תנאי העסקה

בלשונית זו מעודכנים תנאי העסקתו של העובד הכוללים את שעות העבודה המוגדרות, תוספות השכר, עדכון ימי חופשה ומחלה.

תנאי העסקה

לשונית זו מחולקת למספר אזורים:

 • תנאי העסקה ואפיון בהייפר
 • משמרות עבודה
 • שינויים חריגים במשמרות

תנאי העסקה ואפיון בהייפר

שדות הגדרת תנאי ההעסקה - בחלקו העליון של המסך ישנם מספר שדות המתארים את תנאי ההעסקה של העובד ואפיונו בהייפר:

שדה הסבר
שעות במשמרת כמות השעות במשמרת, על פי חוזה ההעסקה עם העובד.
מספר שעות נוספות ב-125% כמות השעות הנחשבות כשעות נוספות בתשלום של 125%.
אפשר שעות נוספות ב150% בשדה דו ערכי זה יש להגדיר האם המערכת תאפשר שעות נוספות בתשלום של 150%. זאת בהתאם לחוזה ההעסקה עם העובד.
הפסקה יומית ללא תשלום (דקות לקיזוז) באם העובד לא מקבל שכר על זמני ההפסקות, יש להגדיר בשדה זה את כמות הדקות היומית לקיזוז עבור הפסקה.
מושהה מדיווחי נוכחות (מהשעון עצמו) שדה דו-ערכי. בבחירה בערך "כן", העובד לא יוכל להזין את שעות העבודה שלו בשעון של הייפר. בבחירה בערך "לא", יוכל העובד להזין את הנוכחות באמצעות שעון הייפר.
טיפוס ישות שדה אוטומטי המציג את סוג המשתמש של כרטיס זה.
צבע רקע ליומן צוות על מנת להקל בתצוגת היומן, מאפשרת הייפר לסמן כל עובד בצבע רקע שונה.
הגבלת כמות משתתפים באם רוצים להגביל את כמות המשתתפים בפגישות המנוהלות על ידי משתמש זה, יש להגדיר בשדה זה את כמות המשתתפים המקסימלית.

משמרות עבודה

בטבלה זו, יש להגדיר את משמרות העבודה הקבועות של העובד. עבור כל אחד מימי העבודה יש להגדיר את שעות העבודה הקבועות. ביומן האישי וביומן הצוות תסומן מסגרת הזמן של המשמרת ברקע לבן בכל יום. סימון זה מקל על משתמשים אחרים בקביעת לוח זמנים ובתאומי פגישות ואירועים עם עובד זה.

על מנת להגדיר את משמרות העבודה הקבועות יש למלא את שדות הטבלה עבור כל יום עבודה קבוע של העובד. לכל יום יש להוסיף שורה (Ctrl+Enter), לבחור את היום בשבוע מרשימת הימים בשדה "יום בשבוע", ולהגדיר בשדות "החל משעה" "ועד שעה" את שעות תחילת המשמרת וסיום המשמרת.

שינויים חריגים במשמרות

טבלה זו משמשת לעדכון שינויים בשעות ובימי המשמרות הקבועים (שהוגדרו בטבלה "משמרות עבודה" בעמוד זה). ישנם מספר שינויים הניתנים לעדכון בטבלה זו:

 • שעות עבודה חלופיות - במקרים בהם בימים מסוימים שונו שעות העבודה, יש לעדכן את התאריך בשדה "שינוי בתאריך" ובשדה "סטאטוס" יש לבחור באפשרות "שעות עבודה חלופיות". ביתר השדות ניתן לעדכן את שעות העבודה החלופיות ואת תוקף שינוי זה בשדה "בתוקף עד לתאריך".
 • יום חופש - על מנת לעדכן ימי חופש, יש למלא את ערכי שדות "שינוי בתאריך" ו-"בתוקף עד לתאריך" ובשדה "סטאטוס" יש לבחור באפשרות "יום חופש".
 • יום מחלה - על מנת לעדכן ימי מחלה, יש למלא את ערכי שדות "שינוי בתאריך" ו-"בתוקף עד לתאריך" ובשדה "סטאטוס" יש לבחור באפשרות "יום מחלה".
על מנת להוסיף עדכון נוסף, לחץ על Ctrl+Enter או השתמש בתפריט לחצן העכבר הימני, בכדי להוסיף שורה חדשה.

לחצני פעולה

בתחתית עמוד זה ישנם שני לחצני פעולה:

 • העתק הגדרות ממשתמש אחר - בלחיצה על לחצן זה, ניתן לבחור משתמש מרשימת המשתמשים ותנאי העסקתו יועתקו לכרטיס זה.
 • הפוך את העובד למשתמש הייפר - לחצן זה זמין עבור עובדים שאינם מוגדרים כמשתמשי הייפר. בלחיצה עליו יפתח חלון "הפוך את העובד למשתמש הייפר".

  תנאי העסקה

  בחלון זה יש למלא את שלושת השדות המסומנים בכוכב:
  שדה הסבר
  קבוצת הרשאה בחירה מתוך רשימת קבוצות ההרשאה המעודכנות במערכת.
  סיסמא להתחברות סיסמת כניסה למערכת הייפר עבור המשתמש.
  קובץ תרגום הממשק בחירת שפת הממשק עבור משתמש זה.

  לאחר מילוי שדות אלה ושמירת הכרטיס, יהפוך הכרטיס לכרטיס משתמש בהייפר. לשוניות ההרשאות ויומן ההתחברות וההתנקות תהפוכנה לזמינות.