ממשק לפלטפורמת המסחר מתוך כרטיס הלקוח

פעולת המסחר האלקטרוני, דורשת מהסוחר עירנות ודריכות המצריכות מעקב שוטף וניתוח ביצועים באופן רציף. ישנה חשיבות רבה לקבלת הנתונים וניתוחם המקיף והמדויק ומשקל רב בקבלת החלטות לגבי המשך המסחר או ביצוע שינויים. תוכנת הייפר מציעה ממשק למערכת המסחר, המספק לסוחר את כל המידע הנדרש ובזמן אמת, מאפשר ביצוע פעולות מיידיות, מרכז את נתוני המסחר ומציג תמונת מצב מקיפה על תיק המסחר של הלקוח.

מערכת הייפר בנוייה לשמש כמערכת CRM והנח"ש התומכת בפלטפורמות מסחר אלקטרוני (CFD או Broker אמיתי). לכן, מכיל כרטיס הלקוח הרחבה המיועדת למטרת המסחר האלקטרוני, המכילה מידע בזמן אמת של המסחר ומאפשרת ביצוע פעולות וניהול פרטני של מסחר הלקוח. המערכת מאפשרת סנכרון חד כיווני או מלא בין תוכנת הייפר למערכת המסחר, בהתאם לדרישות ולצורכי הלקוח.

ממשק למערכת המסחר

מבוא

הממשק לפלטפורמת המסחר מאפשר למשתמש לבצע מעקב אחר כלל התנועות של הלקוחות, המבוצעות במערכת המסחר. כלי זה מאפשר קבלת מידע על התנועות, המוצג בחלוקה לפי הלשוניות הבאות:

 • עסקאות סגורות - ריכוז העסקאות הסגורות של הלקוח בהתאם להגדרות הסינון. זוהי הלשונית הראשית בממשק למערכת המסחר. מידע נוסף אודות לשונית זו, בסעיף הבא.
 • עסקאות פתוחות - לשונית זו מציגה את כלל העסקאות הפתוחות של הלקוח. למעבר לעמוד זה לחץ כאן.
 • אשף ביצוע פעולות - כלי לביצוע פעולות בחשבון הסוחר. למעבר לעמוד זה לחץ כאן.
 • פירוט מס - לשונית זו מציגה סיכומי רווח והפסד חודשיים ואת חישוב הנ.מ.ב עבור כל חודש. למעבר לעמוד זה לחץ כאן.
 • פקודות למערכת המסחר - בלשונית זו מוצג ריכוז של כלל הפעולות שבוצעו מול מערכת המסחר. למעבר לעמוד זה לחץ כאן.
 • היסטוריה - צפייה בריכוזי הסטוריית "מאזן והון עצמי" והסטוריית "רווח והפסד".לחץ כאן.

שים לב - הייפר מאפשרת יבוא נתונים ועבודה מול מספר מערכות מסחר במקביל. בסיס הנתונים המתקבלים ממערכות המסחר השונות מכיל תאריכים ושעות המתקבלים ממערכת המסחר אודות הפעילות, נתוני המסחר, פתיחה / סגירה של עסקאות וכו, על פי שעון פלטפורמת המסחר. המועדים המוצגים הינם ללא התייחסות לאזור הזמן של הפלטפורמה ואינם מומרים לשעון המקומי. לפיכך, נשמרים הנתונים לפי השעה באזור הזמן של מערכת המסחר.

עסקאות סגורות

זוהי הלשונית הראשית בממשק למערכת המסחר, המרכזת את המידע על כל העסקאות הסגורות של הלקוח אשר בוצעו מתחילת השנה הנוכחית.
המידע המוצג בטבלה נלקח מטבלת בסיס הנתונים hyp_Client Trade Log ומתעדכן בקצב רענון של עד 60 שניות לעומת מערכת המסחר.

לחלון זה שני אזורים עיקריים:
 • סרגל סכימת הנתונים
 • טבלת העסקאות הסגורות

סרגל סכימת הנתונים

בראש הטבלה מוצג סיכום המידע:

סרגל סכימת הנתונים

 • Count: מונה עסקאות אמיתיות - עסקאות Buy ו- Sale (עסקאות שבוצעו בפועל).
 • Total P&L: סיכום רווח/הפסד (עבור העסקאות המוצגות בלבד). מוצג במטבע חשבון הלקוח וכולל את שקלול הריבית והעמלות.
 • Volume (USD): היקף עסקאות (מחזור המסחר) מתורגם למטבע דולר. סיכום כלל היקף העסקאות הפתוחות והסגורות הכולל את המינוף.
 • Swap/Cost: סיכום שדה עלויות העסקה, הכולל ריבית ועמלה (לפי מטבע ניהול החשבון).
 • No Value Count: כמות עסקאות לא אמיתיות (שלא בוצעו בפועל).

טבלת העסקאות הסגורות

שדות הטבלה מציגים את כל המידע על העסקאות הסגורות לפי המספר המזהה של כל פעולה ומציגים את מועד הפעולה, כלל פרטי הפעולה, סיכום עלויות וריכוז רווח והפסד. פירוט שדות הטבלה והסברים על שדות אלה ניתן למצוא בתחתית עמוד הדרכה זה.

סינון העסקאות המוצגות בטבלה מבוצע באמצעות לחצני הפעולה הבאים:

שנה נוכחית הצגת נתוני המסחר מהשנה הנוכחית וביצוע ריענון לנתונים המוצגים.
שנים קודמות הצגת נתוני הסטוריית כלל העסקאות מכרטיס הלקוח.
אשף חיפוש איתור עסקאות סגורות בהתאם לקריטריונים נבחרים. למידע נוסף אודות בניית אשף חיפוש לחץ כאן.

ניתן לייצא את נתוני הטבלה באמצעות לחצן יצא נתונים. לאחר הלחיצה על לחצן זה, ניתן לבחור את אופן ייצוא הנתונים. שים לב - בקובץ שיווצר ייתכנו מספר גליונות, בהתאם לתוכן הטבלה.

מידע למנהל המערכת / מטמיע המערכת

הגדרת שדות נוספים עבור ממשק מערכת המסחר

על מנת שהמודול יעבוד, על מנהל המערכת / המטמיע להגדיר ב-CRM את שדות החובה הבאים:

 • שדה MT4 LOGIN: שדה רזרבי - על השדה להיות מוגדר כINTEGER ולקריאה בלבד.
 • שדה MT4 GROUP: שדה רזרבי - שדה מסוג STRING. על השדה להיות מוגדר כרשימה. ערכי הרשימה ימולאו אוטומטית.
 • שדה MT4 BALANCE: שדה רזרבי - על השדה להיות מוגדר כMONEY ולקריאה בלבד.
 • שדה DEMO LOGIN: שדה רזרבי - על השדה להיות מוגדר כINTEGER ולקריאה בלבד.
 • שדה DEMO GROUP: שדה רזרבי - שדה מסוג STRING. על השדה להיות מוגדר כרשימה. ערכי הרישמה ימולאו אוטומטית.
 • שדה DEMO PASSWORD: שדה רזרבי - על השדה להיות מוגדר כSTRING ולקריאה בלבד.

שונות

 • אם שדות ה MT4 הנ"ל אינם מוגדרים, המודול יסתיר את עצמו.
 • לחצן נ.מ.ב 867 בלשונית ה Tax Breakdown יווצר במידה והחברה רשומה בישראל (במסגרת ההגדרות הראשיות) וללקוח ישנו מספר ת.ז. מוזן.
 • בלשוניות Trade Log ו - Trading Platform Commends מופעל מנוע חיפוש ואפשרות להוספת לחצנים על הBA .