יומן התחברות והתנתקות מהייפר

לשונית זו מציגה את ריכוז הכניסות והיציאות של העובד ממערכת הייפר בטווח התאריכים הנבחר.

יומן התחברות והתנתקות מהייפר

בראש העמוד יש למלא בשדות "החל מתאריך" ו "עד לתאריך" את טווח התאריכים הנדרש עבור הפלט וללחוץ על לחצן חפש.

פלט הדוח

בטבלה יוצגו כל מועדי ההתחברות והניתוק של המשתמש למערכת הייפר. ניתן להשתמש בפלט זה גם כאימות לשעות העבודה באם העובד מחוייב להשתמש בתוכנת הייפר במהלך עבודתו. המידע יוצג בשדות הבאים:

שדה הסבר
מועד חיבור תאריך ושעת כניסת המשתמש למערכת.
מועד ניתוק תאריך ושעת ניתוק המשתמש מהמערכת.
שם המשתמש בהייפר (פנימי) שם המשתמש כפי שמופיע במערכת הייפר.
כתובת WAN IP
כתובת LAN IP
שם מחשב (Host Name) שם המחשב המקומי בו נפתח הייפר.
שעון המחשב בזמן החיבור תאריך ושעת כניסת המשתמש למערכת לפי שעון המחשב המקומי. שעה זו יכולה להיות שונה משעון שרת הייפר.

הדפסה / שמירת הפלט

באמצעות לחצן הדפסה, הנמצא בראש העמוד, ניתן להדפיס טבלת זו וכמו כן גם לשמור אותה כקובץ PDF או לשלוח אותה כקובץ מצורף להודעת דוא"ל.