פרטים אישיים

כרטיס העובד הינו תעודת הזהות של העובד בארגון. בכרטיס זה מנוהלים ומוגדרים כל הנושאים הנוגעים ליחסי העובד והארגון והבאים לידי ביטוי בתוכנת הייפר.

פרטים אישיים

מבוא

כרטיס העובד בהייפר מאפשר את ניהול העובד בארגון. כרטיס העובד מחולק למספר לשוניות:

 • פרטים אישיים - עדכון ועריכת פרטים אישיים של העובד. זוהי הלשונית הראשית בכרטיס העובד.
 • תנאי העסקה - עדכון תנאי ההעסקה של העובד, שעות עבודה, תוספות שכר וכו'. למידע נוסף לחץ כאן.
 • הרשאות - הרשאות השימוש בתוכנת הייפר עבור העובד. למידע נוסף לחץ כאן.
 • נוכחות - הצגת ועריכת דוח נוכחות עבור העובד בהתאם להרשאות. למידע נוסף לחץ כאן.
 • עמלות - ריכוז עמלות העובד. למידע נוסף לחץ כאן.
 • יומן התחברות והתנתקות מהייפר - ריכוז כניסות ויציאות של העובד ממערכת הייפר. למידע נוסף לחץ כאן.
 • שאילתת הרשאות משתמש - לשונית זו מציגה את כלל הרשאות המשתמש במערכת הייפר. למידע נוסף לחץ כאן.

פרטים אישיים

לשונית זו הינה הלשונית הראשית בכרטיס העובד ומרכזת את פרטי העובד כפי שעודכנו בעת יצירתו. ניתן לערוך ולהוסיף מידע על העובדים בהתאם לדרישות מחלקת משאבי האנוש בארגון.

בשדות המידע יש למלא את פרטי הזיהוי של העובד, פרטי התקשרות, כתובת ופרטי חשבון בנק. ישנם מספר שדות המשמשים להגדרות עבור העובד כמשתמש בתוכנת הייפר:

שדה הסבר
שיוך לסניף, מחלקה / קטגוריה על מנת להקל על מציאת העובד בתוכנה ולצורך שיוכו לפעילויות באזורים השונים בתוכנה, מומלץ לעדכן שדות אלה.
קובץ תרגום הממשק בשדה זה יש לבחור את שפת התוכנה עבור משתמש זה.
הכרח את המשתמש לסכם פגישות ניתן לכפות על עובד לסכם פגישות לצורך מעקב אחר פעילותו, תפוקתו ולצרכים סטטיסטיים. בשדה זה ניתן להגדיר את מועד ה"דד-ליין" לסיכום הפגישה. לעובד תקפוץ התרעה כל עוד לא סוכמה הפגישה.
תזכורות אוטומטיות בשדה זה יש לבחור עבור אילו פעילויות יקבל המשתמש תזכורות אוטומטיות.
תיבת דוא"ל פרטית (מחוץ לארגון) שדה זה מאפשר לעדכן תיבת דואר אלקטרוני אישית של העובד. לאחר עדכון תיבת הדוא"ל הפרטית, ניתן לשלוח הודעות דוא"ל ישירות לתיבה זו (במקום לתיבת הדואר של הייפר) וכמו כן, ניתן להגדיר שעדכונים ביומן ישלחו גם הם באופן אוטומטי לכתובת דוא"ל זו.
שלח עדכוני יומן לכתובת דוא"ל פרטי באם העובד מעוניין לקבל עדכונים ביומן הפגישות, יש לבחור בשדה זה "כן" ולמלא את כתובת הדוא"ל הפרטית בשדה "תיבת דואל פרטית (מחוץ לארגון)".

תמונת פנים

בראש הכרטיס, מופיעה מסגרת תמונת פנים. המערכת מאפשרת להוסיף לעובד תמונה מזהה. בלחיצה על מסגרת זו, ישנן מספר אפשרויות לעדכון תמונת העובד:

 • טען תמונה מקובץ - בחירת תמונה מקובץ במחשב המשתמש.
 • סריקה / צילום תמונה - סריקת / צילום תמונה מתוך מכשיר חיצוני.
 • בחר התקן צילום / סריקה - סריקת / צילום תמונה מתוך מכשיר חיצוני.
 • לכידת תמונת המסך מאחורי התמונה - בלחיצה על לחצן זה, ייפתח חלון המציג את תמונת המסך מאחורי התוכנה ומאפשר לתחום שטח באמצעות סמן העכבר ולהגדירו כתמונה.
 • איפוס תמונה - מחיקת התמונה הנוכחית.
 • הפוך לשחור / לבן.
 • ריכוך (טשטוש) התמונה - טשטוש הגבולות ועידון צבעי התמונה.
 • חיתוך שוליים - כלי לחיתוך שולי התמונה וקביעת מסגרת גבולות תמונה חדשים.

כל שינוי בכרטיס העובד יעודכן באופן אוטומטי בשדות "עדכון אחרון" ו-"עודכן על ידי".

מנהל המערכת

ארגון שדות בטבלאות

בתיאום עם מחלקת משאבי אנוש ו/או הממונה על ניהול כוח האדם בחברה, יש להגדיר את השדות הדרושים בכרטיס העובד. למידע נוסף אודות הוספת ועריכת שדות מידע לחץ כאן.

הגדרת שם המשתמש בהייפר

יש להגדיר את נראות שם המשתמש ביסודות המערכת, בענף Global & Basic Settings תחת שדה "שרשור שם עובד". בשדה זה ניתן להגדיר האם יופיע תואר לפני שם המשתמש (מר / גברת / ד"ר וכיוב') וכמו כן האם יוצג קודם השם הפרטי או שם המשפחה של המשתמש.