רצף פקודות יומן (כולל מבוטלות)

דוח זה מציג את כלל פקודות היומן שבוצעו על פי טווח זמנים / טווח פקודות יומן / סיווג המסמך / יוצר המסמך.

רצף פקודות יומן

הגדרת הדוח

על מנת לקבל את פלט הדוח, יש להגדיר את השדות הבאים או את חלקם:

  • מועד הזנה - בחירת טווח זמנים עבור מועד הזנת פקודות היומן.
  • תאריך הפקודה - בחירת טווח זמנים עבור מועד הפעולה. המערכת באופן אוטומטי מכניסה בשדות אלה טווח תאריכים של החודשיים האחרונים.
  • טווח פקודות - בחירת טווח פקודות על פי מספר הפקודה.
  • סיווג מסמך מקור - בחירת סוגי המסמכים עבור הפלט.
  • נוצרה על ידי - בחירת יוצר הפקודות.

פלט הדוח

הפלט מוצג בסדר כרונולוגי על פי מספר הפקודה. עבור כל פקודת יומן יוצגו הפרטים על פעולה זו הכוללים את פרטי חשבונות החובה (צד ימין) והזכות (צד שמאל), ערכי הפעולה והערות הנוגעות לפעולה זו, במידה וישנן:

  • בפקודות יומן עם יותר משורה אחת בפקודה, כל הנתונים ימצאו בעמודה (זכות / חובה) המתאימה לפקודה המקורית.
  • רצף פקודות יומן יסומן בצבע צהוב. במקרים אלה תתווסף הערה לשורת הפקודה.
  • פקודות מבוטלות יסומנו בצבע אדום. במקרים אלה תתווסף הערה לשורת הפקודה.