השוואת פקודות יומן לנתוני המסחר

בישראל חברות המסחר הינן חברות רגולטוריות וצריכה להיות הלימה מדוייקת בין מערכת המסחר לבין מערכת הנהלת החשבונות של הארגון. עמוד זה הינו כלי לביקורת, המיועד לוודא את תקינות ואחידות הנתונים במערכת המסחר ובהייפר.
הכניסה לעמוד מתאפשרת מתוך מודול הנהלת חשבונות "דוחות". העמוד אחראי על תיקון ובניית פקודות יומן על פי נתוני המסחר במערכת המסר.
העמוד בוחן את סכום פקודת היומן מסוגי רווח הפסד וגלגול חוזים על פי אותו טווח התאריכים. באם ישנם לקוחות עם הפרשים בין הנתונים הקיימים במערכת המסחר לבין הנתונים הקיימים בתוך הפקודות יומן, המערכת מאפשרת תיקון אוטומטי במקומם של הפקודת יומן מסוג רווח והפסד, גלגול חוזים ותיקון שער המרה.

תמונה

מבוא

הממשק מסתיר לשוניות (Tabs) וחושף אותם בהתאם לסוג העסקה. להלן רשימת הלשוניות בממשק:
הפעלת דוח לחצן זה מפעיל את כל הפרמטרים של ההשוואה בין פקודות היומן בתוך מערכת הייפר לבין סיכום הפעילויות היומיות של אותם הלקוחות והאם הסכומים זההים. באם לא יפתח לחצן תיקון.
פקודות יומן שגויות לשונית זו מציגה את כל הפקודות יומן השגויות שהעמוד מצא אחרי השאילתה. הפקודות המוצגות הינן מסוג E- רווח הפסד או מסוג גלגול חוזים.
חוסר התאמה ביתרות רווח/הפסד ומידע לשונית זו מצייגה את כל הלקוחות אשר ישלהם חוסר התאמה בסכומי הבאלנס בין מערכת המסחר לבין מערכת הנהלת חשבונות בהייפר.
שימו לב! באם אין מטבע חשבון לכל לקוחות הייפר הטבלה תצא עם כל הלקוחות הפעילים על סכום 0. לכן יש לוודא שלכל הלקוחות יהיה מטבע ניהול חשבון בתוך הכרטיס לקוח.
תקן שערי המרה הפקודות היומן הלשונית זו מחילה את כל פקודות היומן שיש לשנות את שער ההמרה שלהם בשל חוסר התאמה בין המערכות.

פלט הדוח

העמוד מתחלק לשלוש לשוניות (שהוסברו בכללי מקודם). מטרתן מציאת הפרשים בין מערכת המסחר לבין מערכת הנהלת חשבונות בהייפר.

פקודות יומן שגויות

לרוב, פלט הדוח יציג טבלה ריקה, המעידה על כך שכמות העסקאות שעודכנו בהייפר וערכן, זהה לדיווח ממערכת המסחר. עם זאת, במקרים בהם יש פער בין ערכים אלו, הוא יוצג בטבלה זו. הפרש בין ערכי השדות "כמות עסקאות" ו- "תיאור פרטי" או בין ערכי שדות רווח/הפסד, נובע לרוב מההפרש בין זמן סגירת העסקה לזמן שהייפר נכנסת למערכת ועושה את הסנכרון. למעשה המערכות צריכות להיות זהות בחצות (לפעמים העסקאות נסגרות בחצות ושתי שניות ואז יש הפרש בשל רווח או הפסד). במקרה כזה המערכת מאפשרת תיקון רטרו של פקודות היון בעזרת עמוד זה.


Fix_Journal_Entries: בניית פקודות יומן חדשות (תמיד נשמר ב-N ללא קשר למקור המידע) מתבצעת על בסיס טבלת תוצאות מ-TAB הראשון: סוג / תאור פקודה תלוי בסוג השורה בדוח (PURPOSE) Profit & Loss Dividend Rollover Fees אם הלא נמצאת פקודה מהסוג הנתון לתאריך הנתון נוצרת פקודה חדשה (לקוח בצד דביט או קרדיט תלוי הפסיד או הרווח). כולל שורה של המרת מטבע במקרה הצור, ואם לא מוגד אחרת בכותרת הדוח. אם הפקודה קיימת לאותו לקוח אז הוא או מטבטלת (אם נתוני מערכת מסחר שווים ל 0) או מתוקנת Fix Journal Entries Exchange Rate לא קשור לדוח ! בונה שאילתה נפרדת ! שאילתה על כל פקודות יומן מסוג E מתאריך ועד לתאריך המוגדר. אם מוגדר - רק ללקוח מסוים (לפי 1, 2 קרדיט ודביט). מחשביר את Currency מחדש לפי תאריך של הפקודה. אם שונה - מתקנים כולל תיקון של סכומים

