שאילתת הרשאות משתמש

לשונית זו מציגה את כלל הרשאות המשתמש במערכת הייפר והינה לשונית מידע בלבד. לא ניתן לערוך או להוסיף הרשאות בלשונית זו.

שאילתת הרשאות משתמש

טבלאות ריכוז ההרשאות

המידע המוצג בלשונית זו מחולק לארבע טבלאות הבאות:

  • לחצנים / לשוניות מותאמים אישית
  • שדות מותאמים אישית
  • מסננים
  • דוחות

לחצנים / לשוניות מותאמים אישית

בטבלה זו מופיעים הלחצנים והלשוניות שהותאמו אישית למשתמש.

שדה הסבר
מיקום הלחצן במערכת באזור של איזו טבלה ממוקם הלחצן/הלשונית שעבורם ניתנו ההרשאות.
שם הלחצן שם הלחצן/הלשונית כפי שמוגדר במערכת.
כותרת חדשה שם חדש ללחצן/ללשונית במידה ושונה מהשם המקורי.

שדות מותאמים אישית

בטבלה זו מופיעים השדות שהותאמו אישית למשתמש.

שדה הסבר
From Table מאיזו טבלה נלקח השדה שעבורו ניתנו ההרשאות.
Field Name שם השדה כפי שמוגדר במערכת.
Custom Visual Name שם חדש לשדה במידה ושונה מהשם המקורי.

מסננים

בטבלה זו מוצגים המסננים שהוגדרו עבור המשתמש.

שדה הסבר
כותרת המסנן שם המסנן שעבורו ניתנו הרשאות למשתמש.
טבלה ראשית הטבלה הראשית אליה משוייך מסנן זה.
רמת חשיבות (מיון) מהי רמת החשיבות של המסנן כפי שהוגדרה באשף בעת יצירת המסנן.
הערות יוצר המסנן אם ישנן הערות על מסנן זה, ניתן לראותן בשדה זה.

דוחות

בטבלה זו מוצגים הדוחות שהוגדרו עבור המשתמש.

שדה הסבר
שם הדוח שם הדוח עליו ניתנו הרשאות למשתמש.
הערות למשתמש בדוח אם ישנן הערות על דוח זה שנכתבו על ידי כותב הדוח, ניתן לראותן בשדה זה.

הוספת הרשאות למשתמש

תוכנת הייפר מאפשרת סינון משתמשים בחשיפה ללחצנים ולשוניות, שדות, מסננים ודוחות.

שים לב - הגדרת לחצנים / לשוניות, שדות, מסננים ודוחות כזמינים למשתמשים נבחרים, מתאפשרת רק למשתמש שהוגדר כ"מורשה לערוך את יסודות (הגדרות) המערכת", בשדה זה בלשונית הרשאות, בכרטיס העובד.

על מנת ליצור סינון ולהעניק הרשאה למשתמש, יש לבצע את הפעולות הבאות:

הרשאות לחצן / לשונית

למתן הרשאה לשימוש בלחצן / לשונית, לחץ על הלחצן / לשונית המבוקשים עם לחצן העכבר הימני.

קבוצות הרשאה ללחצנים ולשוניות

בחלון "הרשאות לחצן / לשונית" שנפתח, ניתן לתת הרשאה למשתמשים נבחרים בשדה "אפשר גישה למשתמשים" על ידי סימונם בחלון "דיאלוג בחירת משתמשים" שנפתח. באותו אופן, ניתן לתת הרשאה לקבוצות נבחרות בשדה "אפשר גישה לקבוצות" ובחירה בקבוצות הרצויות מתוך הרשימה.

אפשר גישה לשדות

על מנת להגביל גישה לשדות מסויימים ולתת הרשאה לצפייה ו/או עריכה לקבוצות או משתמשים נבחרים, לחץ על השדה המבוקש עם לחצן העכבר הימני ומתוך תפריט הפעולות שיפתח בחר באפשרות הגדר את מאפייני השדות, שדות רזרביים והרשאות.

קבוצות הרשאה לשדות

בלשונית הרשאות בחלון זה, ניתן לבחור קבוצות / משתמשים שלהם מעוניינים לתת הרשאה. ישנם שני סוגי הרשאות:

  • Visible to Groups / Users - בשדות אלה ניתן לבחור את הקבוצות / משתמשים שעבורם שדה זה יהיה זמין לצפייה בלבד.
  • Editable to Groups / Users - בשדות אלה ניתן לבחור את הקבוצות / משתמשים שעבורם בלבד שדה זה יהיה זמין לעריכה. עבור משתמשים אלה, הרשאת הצפייה ניתנת באופן אוטומטי על ידי התוכנה.
בלחיצה על כל אחד משדות אלה, תפתח רשימת הקבוצות / משתמשים ממנה ניתן לבחור את הקבוצות והמשתמשים הרצויים. לסיום, לחץ על שמור הגדרות.

אפשר גישה למסננים

על מנת להגביל גישה למסננים ולאפשרה למשתמשים נבחרים, יש להיכנס לעריכת המסנן. בשדה "התר גישה למשתמשים ע"פ שמם" ניתן לבחור מתוך דיאלוג בחירת המשתמשים שיפתח, את המשתמשים להם מעוניינים לתת הרשאה לדוח זה. כמו כן, בשדה "התר גישה למשתמשים השייכים לקבוצות" ניתן לבחור מתוך רשימה את קבוצת ההרשאה הרצויה. לסיום, יש לשמור את השינויים בהגדרות המסנן.

אפשר גישה לדוחות

הגבלת גישה לדוחות נוגעת ללשונית "דוחות ורשימות". לשונית זו מרכזת דוחות מובנים של מערכת הCRM ודוחות מותאמים אישית. על מנת לאפשר גישה לדוחות לקבוצות או משתמשים נבחרים, יש לבחור בדוח מרשימת דוחות מותאמים אישית וללחוץ על לחצן ערוך את מבנה הדוח.

קבוצות הרשאה לדוחות

בשדה "התר גישה למשתמשים ע"פ שמם" ניתן לבחור מתוך דיאלוג בחירת המשתמשים שיפתח, את המשתמשים להם מעוניינים לתת הרשאה לדוח זה. כמו כן, בשדה "התר גישה למשתמשים השייכים לקבוצות" ניתן לבחור מתוך רשימה את קבוצת ההרשאה הרצויה. לסיום, לחץ על שמור הגדרות. עבור דוחות CRM מובנים (קשיחים), יש להגדיר את קבוצות ההרשאה, כפי שנעשה ללחצנים ולשוניות.