אשף הסרת עובד

בהתאם להרשאות, ניתן להסיר משתמשים / עובדים / משאבים מכרטסת העובדים. לרוב, מתבצעת פעולה זו לאחר סיום עבודתו של עובד או ביטול משאב של הארגון שהוגדר בכרטסת. פעולה זו ניתנת לביצוע בכרטסת עובדים על ידי סימון העובד / משאב הרצוי ולחיצה על לחצן הסר, הנמצא בפינה השמאלית העליונה בחלון זה.

הסרת עובד

בחלון "אשף הסרת עובד (משתמש) שיפתח, יוצגו פרטי העובד. בעזרת פרטים אלה, יש לוודא בשנית כי אכן מדובר בעובד אותו מעוניינים למחוק. בתחתית חלון זה, מופיעה תיבת סימון:

אני מבין שהפעולות הללו בלתי הפיכות ומבקש להמשיך בתהליך.

מכיוון שמדובר בפעולה חריגה, על מנת לאשר באופן סופי את מחיקת העובד יש לסמן תיבה זו ורק לאחר מכן יהפוך לחצן המשך לזמין.

העברת משימות למשתמש חלופי

כחלק מאפיונה של התוכנה כחוצת ארגון, ועל מנת לשמור על פעילות רציפה ותקינה של המחלקות השונות בארגון גם לאחר עזיבת אחד מעובדיה, מאפשרת המערכת את העברת פעילותו לעובד אחר בחברה.

הסרת עובד

על מנת להעביר את פעילותו של העובד העוזב לעובד קיים, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ בחלון זה על תיבת הסימון: העבר משימות וטיפול במערכת ה-CRM למשתמש חלופי.
  2. בחלון "דיאלוג בחירת משתמשים" שיפתח, יש לבחור את העובד שאליו מעוניינים להעביר את הפעילות.
  3. לאחר בחירת העובד החלופי, יהפכו תיבות הבחירה לצד הפעילויות השונות לזמינות לבחירה. כמו כן, פרטי המשתמש החלופי יופיעו בחלקו התחתון של מסך זה.
  4. יש לסמן את תיבות הסימון של הפעילויות הרלוונטיות שמעוניינים להעביר למשתמש החלופי. שים לב - בסימון תיבת הבחירה: שייך דואר נכנס למשתמש, יתבקש מבצע הפעולה לבחור מחלון "דיאלוג בחירת משתמשים" שיפתח, משתמש שאליו יועבר הדואר הנכנס. ניתן לבחור משתמש שונה מהמשתמש החלופי שנבחר עבור יתר הפעילויות.

    שים לב בחירה באפשרות זו תעביר אך ורק את הודעות תיבת הדואר הנכנס הקיימות ואין מדובר בהעברת הודעות דואר עתידיות שיתקבלו בתיבה זו. לצרכי ייעול הפעולה, ניתן לסמן את תיבת הבחירה "שייך רק הודעות המסומנות בדגל", על מנת להעביר אך ורק הודעות חשובות או הודעות רלוונטיות שיסומנו בדגל טרם ביצוע הפעולה.

  5. לסיום לחץ על לחצן המשך. כרטיס העובד יימחק ויוסר מרשימת העובדים בטבלת "כרטסת עובדים".

מנהל המערכת

שחזור כרטיס עובד

במקרים חריגים, בהם בוצעה מחיקה של כרטיס עובד בטעות, ניתן לשחזר את הכרטיס באמצעות עריכת מסד הנתונים. שחזור כל המידע הכולל פגישות, משימות, שיוך לקוחות וכו' לכרטיס, יתאפשר רק במקרים בהם לא בוצעה העברתם למשתמש חלופי.