נוכחות

לשונית זו מציגה את שעות הנוכחות של העובד בטווח התאריכים הנבחר. לשונית זו פעילה בארגונים המשתמשים בשעון הנוכחות של הייפר ומאפשרת עדכון שעות והוספת שורות לדוח הנוכחות.

נוכחות

בעת החתמת כניסה / יציאה של עובד, ירשמו שעות אלה ברשימת הנוכחות. כניסת ויציאת עובד מתאפשרת באמצעות שעון הנוכחות של הייפר ועל ידי רישום פרטי זיהוי או לחלופין העברת כרטיס זיהוי במכשיר חיצוני לבדיקת נוכחות.

דוח נוכחות

על מנת לקבל פלט של דוח הנוכחות, יש למלא בראש העמוד את שדות "החל מתאריך" ו- "עד לתאריך". לאחר בחירת התאריכים יש ללחוץ על לחצן חפש.

בטבלת התוצאות יוצגו זמני הכניסה והיציאה של העובד עבור כל תאריך בטווח התאריכים שהוגדר לדוח הנוכחות. בטבלה יופיעו שדות המידע הבאים:

שדה הסבר
מועד כניסה תאריך ושעת כניסת העובד.
מועד יציאה תאריך ושעת יציאת העובד.
הערות הערות הנוגעות ליום העבודה של העובד.
מזהה שעון הכניסה מספר זיהוי העובד בעת הכניסה.
מזהה שעון היציאה מספר זיהוי העובד בעת היציאה.
סה"כ שעות חישוב סך שעות העבודה של העובד באותו יום.
סטאטוס יומי בשדה בחירה זה, יכולה מחלקת מש"א לעדכן במידה ויום זה הינו יום חופש / חג / מחלה:
  • יום חופש בתשלום - כאשר העובד לא עבד ביום זה ומנצל יום חופשה בתשלום.
  • חופשת חג בתשלום - העובד לא עבד אך מקבל תשלום מהמעסיק, עבור יום הידוע כיום חג המשולם על ידי המעסיק.
  • יום מחלה בתשלום - העובד לא עבד בשל מחלה והציג אישור מחלה. יש לעדכן לעובד שעות כניסה ויציאה לפי מספר השעות שהעובד מקבל במקרה זה לפי חוזה העבודה.
  • יום חופש - העובד לא עבד ואינו מקבל תשלום על יום זה.
  • יום חג - יום חג בו העובד לא עבד אך אינו מקבל תשלום על יום זה.
  • יום מחלה - העובד לא הגיע בשל מחלה אך בהתאם לחוזה העבודה לא זכאי לקבלת תשלום על יום זה.
  • הטבה: יום חופשה בתשלום - כאשר ביוזמת המעסיק ניתן יום חופשה בתשלום על חשבון החברה (לא יוחסר יום מצבירת ימי החופשה של העובד).
כאשר לא נבחר ערך בשדה זה, ייחשב יום זה כיום עבודה רגיל.
ניתן להוסיף לטבלה זו שדות מידע נוספים, בהתאם לצרכי הארגון.

שים לב - מחלקת מש"א יכולה להוסיף שורות ולעדכן ימי ושעות עבודה בטבלה זו.