בצע התאמות אוטומטיות ותקן "שבורות"

פעולה זו נועדה לביצוע פעולת התאמת פקודות יומן באופן אוטומטי, במידת האפשר. למידע נוסף אודות התאמת (איגוד) תנועות, ראה הסברים בעמוד ניהול חשבון. בעת הרצת הפעולה יוצג בפני המשתמש דוח המרכז את כלל פקודות היומן שאינן מאוגדות.

בצע התאמות אוטומטיות ותקן שבורות

בעת הבחירה בפעולה זו, תציג המערכת בקשת אישור לביצוע הפעולה. יש לאשר את הפעולה על מנת להציג את דוח התנועות שאינן מותאמות. שים לב - בשלב זה יוצג הדוח ולא תבוצע עדיין פעולת ההתאמה / תיקון.

הדוח מוצג באופן הבא:

  • תנועות מאוזנות - חשבון בעל תנועות מאוזנות אשר ניתן לאגד במלואן, יסומן ברקע ירוק.
  • איגוד תנועות שגוי (לא מאוזן) - חשבון בו ישנן תנועות המאוגדות באופן שגוי, יסומנו ברקע אדום.
  • תנועות שבורות - תנועות להן חסרות תנועות נגדיות לא יודגשו בצבע רקע.
בעמודת Balance יוצג הפער בין תנועות החובה והזכות. עבור תנועות מאוזנות שלהן ניתן לבצע איגוד, ישאר שדה זה ללא ערך.
בעמודת ToDo תוצג הפעולה המיועדת להתבצע על ידי המערכת:
  • Bundle All - עבור פקודות יומן הניתנות לאיגוד, יבוצע האיגוד על ידי המערכת.
  • Mark as Incomplete -
  • Reset -

בעת סגירת הדוח, תציג המערכת בקשת אישור לביצוע בפועל של הפעולות שנרשמו בעמודת ToDo עבור כל אחת מהתנועות בדוח. בקשת האישור לביצוע הפעולות תוצג פעמיים, על מנת לוודא שאכן המשתמש מעוניין לבצען. שים לב - פעולות אלה אינן הפיכות ועל כן יש לוודא כי אכן מעוניינים בביצוען האוטומטי על ידי המערכת.

לאחר ביצוע האישור יבוצעו פעולות האיגוד בהתאם לפעולה שנרשמה בעמודת ToDo. על מנת לבצע את סגירת המאזן באופן תקין, יש להגיע למצב שכלל פקודות היומן מאוגדות ובהרצת פעולה זו תוצג ההודעה: "לא נמצאו תוצאות".