עמלות

לשונית זו מציגה את העמלות המגיעות לעובד על פי החוזה שלו למול הארגון. ניתן לחפש עמלות על פי שאילתת תאריכים.

עמלות

אזור זה בכרטיס המשתמש מאפשר למנהל לעדכן את העמלות להן זכאי העובד. עדכון העמלה מתבצע על ידי מילוי שדות הטבלה (המתוארים בתחתית עמוד זה). על מנת לבצע מעקב נכון ומדויק, יש להקפיד ולבחור את סוג האסמכתא ומספרה. ערך השדה "סכום עמלה בש"ח" מחושב לפי ערך השדה "אחוז עמלה" שעודכן בשורה זו, מתוך ערך שדה "הסכום לחישוב העמלה" שעודכן.

בראש העמוד ניתן לבצע סינון של העמלות לפי תאריכים על ידי קביעת טווח התאריכים (החל מתאריך ועד לתאריך) ולחיצה על לחצן חפש.