שמור את כל המידע לקבצי CSV.

בבחירת דוח זה, ישמרו דוחות החשבוניות, קבלות והחזרים על מחשב המשתמש.

שמור את כל המידע לקבצי CSV

בחלון שייפתח יש למלא את טווח התאריכים הרצוי עבור הדוחות וכמו כן לבחור בסניף המבוקש. אם לא ייבחר סניף, יכללו את הדוחות את כלל הסניפים. שדות טווח התאריכים הינם שדות חובה. לאחר לחיצה על לחצן אישור, יתבקש המשתמש לבחור את הנתיב עבור שמירת הקבצים. לאחר הבחירה ישמרו קבצי האקסל הבאים:

  • Credit_Invoice_Headers - דוח חשבוניות הזיכוי. דוח זה כולל את פרטי החשבון והלקוח, סה"כ סכום הזיכוי ופרטי מבצע הפעולה.
  • Invoice_Headers - דוח חשבוניות מס. דוח זה כולל את מספר החשבונית, פרטי הלקוח, מועד ההפקה ומבצע הפעולה.
  • Receipt_Headers - דוח קבלות הכולל את פרטי הלקוח. הדוח כולל את מספר הקבלה, פרטי המשלם, סה"כ תקבולים ועודף ואת פרטי מבצע הפעולה.
  • Receipt_Items - דוח קבלות הכולל את פרטי התשלום. זהו דוח משלים, המציג את פרטי הקבלה לרבות פירוט תקבולים שונים (באם התקבלו) סוג המטבע, סכום, מספרי המחאות וסוג כרטיס האשראי.
  • Refund_Headers - דוח החזרים הכולל את פרטי הלקוח. הדוח כולל את פרטי טופס ההחזר הכספי, פרטי הלקוח וסוכן המכירות, סכום ההחזר ופרטי מבצע הפעולה.
  • Refund_Items - דוח החזרים הכולל את פרטי התשלום. זהו דוח משלים, המציג את פרטי טופס ההחזרה, לרבות פירוט שורות ההחזר בטופס (באם ישנם מספר החזרים), סכום ההחזר, סוג המטבע, כמות תשלומים, מספרי המחאות וסוג כרטיס האשראי.

את המידע הנ"ל ניתן לקבל גם בדוחות המערכת הבאים:
  • כותרות מסמכים ברצף - דוח זה מציג את כלל מסמכי הקבלות וחשבוניות המס לתקופה הנבחרת. למידע נוסף, לחץ כאן.
  • קבלות והחזרים מפורט - ריכוז כלל התקבולים וההחזרים שבוצעו בתקופה הנבחרת. למידע נוסף, לחץ כאן.
  • מחזור עסקים - ריכוז חשבוניות מס, חשבוניות זיכוי, קבלות והחזרים כספיים, שבוצעו במהלך התקופה. למידע נוסף, לחץ כאן.