. הדוח אינו רלוונטי לארגונים בהם לא קיימת חלוקה לסניפים.

מחזור עסקים

בחלון שיפתח לאחר הבחירה בדוח זה, יש למלא את טווח התאריכים הרצוי עבור הפלט (שדות חובה).

פלט הדוח

פלט הדוח יוצג באופן הבא:

  • העמוד הראשון מציג את הנתונים עבור כלל הסניפים. לאחר מכן יוצג כל סניף בעמוד נפרד, כאשר שם הסניף מוצג בראשו של העמוד.
  • עבור כל סניף מוצגות שלוש טבלאות:
    1. סיכום חשבוניות מס וחשבוניות מס זיכוי (הכנסות והחזרים).
    2. סיכום קבלות והחזרים כספיים בחלוקה לפי סוג התקבול (מזומן / כרטיס אשראי / העברה בנקאית / המחאה).
    3. סיכום קבלות והחזרים כספיים שבוצעו בכרטיסי אשראי, בחלוקה לפי מותגי האשראי השונים.
  • בטבלאות הקבלות, יוצגו בצבע אדום כמות הקבלות/החזרים בכל קטגוריה (עמודה) ואחוז קבלות אלה מסך כל הקבלות/ההחזרים.
  • בתחתית כל עמוד בפלט, ניתן לבחור ולבצע את הפעולות הבאות: מעבר בין עמודים, הדפסה, שליחה בדוא"ל, שמירה כקובץ PDF וביטול.

מחזור עסקים על פי סניפים