חוסר התאמה ביתרות

הלשונית השנייה מציגה את כל חריגות ביתרה הנזילה של הלקוח, בין הייפר למערכת המסחר. מדובר בחריגות על יתרות עכשוויות, הכוללות עסקאות פתוחות ויתרת חשבון. כל לקוח שעבורו מצאה המערכת חריגה, יופיע בשורה נפרדת.
לחיצה כפולה על שורת הלקוח תפתח את כרטיס הלקוח בחלון חדש.
הלשונית המציגה את פרטי המידע הבאים:.
שדה הסבר
יתרה נזילה יתרת הלקוח במערכת המסחר.
יתרת חשבון יתרת הלקוח בתוכנת הייפר.
הפרש הפער בין היתרות. שים לב - הפער מוצג תמיד כערך חיובי.

כאשר אין הפרשים בין מערכת המסחר להייר הטבלה תוצג ריקה. /////////////////////////////// פרמטרים: Options: Filter out when difference less then 0.5 - מעיף מהדוח (לשונית Mismatch Balance) כל התוצאות שהם פחות מ 0.5 Include Problematic Clients - מוסיף לשאילתה לקוחות מוקפאים Compare by M2M hour - יכול לרוץ רק על DS בודד! שאילתה מתבצעת לפי שעות של M2M. כדוגמא: אם מוגדר 2 בלילה אז השאילתה מ2 דלילה של התאריך ההתחלה עד 2 בלילה למחורת אחרי תאריך סיום. אותה לוגיקה בכל החישובים: תאריך חישוב בM2M ל M2M למחרת. Journal Entries by TP Currency - יוצר פקודות יומן חדשות לפי מטבע של חשבון ללא המרת מטבע. Client Number - אפשרות לרוץ על לקוח בודד Data Source - אפשרות בחירה מרשימת TP LIST המוגדר במערכת הדוח: שאילתה רצה מתאריך ועד לתאריך על טבלאות: פקודות יומן עסקאות סגורות פקודות למערכת מסחר שהתנאים הם: Server.Where_SameVal('Command', 2); // Dep Server.Where_SameVal('Command', 3); // WD Server.Where_SameVal('Status', 1); // OK Server.Where_SameVal('Dep/Wd Purpose', 2); // Bonus Server.Where_SameVal('Dep/Wd Purpose', 4); // Fix An Error Server.Where_SameVal('Dep/Wd Purpose', 5); // Trade Profit/Loss Server.Where_SameVal('Dep/Wd Purpose', 6); // Fee Server.Where_SameVal('Dep/Wd Purpose', 8); // Interest Server.Where_SameVal('Dep/Wd Purpose', 9); // Dividend Server.Where_SameVal('Dep/Wd Purpose', 10); // Debt Relief Server.Where_SameVal('Dep/Wd Purpose', 12); // Rollover Server.Where_SameVal('Dep/Wd Purpose', 13); // Admin Fees Server.Where_SameVal('Created By Module', 'ClientForm', he_AND_NOT); //! בהמשך להעביר להוראה ליצור פקודת יומן לקוחות (להשלמת נתונים) טבלת EQUITY להשוואת BALANCE - השאילתה לתאריך של סיום דוח אם קיים לקוח שלא מוגדר לו מטבע בריירית מחדל ה דוח לא יוכל לרוץ! --------------------------- הדוח בונה טבלה סופית (לשונית ראשונה) על בסיס לאסוף נתונים מ טבלת עסקאות, פקודות יומן ופקודות למערכת מסחר. שורה נפרדת לכל לקוח + תאריך + סוג (PURPOSE) PURPOSE: Profit & Loss Dividend Rollover Fees במקרה והנתון שמתקבל מפקודות יומן שווה לנתון של עסקאות + פקודות מסחר הרשומה נמחקת . בשלב הבאה מתבצע ת בניית טבלת השווא (לשונית שניה) לטבךה של EQUITY מתאספים לקוחות אם לא קיימים - לפי לשונית ראשונה. גם משלימים שדות של Account Balance ומחשבים הפרש בין הבלנסים. הפרש שהיא פחות מ0.4 נמחק. במידה ומוגד למחוק גם הפרש עד 0.5 גם אלה ימחקו. ימחקו גם לקוחות שהבלנס שלהם 0 ולא מופיעות בשאילתה של EQUITY. בסוף התהליך יחשבו נתונים סופיים (לשונית ראשונה): Exist Entries - סה"כ פקודות יומן קיימות במערכת Missing Entries - חסרים Entries For Cancel - כל אלה שקיימת פקודה אבל אין נתוני מסחר Entries For Fix כל אלה שנשאר לתקן.