התאמת סליקות כרטיסי אשראי מול הסולקת

דוח זה מציג את כלל סליקות האשראי שבוצעו בארגון בטווח התאריכים הנבחר.

CRM With an Email System

באמצעות דוח זה, יכולים ארגונים לצפות בריכוז פקודות הסליקה שבוצעו ובקבלות אליהן משוייכות פקודות אלה.

פלט הדוח

פלט הדוח מוצג באופן הבא:

 • בראש הדוח יוצג טווח התאריכים שנבחר עבור פלט זה.
 • בטבלה המרכזית בדוח זה יוצג המידע על פקודות הסליקה על פי השדות הבאים:
  שדה הסבר
  Index מספר סידורי עבור טבלה זו בלבד.
  מספר פקודה מספר פקודת היומן בתוכנת הייפר של פעולת אשראי זו.
  מספר /שם חשבון החשבון מולו נוצרת פעולת אשראי זו.
  מספר קבלה מספר הקבלה בתוכנת הייפר.
  מספר המחאה / 4 ספרות אחרונות 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי.
  מספר שובר מספר השובר התשלום מחברת הסליקה.
  תאריך רישום (אסמכתא) מועד ביצוע החיוב.
  תאריך תזרים (ערך) תאריך התזרים בפועל, בהתאם להסכם עם חברת האשראי.
  מספר לקוח מספר הלקוח בתוכנת הייפר.
  שם הלקוח שם הלקוח המוגדר כפי שנרשם בתוכנת הייפר.
  Payment Amount סכום התשלום (במקרים בהם ישנה חלוקה לתשלומים).
  סכום סך כל החיוב.

  התאמת סליקות כרטיסי אשראי מול הסולקת

 • בתחתית כל עמוד בפלט, ניתן לבחור ולבצע את הפעולות הבאות: מעבר בין עמודים, הדפסה, שליחה בדוא"ל, שמירה כקובץ PDF וביטול.
 • בעת סגירת הדוח, תציע המערכת באופן אוטומטי את שמירתו ותפתח חלון לבחירת מיקום הקובץ לשמירה כקובץ csv.