מאזן בוחן

בדוח מאזן בוחן מפורטות היתרות של כל כרטיסי החשבון (לקוחות / ספקים / פרוייקטים) בספר החשבונות של הארגון, מול החשבונות הפנימיים. במאזן בוחן תקין (מאוזן), סך פקודות היומן בצד החובה יהיה בהכרח שווה לסך פקודות היומן בצד הזכות. עם זאת, ייתכן שקיימות שגיאות אחרות כגון עסקאות שלא נרשמו, עסקאות שנרשמו ולא בוצעו בפועל, חיוב שנרשם בטעות בצד הזכות וכו'.

מאזן בוחן

שדות חיתוך

על מנת להפיק את מאזן הבוחן, ראשית יש להגדיר את שדות החיתוך הנמצאים בראש העמוד:

 • טווח זמנים - יש להגדיר את טווח הזמנים עבור מאזן הבוחן בשדות "החל מתאריך" ו- "עד לתאריך".
 • אופי החשבונות המוצגים במאזן - בשדה "הצג חשבונות שלהם", יש לבחור בין האפשרויות הבאות: הצגת כל החשבונות / הצגת חשבונות בעלי פקודות יומן (גם אם מאוזנים) / יתרה מעל אפס.
 • סוגי החשבונות - לצד כל אחד מסוגי החשבון המפורטים ישנה תיבת סימון. יש לסמן את החשבונות אותם מעוניינים להכניס למאזן הבוחן. ניתן לסמן את כל התיבות או לבטל את סימונן באמצעות לחצן סמן את כולם (F2) ולחצן בטל סימון מכולם.
לאחר הגדרת שדות החיתוך, יש ללחוץ על לחצן הפעל דוח (F5).

טבלת הפלט - מאזן בוחן

הטבלה בעמוד זה מרכזת את סך התנועות בארגון, כאשר בצדה הימני של הטבלה מוצגים החשבונות הפנימיים ובצדה השמאלי חשבונות הלקוחות והספקים. בתחתית הטבלה מופיע סיכום סך היתרות בכל אחד מהחשבונות. במצב של איזון, יצבע סיכום היתרות בצבע ירוק וכאשר ישנו פער, יצבע רקע סיכום היתרות בצבע צהוב.

חשבונות פנימיים

בטבלה זו מוצגים החשבונות הפנימיים בשדות הבאים:

שדה הסבר
מספר חשבון מספר החשבון הפנימי בהייפר. לצד מספר החשבון יסומן מצב התנועות בו באופן הבא:
 • - קיימות תנועות ללא התאמה.
 • - קיימות התאמות חלקיות.
 • - כל התנועות בחשבון מותאמות והחשבון מאוזן.
שם חשבון שם החשבון.
כמות תנועות סך כל התנועות החשבונאיות שבוצעו ונרשמו בחשבון זה בטווח הזמן שנבחר.
יתרה סך היתרה בחשבון זה.
מטבע המטבע בו מנוהל החשבון. עבור ארגונים רב מטבעיים יופיע המטבע המרכזי בו מתנהל החשבון.
מטרת החשבון מטרת החשבון, כפי שהוגדרה ביצירתו במערכת.

חשבונות לקוחות וספקים

בטבלה זו מוצגים חשבונות הלקוחות והספקים באופן הבא:

שדה הסבר
מספר חשבון מספר חשבון הלקוח / ספק. לצד מספר החשבון יסומן מצב התנועות בו באופן הבא:
 • - קיימות תנועות ללא התאמה.
 • - קיימות התאמות חלקיות.
 • - כל התנועות בחשבון מותאמות והחשבון מאוזן.
שם החשבון שם חשבון הלקוח / ספק. לצד שם החשבון יסומן אם זהו חשבון לקוח או חשבון ספק .
כמות תנועות סך כל התנועות החשבונאיות שבוצעו ונרשמו בחשבון זה בטווח הזמן שנבחר.
יתרה סך היתרה בחשבון זה.
מטבע המטבע בו מנוהל החשבון. עבור ארגונים רב מטבעיים יופיע המטבע המרכזי בו מתנהל החשבון.

את מאזן הבוחן ניתן לייצא באמצעות לחצן יצא נתונים, או להדפיסו באמצעות לחצן הדפסה (F9).

השוואת מאזן בוחן למאזן חיצוני

כאשר מנהלים רישום חופף של המאזן בקובץ אקסל חיצוני להייפר, ניתן להשוות אותו לנתוני המאזן בהייפר. על מנת לעשות זאת יש ללחוץ על לחצן השוואת מאזן בוחן למאזן חיצוני.

לאחר הלחיצה על לחצן זה ייפתח חלון "הדבק רשימת חשבונות". יש להדביק לטבלה זו את קובץ האקסל תחת הדגשים הבאים:

 • שדות הקובץ חייבים להיות זהים לסדר השדות בחלון זה.
 • מספר החשבון בקובץ החיצוני חייב להיות זהה למספר החשבון בתוכנת הייפר.
 • יש לשים לב לסימון ערכים חיוביים או שליליים בשדה היתרה.
אפשרות זו משמשת בעיקר לצורכי בקרה פנימית והשוואת הנתונים.